Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,27 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Tüketici Hukukunda Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar

  • Yayınevi: Aristo Yayınevi
  • Yazar: Doç. Dr. Turan Şahin
  • Sayfa Sayısı: 37
  • Yayın Tarihi: 08.02.2021
  • Baskı: 1
  • Tür: E-kitap
  • Basılı Olsaydı Fiyatı: 20,00
20,00 TL
8,00 TL

Bu kitap 798 kez incelendi; 1611 adet satıldı.

Kredi kuruluşları tarafından verilen bireysel kredilerle bağlantılı olan zorunlu veya ihtiyari sigorta ürünlerinin sunumunda birlik ve güvenilirliği sağlamak, ilgililerin hak ve menfaatlerini korumak ve verilecek hizmete ilişkin usul ve esasları düzenleme amacıyla Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği çıkarılmıştır (Yön. m.1).

Yönetmeliğin kapsamı Türkiye’de faaliyet gösteren her türlü kredi kuruluşunun sağladığı bireysel kredilerle bağlantılı yaptırılan ihtiyari veya zorunlu sigortalar ve bu sigortalar dâhilinde verilecek teminatlardır (Yön. m.2).


-1981 Yozgat doğumlu –

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 yılı mezunu –

Yüksek Lisansını Kırıkkale Üniversitesinde “ Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt konulu tez ile doktorasını Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü” konulu tez ile tamamladı.

2012 yılında Yrd.Doç. olarak atandı.

Halen Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders vermektedir.