Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,3 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Halka Açık Anonim Şirket Statüsündeki Futbol Kulüplerinde Sporcuların Covıd-19 Test Sonuçları, Özel Durum Açıklamaları ve Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

20,00 TL
6,00 TL

Bu kitap 769 kez incelendi; 0 adet satıldı.

Türkiye’de bazı futbol kulüpleri halka açık anonim şirket statüsünde olup, paylarının önemli bir kısmı borsada işlem görmektedir. Dolayısıyla bu kulüplerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m. 15 uyarınca paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeleri kamuya açıklama yükümlülükleri bulunmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği, kulüplerin katıldıkları spor müsabakalarının öncesinde sporculara COVID-19 testleri yapılması ve testi pozitif çıkan sporcuların müsabakalarda oynatılmaması gerekmektedir. Nitekim kulüpler sporcularına rutin testler de uygulamaktadır. Bununla beraber, kulüplerin hangi sporcuların COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuyla paylaşmadığı, bu nedenle en yakın müsabakanın başlama vaktine kadar COVID-19 sebebiyle maçta oynayamayacak sporcuların kamuoyunca bilinmediği gözlemlenmektedir. Oysa anılan gelişme, yatırımcıların halka açık şirket statüsündeki kulüplerin paylarına yatırım yapma kararlarını etkileyebilecek nitelikte bir olgu durumundadır. Bu çalışmada öncelikle sporcuların COVID-19 test sonuçlarının zamanında açıklanmaması hususu 6362 sayılı Kanun, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve SPK Özel Durumlar Rehberi dairesinde özel durum açıklamaları bağlamında incelenmektedir. Bu çerçevede özellikle önemli müsabakalar öncesinde bazı oyuncuların müsabakalarda oynamamalarının kulüplerin gelirleri üzerindeki etkisi vurgulanmaktadır. Diğer taraftan, test sonuçları bilgisinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında hukuki niteliği aktarılarak kulüplerin bu bilgileri açıklamamaları konusunda hukuki gerekçeleri ortaya konulmaktadır. Son olarak, özel durum açıklamalarına ilişkin kurallara riayet edilebilmesi için şirket yönetim kurulunun alabileceği tedbirler belirtilerek, bu tedbirlerin alınmaması sebebiyle yönetim kurulunun pay sahiplerine karşı sorumlulukları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca değerlendirilmektedir. Anılan hususa dair özel durum açıklamalarının yerine getirilmemesinin yönetim kurulunun 6102 sayılı Kanun m. 369 hükmünde öngörülen özen yükümlülüğünü ihlali anlamına gelebileceği ve pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna başvurulabileceği ifade edilmektedir. Çalışmanın uygulamadaki güncel tereddütleri gidermesi öngörülmekte, ayrıca konusu sporun yatırımcı haricindeki diğer paydaşlarının da haklarının korunması açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özel Durum Açıklamaları, Halka Açık Anonim Şirketler, Futbol Kulüpleri, COVID-19, Yönetim Kurulunun Sorumluluğu.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Can PEHLİVANOĞLU

  • Eğitim Sayısı 15
  • E-Kitap Sayısı 1
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…