Menu

Arama Yapın

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve Eşzamanlı Online Deneme Sınavlarını İnceleyin!


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,24 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Türk Medeni Kanunu Bağlamında Çok Eşlilik

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Sera Reyhani YÜKSEL
 • Sayfa Sayısı: 33
 • Yayın Tarihi: 23.02.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 20,00
20,00 TL
2,00 TL

Bu kitap 2011 kez incelendi; 1603 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Medeni Hukuk

Türk Medeni Kanunu monogam evlilik düzenini kabul ettiği için evli olan bir kimsenin başkasıyla evlenmesine izin vermemektedir. TMK m. 145/f. 1’e göre, eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması mutlak butlan sebebidir. İkinci defa evlenmek isteyen kimse ilk evliliğinin ölüm, gaiplik, boşanma vs. bir yolla ortadan kalktığını ispat etmelidir. Kadınlar yönünden sorunsuz işleyen bu madde erkekler nezdinde aynı şekilde kabul edilmemiştir. Bu noktada erkeklerin genellikle resmi nikahlı eşlerinin yanında dini nikahlı bir eşleri de olduğu görülmektedir. Ancak evlendirme memurunun önünde olmadan bir erkekle kadının evlenme hususundaki iradelerini açıklamış olmaları halinde yapılan evlenme yok hükmündedir. Yani böyle bir evlilik hukuken geçerli değildir. Ancak her ne kadar hukuken geçerli bir evlilik olmasa da erkeğin fiili olarak birden çok eşi olabilmekte, hatta bazı durumlarda birden çok kadınla aynı çatı altında yaşayabilmektedir. Eğitimsizlik, çocuk sahibi olma arzusu, bir insan olarak kadını değersiz, ikinci sınıf görme, ilk evliliğin zorla gerçekleştirilmiş olması vb. birçok sebeplerle çokeşlilik-özellikle çok karılık- gündeme gelebilmektedir. Bunun da çeşitli hukuki, ailevi, psikolojik sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Türk Medeni Kanunu tek eşliliği sağlamaya çalışsa da sadece kurallar koyulması arzu edilen değişimi sağlamaya yetmemekte ve toplumsal algının değişmesi gerekmektedir.

Tek eşliliği yerleştirmeye çalışan Medeni Kanun’un bir yandan da çok eşliliğe kapı aralayan düzenlemeye sahip olduğu eleştirisi getirilebilir. Bu anlamda TMK m. 147/son fıkra düzenlemesi irdelenmelidir. Çünkü burada evlendirme memuru huzurunda gerçekleşen ikinci bir evlilik olduğu için evliliğin yok hükmünde olduğu da söylenemeyecektir. Burada evlilik vardır, sadece bu evlilik batıldır. Mesela erkek olan eş sahte belge ile eşini nüfus kütüğüne ölü geçirse ya da evlendirme memurunun dikkatsizliğinden, düzensizliğinden yararlanarak iyiniyetli bir kimseyle ikinci evliliğini yapsa ne olur? Asli şekil şartlarına uygun resmi bir evlendirme memuru önünde evlilik gerçekleştiği için bu evliliğin mevcut olmadığı ileri sürülemez. Üstelik bu ikinci evliliğin iptaline karar verilmeden önce ilk (önceki) evlilik bir şekilde sona ererse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise artık bu evliliğin butlanı kararı verilemez. İşte bir süreliğine de olsa kanun eliyle çok eşliliğe imkân tanındığı söylenebilir. Bu hükmün de tartışılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Evlilik, tek eşlilik, çok eşlilik

Akademisyen

Doç. Dr. Sera Reyhani YÜKSEL

 • Eğitim Sayısı 40
 • E-Kitap Sayısı 21
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 3462
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 30296

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından beri Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı kurumda çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. 

Sosyal Medya


Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından beri Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı kurumda çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…