Menu

Arama Yapın

III. Ticaret Hukuku Kongresi %40 İNDİRİMLİ


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 2,93 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU
 • Sayfa Sayısı: 404
 • Yayın Tarihi: 27.09.2021
 • Baskı: Genişletilmiş 2. Baskı
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 185,00
185,00 TL
18,50 TL

Bu kitap 5163 kez incelendi; 166 adet satıldı.

Kategoriler: Bankacılık - Finans Hukuku, Bilişim Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları

KONUNUN ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI

Teknoloji sadece gündelik hayatımızı kolaylaştırmamakta, biz istesek de istemesek de aynı zamanda şu veya bu şekilde değiştirmektedir. Bu değişimin, kendisini, neredeyse her ürünü ve hizmeti, her sektörü ve ülkeyi dijitalleştirerek gösterdiğini söylemek hatalı olmayacaktır.

İnternetin, Dünya’yı küresel bir ağ şeklinde saran yapısı iletişimi ve insan hayatını derinden etkilemişken, blokzinciri bu etkiye yeni boyutlar kazandırmıştır. Blokzincirin merkeziyetsizlik, güvenilirlik, şeffaflık, doğrudanlık şeklinde ifade edebileceğimiz temel özellikleri teknolojinin insan hayatına mevcut ve potansiyel etkilerini yeni bir boyuta taşımıştır. Elektronik postanın iletişimde yarattığı doğrudanlık, aracısızlık gibi özellikler, blokzinciri ve özellikle BitCoin ile dijital değer üretme, saklama ve transfer edebilmek bakımından da mümkün hale gelmiştir.

Böylece, bugün nasıl milyarlarca insan internete bağlı yaşıyorsa, ileride de milyarlarca insan, blokzincirine bağlı veya blokzincirdeki kripto paraları veya varlıkları kullanıyor şekilde yaşıyor duruma gelecektir. Bugün bile, kripto paralar, pek çok ülkede milyonlarca kullanıcının hayatına kalıcı şekilde girmiş durumdadır. Kripto para ve varlıkların, elektronik ticaret, elektronik ödeme hizmetleri, internet, elektronik paralar, dijital hak gibi kavramları takiben meydana çıkması, aslında bunlar bakımından adeta en uygun şartların önceden hazırlanmış olması anlamına gelmektedir. Böylece, blokzinciri, kullanıcıların arasında doğrudan değer ve veri üretimini, saklanmasını, paylaşımını, elektronik şifreleme teknik ve yöntemlerini, kriptografik paraları ve varlıkları hayatımıza kolayca ve kalıcı şekilde sokmuştur.

Blokzinciri ile kripto para ve varlıkların üretilmesi, bunların arzı, aracısız şekilde değer saklama veya transfer işlemlerine konu edilmesi alışılageldik finansal, ticari, endüstriyel uygulama ve işlemlerin yeniden yorumlanmasına, uçtan uca bir dönüşüm yaşanmasına yol açmaktadır. Başta bankacılık ve finans piyasası ve bu alanları düzenleyen hukuk kuralları olmak üzere, pek çok sektörü ve yasal düzenlemeleri derinden etkileyen bu değişim; geniş bir hukuki perspektifle ele alınarak analiz edilmeye ve sağlıklı bir hukuki plana tabi tutularak yönetilmeye açık ve muhtaçtır. Bu hukuki analiz, kripto paraların, kripto varlıkların ve bunlara dair işlemlerin tabi olduğu yasal düzenlemelerin etkin ve yerinde bir planlamayla doğru şekilde yorumlanmasına, uygulanmasına ve yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Öte yandan, kripto para ve kripto varlık işlemlerinin, merkeziyetsizlik, doğrudanlık ve aracısızlık özellikleri, bunlara yönelik olarak küresel veya bölgesel bazda uyumlu yasal düzenlemeler yapılmasını yavaşlatmakta, yasal düzenlemelerin yapılması noktasında tereddüt ve gecikmelere yol açmaktadır. Bu durum, yani kripto varlıklara dair ülkeler arasında uyumlu yerel yasal düzenlemelerin hızlıca yapılamaması hali, ulusal hukuk sistemlerinde de gözlemlenmektedir. Ulusal kanun koyucular bu alanda yapılacak düzenlemeler için harekete geçebilmek adına uzun zamandan bu yana blokzinciri ve kripto varlıkları gözlemleyerek incelemekte, ülkeler arasında kabul gören temel ilkelerin belirlenmesini ve olgunlaşmasını beklemektedir. Hızla gelişen, yaygınlaşan, kullanımı ve kullanıcısı artan kripto varlıkların ve bunlarla ilgili işlemlerin karşısında yasal düzenlemelerin oluşturulmasında yaşanan ağırlığın veya yapılan kimi sınırlı düzenlemelerin dar, ilgili piyasayla uyumsuz ve ürün veya hizmet bazlı olması ise birçok teknolojik ve hukuki tartışmayı beraberinde getirmektedir. Bu açılardan bakılarak, kripto paralara ve kripto varlıklara dair işlemlere ilişkin olarak, yürürlükteki yerel veya yabancı yasaların ışığında yapılan yorum ve uygulamaların; mevcut yerel, bölgesel ve küresel regülasyon çalışmalarının ele alınması, mukayeseli şekilde incelenmesi, bu suretle alanda ileriye dönük hukuki düzenleme önerilerinde ve öngörülerinde bulunulması bu çalışmanın ana çerçeve ve gayesini oluşturmaktadır.

İNCELEME PLANI VE KAPSAM

Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı (ICO) başlıklı bu çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci Bölümde, kripto varlıkların ortaya çıkmasını mümkün kılan teknolojinin özellikleri ele alınmakta olup bu kısımda blokzincir, BitCoin, Ethereum örnekleri ele alınmıştır. Devamında kripto varlık türleri incelenerek çeşitli açılardan kategorize edilerek incelenmiştir. Özelliklerine göre kripto paraların, eşya vasfındaki kripto ürünlerin, menkul kıymet özelliği gösterenlerin ve dijital sanatla teması bakımından son zamanların en öne çıkan kripto ürünlerinden olan NFT’lerin ele alındığı bu kısımda, bu varlıklar kendi içlerinde mukayeseli bir şekilde hem genel hükümlerin hem de kendilerine özgü düzenlemelerin ışığında ele alınmıştır. Bu kısımda, sadece fonksiyonlarına göre yapılacak bir incelemenin yeterli olmayacağı açık olduğu için kripto varlıklar teknolojilerine göre ayrıca ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Devamında ise kripto varlıkların farklı özellik ve yönlerine göre farklı hukuk disiplinlerinin penceresinden olmak üzere arz ettikleri görünümler ele alınmış, bu konudaki tartışma ve yorumlara değinilmiştir.

Çalışmamızın İkinci Bölümünde, kripto varlık üretilmesi, ilk arzının yapılması, bu süreçte yapılan hukuki işlemler, Whitepaper başta olmak üzere bağlayıcı yasal dokümanlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıların (Kısaca: “KVHS” olarak anılacaktır) yasal statüsü ve hukuki durumu, ICO ve devamındaki hizmet ve faaliyetlere dair yasal düzenlemeler, hukuki tartışmalar ele alınacak ve incelenecektir.

 

Akademisyen

Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU

 • Eğitim Sayısı 41
 • E-Kitap Sayısı 8
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 356

Eğitmen Hakkında

Mete Tevetoğlu, hukuk lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (1997-2001) tamamlamıştır.

Yüksek Lisans derecesini Marmara Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nden Özel Hukuk ve Ekonomi Hukuku alanında almıştır.

Tevetoğlu, 2006 yılında “Mali Durumu Kötüleşen Aracılar İçin Özellikle Kademeli Tasfiye Edilmesi Gereken Önlemler” adlı yüksek lisans teziyle İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Ödülü'nü kazanmıştır. Doktora derecesini, London School of Economics and Political Science ve University of London Institute of Advanced Legal Studies'de yaptığı araştırmaların neticesinde 2009 yılında Marmara Üniversitesi'nden “Sermaye Piyasası Uyuşmazlıkları, Uygulanacak Hukuk ve Tahkim” başlıklı doktora teziyle elde etmiştir. 

Doçentlik tezi olarak Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı isimli eseri yayınlamış olan Tevetoğlu, önce Özyeğin Üniversitesi ve devamında Maltepe Üniversitesinde uzun süre ticaret hukuku anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Maltepe Üniversitesinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, diğer yandan Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Fakülte Dekan Yardımcılığı görevini, Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğ görevlerini yürütmektedir. Türkiye Elektronik Spor Federasyonu kurucu yönetim kurulu üyelerinden olan Tevetoğlu, UNESCO Türkiye Milli Komitesi bünyesinde ise Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtiasas Komitesinde görev almaktadır. 

İstanbul Barosu bünyesinde Bilişim Hukuku Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Tevetoğlu'nun yayınlanmış çok sayıda eser ve makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çeşitli akademik bildileri bulunmaktadır. 

Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, akademik çalışmalarının yanı sıra bir uygulamacı olarak, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Teknoloji Hukuku, eSpor & Oyun Hukuku ve Blockchain / Kripto Varlıklar Hukuku alanlarında çalışmalarını TEVETOGLU Legal bünyesinde sürdürmektedir. 

Sosyal Medya


Mete Tevetoğlu, hukuk lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (1997-2001) tamamlamıştır.

Yüksek Lisans derecesini Marmara Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nden Özel Hukuk ve Ekonomi Hukuku alanında almıştır.

Tevetoğlu, 2006 yılında “Mali Durumu Kötüleşen Aracılar İçin Özellikle Kademeli Tasfiye Edilmesi Gereken Önlemler” adlı yüksek lisans teziyle İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Ödülü'nü kazanmıştır. Doktora derecesini, London School of Economics and Political Science ve University of London Institute of Advanced Legal Studies'de yaptığı araştırmaların neticesinde 2009 yılında Marmara Üniversitesi'nden “Sermaye Piyasası Uyuşmazlıkları, Uygulanacak Hukuk ve Tahkim” başlıklı doktora teziyle elde etmiştir. 

Doçentlik tezi olarak Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı isimli eseri yayınlamış olan Tevetoğlu, önce Özyeğin Üniversitesi ve devamında Maltepe Üniversitesinde uzun süre ticaret hukuku anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Maltepe Üniversitesinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, diğer yandan Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Fakülte Dekan Yardımcılığı görevini, Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğ görevlerini yürütmektedir. Türkiye Elektronik Spor Federasyonu kurucu yönetim kurulu üyelerinden olan Tevetoğlu, UNESCO Türkiye Milli Komitesi bünyesinde ise Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtiasas Komitesinde görev almaktadır. 

İstanbul Barosu bünyesinde Bilişim Hukuku Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Tevetoğlu'nun yayınlanmış çok sayıda eser ve makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çeşitli akademik bildileri bulunmaktadır. 

Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, akademik çalışmalarının yanı sıra bir uygulamacı olarak, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Teknoloji Hukuku, eSpor & Oyun Hukuku ve Blockchain / Kripto Varlıklar Hukuku alanlarında çalışmalarını TEVETOGLU Legal bünyesinde sürdürmektedir. 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…