Eğitmen Hakkında

Kişisel Bilgiler  

Soyadı: Akdağ Güney            

Ad: Necla             

Doğum Tarihi: 26.04.1968     

 

Egitim

10/85 - 6/90               Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10/88 - 6/89               İş Bankası ve A.Ü.H.F Bankacılık ve Ticaret Hukuku Arastırma Enstitüsünde bankacılık kursu ve bankacılık sertifikası

10/90 – 11/91             Avukatlık stajı Ankara-İstanbul

4/93-7/94                   Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. Tillmann danışmanlığında „der Entwurf eines türkischen Kartellgesetzes im Vergleich mit dem    deutschen Kartellgesetz“/”Türk Kartel  yasa tasarısının Alman kartel yasası ile karşılastırılması” konulu Master tezi  Master Derecesi “Gut”

1/97 – 9/00                Konrad Adenauer Vakfı’nın doktora bursu. Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht Heidelberg başkanı Prof. Dr. Kronke’nin danışmanlığında „Umwandlung Öffentlicher Unternehmen in  der Türkei”konulu doktora tez çalışması. Doktora derecesi “Magna cum  lauda”

1-12/04                       Heidelberg Üniversitesi araştırma bursu

1/2006-12/2007         Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı “Marie-Curie Araştırma Bursu”. Proje Konusu: Tüketici sözleşmeleri alanında Türk Hukukunda yer alan düzenlemelerin Avrupa Birliği Mevzuatı ile uyumlulaştırılması

09/2012                      Ticaret Hukuku alanında Doçentlik

01/2017                      Ticaret Hukuku alanında Profesörlük

 

Mesleki Tecrübeler

1991/1992                  Kaf Hukuk Bürosunda Avukatlık

5/01-06/03                 Max-Planck Devletler Hukuku Enstitüsü’nde (MPI für Völkerrecht) Türkiye, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri Hukuku uzmanı

10/02-12/2005           Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku öğretim üyesi,

1/2003-12/2005         Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erasmus koordinatörü

1/2004-9/2012           Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu

1/2004-9/2012           İstanbul Ticaret Mahkemelerinde Bilirkişilik

7/2004                         Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı

1/2006-12/2007         Heidelberg Üniversitesi, Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht Heidelberg (EU-Forschungsassistentin)

2/2008-9/2012           Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku öğretim üyesi,

1/2008                         Istanbul Ticaret Odası Bünyesinde Hakemlik

15-16.01/2009            Salzburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi

4/2013                         Heidelberg Üniversitesi (Tük Borçlar Ve Ticaret hukukuna Giriş dersleri)

12/2012                      Özyeğin Üniversitesi adına Vestel/Manisa Yönetici Adaylarının Eğitimi

3-6.12/2014                Boğaziçi Üniversitesi adına Vestel/Manisa Yönetici Adaylarının Eğitimi

29.11-3.12/2015         Boğaziçi Üniversitesi adına Vestel/Manisa Yönetici Adaylarının Eğitimi

01.09.2016-                Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fak. Ticaret Hukuku ABD Başkanı

10/2018-                      Konkordato Komiserliği