Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,22 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Yeni Nesil Finansman Yöntemi Olarak Kitle Fonlaması ve Ülkemizdeki Hukuki Altyapısı

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. Dr. Ahmet TOK
 • Sayfa Sayısı: 31
 • Yayın Tarihi: 10.06.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 20,00
20,00 TL
6,00 TL

Bu kitap 766 kez incelendi; 0 adet satıldı.

Kitle fonlaması, özellikle erken aşama finansmana ihtiyaç duyan girişimcilere ucuz finansman temin etme imkânı tanıyan, diğer taraftan tek başına kayda değer bir etki yaratamayacak çok sayıda kişinin küçük tasarruflarla bir girişimi, kurulan platformlar vasıtasıyla fonlamasına ya da bağış yapmasına olanak sağlayan yeni nesil bir finansman aracı olarak tavsif edilebilir.

Dünyada gittikçe yaygınlaşan kitle fonlaması, ülkemizde de 5.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.11.2017 tarih ve 7061 sayılı Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda (SPKn.) yapılan değişiklikler ile yasal altyapıya kavuşmuştur. Anılan yasal düzenlemeye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK/Kurul) tarafından hazırlanan III-35/A.1 sayılı “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” (Tebliğ), 3.10.2019 tarih ve 30907 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu çalışmamızda ülkemizdeki kitle fonlaması düzenlemesi analiz edilerek, doktrin ve uygulamaya katkı sunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Sermaye piyasası, paya dayalı kitle fonlaması, kitlesel fonlama platformu, girişimcilik finansmanı, girişim sermayesi.

Akademisyen

Av. Dr. Ahmet TOK

 • Eğitim Sayısı 15
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…