Menu

Arama Yapın

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve Eşzamanlı Online Deneme Sınavlarını İnceleyin!


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,39 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Kadının Aile Konutuna İlişkin Korunması

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Sera Reyhani YÜKSEL
 • Sayfa Sayısı: 54
 • Yayın Tarihi: 08.03.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 45,00
45,00 TL
4,50 TL

Bu kitap 1695 kez incelendi; 140 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Medeni Hukuk

Türk Medeni Kanunu, aile hukuku alanında kadın ve erkeğin eşitliğini sağlamak üzere önceki Medeni Kanun’a göre birçok değişiklik öngörmüştür. Önceki Medeni Kanun’da kadın aleyhine görünen düzenlemelere 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer verilmeyerek bu eşitlik kanuni düzlemde büyük ölçüde sağlanmıştır.

Türk Medeni Kanunu’na göre, eşlerin her biri kendi malvarlığı değerleri üzerinde diğer eşin ya da mahkemenin izin veya onayına bağlı olmadan serbestçe tasarrufta bulunabileceği ve her türlü işlemi sadece kendi iradesiyle yapabileceği için bu konuda hem serbesti hem de eşler arasında eşitlik söz konusudur[1].

Türk Medeni Kanunu’nda eşlerin yapacakları bazı işlemler için birtakım kısıtlamalar getirilmişse de bu kısıtlamalar hem kadın hem de koca için öngörülerek eşitlik ilkesi zedelenmemiştir. Bu düzenlemelerden birini aile konutuna ilişkin TMK m. 194 düzenlemesi oluşturmaktadır. Aile konutunun kadının veya kocanın mülkiyetinde olması ya da kira sözleşmesine hangi eşin taraf olduğu dikkate alınmaksızın birtakım işlemlerin ancak hak sahibi olmayan eşin açık rızasıyla yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Her ne kadar eşler arasında bir ayrım gözetilmemiş olsa da ekonomik-sosyal gerçekler dikkate alındığında ilgili düzenlemenin kadının korunması bakımından önemli olduğu söylenebilecektir. Kadının ve varsa çocuklarının barınma hakkını güvence altına alan TMK m. 194 hükmünün bu bakış açısıyla yorumlanması gerekmektedir.

 

[1]     Nami Barlas, Makalelerim, Cilt 1, İstanbul 2008, s. 227.

Akademisyen

Doç. Dr. Sera Reyhani YÜKSEL

 • Eğitim Sayısı 40
 • E-Kitap Sayısı 21
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 3462
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 30296

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından beri Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı kurumda çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. 

Sosyal Medya


Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından beri Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı kurumda çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…