Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 7,57 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Cilt - III

300,00 TL
120,00 TL

Bu kitap 1882 kez incelendi; 423 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Sağlık ve Tıp Hukuku

Dijital çağda yeni kitlesel salgın hastalık tiplerinin ortaya çıkması, tıp biliminin teşhis ve tedavi yöntemleri bulmaya çalışması karşısında toplumun siyasi, iktisadi ve hukuki yapısını da yeniden şekillenmesine sebebiyet vermiştir. Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, gelir artırıcı önlemler ve salgın hastalığı önlemek için sokağa çıkma yasağı gibi tedbirler alınmasına gerektirmiştir.

Ortaya çıkan sorunların tıp hukukunu kurallarını ilgilendiren hususlarda tekrardan düzenlenme yapılması için çözüm önerileri bulmak zorundayız. Bu nedenle, bilim insanları ve uygulamacılar, yeni çıkan tıp hukuku sorunlarını tespit etmek, çözümüne ve kanun koyucunun düzenlemelerine katkı sağlamak üzere kongre, sempozyum ve panellerde yapmalıdır.

Bu amaçla yola çıktığımız ve iki yılda bir düzenlediğimiz ve ulusal olarak başladığımız kongremizin ilki 2-5 Eylül 2015 tarihlerinde Bodrum’da düzenlendi (“Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi – Vaka Tartışmalı”) ve tebliğler yayınlandı. İkinci kongreden itibaren kongremiz uluslararası kongre olma hüviyetini kazandı. 20-24 Eylül 2017 tarihlerinde Antalya’da “II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi” olarak yapıldı ve bildiri kitabı da yayınlandı. Kongremizin üçüncüsü de, 9-12 Ekim 2019 tarihlerinde yine Antalya’da Türkiye’nin dışında 17 ülkeden katılımcıların sunumlarıyla aynı anda 5 salonda gerçekleştirildi. Bu kongrenin bildirileri de iki cilt halinde 2020 yılı içinde yayınlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın ev sahipliğinde IV. ULUSLARARASI TIP HUKUKU KONGRESİ" (8-9-10 Ocak 2021) dünyada yaşanan pandemi nedeniyle ilk defa çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmiş olup, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Malezya, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Ukrayna olmak üzere toplam 19 ülkeden 25 yabancı ve ülkemizden katılımcılarla; tıp hukukunun klasik, güncel ve yeni konularında sunumlar yapılmıştır.

Kongremizde, Hekimler, Hâkimler, Savcılar, Avukatlar, Öğretim Elemanları, diğer tüm sağlık çalışanları ile ilgili alanlarda asistan ve öğrencileri; Türkçe, Almanca, Arapça veya İngilizce tebliğler sunmuştur. Kongrede, aynı anda 3 salonda,  9’u Almanca 15’i İngilizce toplam 139 bildiri sunularak toplam 58 oturum gerçekleştirilmiştir. Bu suretle kongre bilebildiğimiz kadarıyla ülkemizde gerçekleştirilmiş olan tüm zamanların en kapsamlı hukuk kongresi olmuştur.

Kongre sekretaryası görevlileri; Prof. Dr. Murat DOĞAN, Doç. Dr. Yıldız ABİK, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu AKBABA, Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai KÖKEN, Hukukçu Hekim Yakup Gökhan DOĞRAMACI ve Nuray ÇELİK’e emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Tıp hukukunun gelişimi açısından büyük katkılar sağlayacağına inandığımız bu yayın ile tebliğlerin geniş kitlelere de sunulması imkânı sağlanmıştır. Kongre kitabının dijital yayınını elektronik kitap olarak tebliğ sunan katılımcılara vereceğimizi bildirmiştik; fakat önceki kongrelerimizin kitapları gibi kâğıt baskısının da yapılmasını gerçekleştirecek olmamız bizi mutlu etmiştir. Kongrenin online yapılmasını gerçekleştiren Hukuk eğitim firması ve kitabın basımını gerçekleştiren Aristo Yayınevi sahibi Sayın Av. Hakan TOKBAŞ’a gösterdiği fedakârlık nedeniyle minnettarız. Kongrenin online yapılmasını aksamadan gerçekleştiren firma görevlileri; Enes HOTALAK ve Eren TAŞBASAN’a ve koordinatör Av. Aydan DÜZGÜNKAYA’ya teşekkür ederiz. Kongre kitabımızın yayınlanması bizlere gurur vermektedir.

Bir sonraki kongremiz 27-29 Ağustos 2021 tarihlerinde yine Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de karma kongre olarak gerçekleştirilecektir. Az sayıda sunum ve tek salon ile gerçekleştirilecek etkinlikte davetli konuşmacılar Dokuz Eylül Üniversitesi’nin tesislerinde sunumlarını gerçekleştirirken, bu sunumlar çevrimiçi yayınlanacak, diğer konuşmacılar ile yabancı konuşmacılar ve dinleyiciler kongreye çevrimiçi katılacaktır.

 

       Av. Cahid Doğan                         Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri

Kongre Başkan Yardımcısı                                  Kongre Başkanı

               Editör                                                            Editör

Akademisyen

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ

  • Eğitim Sayısı 16
  • E-Kitap Sayısı 14
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 759
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 32633

Eğitmen Hakkında

İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Almanya'nın Köln Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Dicle ve Selçuk Üniversitelerinde görev yaptıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ve bilahare İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucu dekanlığına atandı. Buradan emekli oldu. Ceza hukuku, ceza muhakemesi ve tıp hukuku alanlarında toplam baskısı 100 ü bulan kitabı ve çok sayıda makalesi vardır. Türkiye'nin ilk tıp hukuku yüksek lisans ve doktora programlarını kurmuş olup, Türkiye'nin ilk Tıp Hukuku Dergisi'nin de editörlüğünü yürütmektedir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu sene onbeşincisi planlanan Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumlarının ve iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Tıp Hukuku Kongresinin eşbaşkanlığını yürütmektedir. İstanbul'da ceza ve tıp hukuku alanlarında avukatlık yapmaktadır.

Sosyal Medya


İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Almanya'nın Köln Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Dicle ve Selçuk Üniversitelerinde görev yaptıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ve bilahare İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucu dekanlığına atandı. Buradan emekli oldu. Ceza hukuku, ceza muhakemesi ve tıp hukuku alanlarında toplam baskısı 100 ü bulan kitabı ve çok sayıda makalesi vardır. Türkiye'nin ilk tıp hukuku yüksek lisans ve doktora programlarını kurmuş olup, Türkiye'nin ilk Tıp Hukuku Dergisi'nin de editörlüğünü yürütmektedir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu sene onbeşincisi planlanan Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumlarının ve iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Tıp Hukuku Kongresinin eşbaşkanlığını yürütmektedir. İstanbul'da ceza ve tıp hukuku alanlarında avukatlık yapmaktadır.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…