Okan DOĞAN

Mali Müşavir

Eğitmen Hakkında

Galatasaray Üniversitesi Mezunu,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir,

Doğanmüşavirlik Kurucu Ortağı