Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 2,7 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Soru Bankası

170,00 TL
51,00 TL

Bu kitap 3590 kez incelendi; 215 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku, Sınav Kitapları

Mülkiyetin elle tutulamayanları kategorisinde yer alan fikri ve sınai mülki­yet, emek ve yatırım yapıldıkça genel mülkiyet içindeki konumunu güçlendiren hatta kimi zaman elle tutulur mülkiyeti gölgede bırakan bir özelliğe sahiptir ve ülke ekonomisinin önemli gelişmişlik göstergeleri arasındadır. O halde, bilinmeli, anlatılmalı ve sahip çıkılmalıdır.

Patent, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin konularda patent vekili; marka, tasarım ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin konularda mar­ka vekili, hak sahiplerini Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) nezdinde temsil eder.

Temsil görevini yapabilmek için marka ve patent vekili olmak gerekmek­tedir. Marka ve Patent Vekili olmak için de iki yılda bir düzenlenen yazılı sınav­da başarılı olmak, sicile kaydolmak ve her yıl mesleki sorumluluk sigortasını ve vekillik kaydını yenilemek gerekmektedir. Disiplin Yönetmeliğine göre “Vekil, mevzuatın öngördüğü veya müvekkilinin bilmesi gereken konularda müvekkilini zamanında, tam ve doğru bir şekilde bilgilendirmek zorundadır”.

Bilgilendirmenin tam ve doğru yapılabilmesi için vekillik öncesi sınava ha­zırlanırken ve sınavda başarılı olup, sicile kaydolup mesleğe başladıktan sonra da sürekli bir eğitim ve öğrenim gayreti içinde olunması gerekmektedir.

Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık - Soru Bankası bir rehber kitap­tır. Rehber kitabın daha yararlı olabilmesi için; kitapta yer alan her bir soruya ve sınavda çıkabilecek benzer sorulara tam ve doğru cevap verilebilmesi için ilgili sorunun ve cevabının yer aldığı kanun, yönetmelik, ders kitabı, makale vb. ilgili kaynağı mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü sınava çok az bir zaman kaldı.

Av. İhsan BERKHAN

  • Eğitim Sayısı 0
  • E-Kitap Sayısı 7
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

1965 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde doğdu.


1990 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.


1991 yılında İstanbul Barosu’na 17687 sicil no. İle kayıtlı olarak serbest avukatlığa başladı. 2003-2005 yıllarında, İstanbul Ticaret Üniversitesi ‘nde Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku dalında yüksek lisans yaptı. 2014 yılında Arabulucu (Sicil no: 1045), 2017 yılında da Uzlaştırmacı oldu.


İstanbul Barosu’nun bir kaç dönem Sirkeci ve Bakırköy Bölgesi Baro Temsilciliği görevlerini üstlendi. Halen Bakırköy Adalet Sarayı Arabuluculuk Merkezi Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.


Marka ve patent vekilliği, sosyal güvenlik uzmanlığı, site ve iş merkezi yöneticiliği, Sınai Haklar alanında ceza ve hukuk bilirkişiliğinin yanısıra, İş Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, İş Güvenliği Hukuku, Şirketler Hukuku, Aile Hukuku, Kira Hukuku, İcra-İflas Hukuku , Fikri ve Sınai Haklar Hukuku başta olmak üzere birçok alanda avukat ve hukuk danışmanı olarak hizmet veriyor.
Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptığı gibi, Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’nin de kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. CONSENSUS’ un kurucuları arasında yer aldı. Okan Üniversitesi GSF’ nde Öğretim Görevlisi olarak bulundu; fikri ve sınai haklar dersi verdi. Beykent Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi’nde arabuluculuk eğitmeni olarak görev aldı.
Hakemli dergilerde yayımlanmış hukuki makaleleri (Marka Lisans Sözleşmeleri , Markanın Hükümsüzlüğü vb. ) bulunuyor.

Sosyal Medya


1965 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde doğdu.


1990 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.


1991 yılında İstanbul Barosu’na 17687 sicil no. İle kayıtlı olarak serbest avukatlığa başladı. 2003-2005 yıllarında, İstanbul Ticaret Üniversitesi ‘nde Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku dalında yüksek lisans yaptı. 2014 yılında Arabulucu (Sicil no: 1045), 2017 yılında da Uzlaştırmacı oldu.


İstanbul Barosu’nun bir kaç dönem Sirkeci ve Bakırköy Bölgesi Baro Temsilciliği görevlerini üstlendi. Halen Bakırköy Adalet Sarayı Arabuluculuk Merkezi Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.


Marka ve patent vekilliği, sosyal güvenlik uzmanlığı, site ve iş merkezi yöneticiliği, Sınai Haklar alanında ceza ve hukuk bilirkişiliğinin yanısıra, İş Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, İş Güvenliği Hukuku, Şirketler Hukuku, Aile Hukuku, Kira Hukuku, İcra-İflas Hukuku , Fikri ve Sınai Haklar Hukuku başta olmak üzere birçok alanda avukat ve hukuk danışmanı olarak hizmet veriyor.
Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptığı gibi, Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’nin de kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. CONSENSUS’ un kurucuları arasında yer aldı. Okan Üniversitesi GSF’ nde Öğretim Görevlisi olarak bulundu; fikri ve sınai haklar dersi verdi. Beykent Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi’nde arabuluculuk eğitmeni olarak görev aldı.
Hakemli dergilerde yayımlanmış hukuki makaleleri (Marka Lisans Sözleşmeleri , Markanın Hükümsüzlüğü vb. ) bulunuyor.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…