Eğitmen Hakkında

Metin BAYKAN, 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünü bitirdi. Aynı yıl başladığı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programından 2011 yılında “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü” isimli tezi başarıyla savunarak mezun oldu. 2012 yılında önce İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü daha sonra ise Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitelerinin ortaklaşa açmış oldukları Kamu Hukuku Doktora programına başladı ve bu ortak doktora programından “Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvuruların Ön İncelemesi ve Kabul Edilebilirliği” isimli tezi oybirliğiyle başarılı bulunarak mezun oldu.

2010 yılında başladığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'ndaki görevini hala sürdürmektedir. Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları alanında yazmış olduğu çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, iki kitap ve bir de kitap bölümü bulunmaktadır.