Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 6,49 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Cinsel Suçlar

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Dr. Gökhan TANERİ
 • Sayfa Sayısı: 896
 • Yayın Tarihi: 17.11.2021
 • Baskı: Genişletilmiş 4. Baskı
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 300,00
300,00 TL
90,00 TL

Bu kitap 830 kez incelendi; 2 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku

Yirmi yılı aşkın ceza hakimliği ile birlikte Türk ceza hukukunun icra suçları, özel suçlar ve kabahatler dahil her alanında çalışmalar yayınlamış olarak; cinsel suçlara ilişkin bu çalışmanın güncellenmiş/gözden geçirilmiş dördüncü baskısını gururla okuyucuların beğenisine sunmaktayım.

Aynı konuyla ilgili çok sayıda çalışmaya rağmen çalışma kısa zaman içerisinde dördüncü baskısını yaptı. Çalışmaların bu kadar çok baskı yapmasının en önemli nedeni cinsel suçların işlenme sıklığıdır. Sosyal ve ekonomik hayattaki değişiklikler yanında kanunlardaki değişiklikler, infaz sorunları ve yargısal makamların suça ve suçluya yaklaşımları cinsel suçların işlenme sıklığının nedenleri arasında sayılabilir.

Bu çalışmada, her bir suç açısından son Yargıtay kararlarıyla birlikte, kanuni değişiklikler ve konuyla ilgili makale çalışmaları değerlendirilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının, sıklıkla Yargıtay bozmalarına konu olmaları nedeniyle genel olarak Yargıtay uygulamaları kıstas olarak alınmıştır ve okuyucunun da öncelikle Yargıtay kararlarını dikkate alması önerilir.

Öte yandan çalışmanın hacminin ve bu nedenle maliyetinin artmaması kaygısı, yayınevimizin dijital baskıyla maliyetleri oldukça azaltmış olduğu dikkate alınarak aşılmıştır.

Bu baskıda konu başlıkları farklılaştırılmış ve çalışmanın sonuna ayrıca dizin de okuyucunun dikkatine sunulmuştur.

Bu çalışmayı farklılaştıran hususlar:

i. İlk derece mahkemesi kararlarına yer verilmesi,

ii. BAM kararlarına yer vermesine rağmen, ölçüt olarak kullanmaktan kaçınması,

iii. Suçlarla ilgili bölümlerin sonunda sübuta ilişkin değerlendirmeler yapılması,

iv. Fuhuş ve müstehcenlik konusunun daha önce hakemli makale olarak yayınlanmış ve bu çalışmada daha da genişletilmiş olarak değerlendirilmesi,

v. Sadece cinsel dokunulmazlığa karşı suçların değil, bu suçlarla ilgili olduğu değerlendirilen, özel hayata karşı suçlar, huzur sükun bozma, fuhuş, insan ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve alenen hayasızca hareket suçlarına da yer vermiş olmasıdır.

Çalışmanın her kesimden okuyucusuna başarılı olması dileğiyle her zaman sevgi ve sıcaklıklarını yanımda hissettiğim, eşim Mehtap, oğlum Emre, kızım Buse’ye, çalışmanın okurlara ulaşmasında emeği geçen Aristo Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Dr. Gökhan Taneri
Bursa - 2022

Dr. Gökhan TANERİ

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 27
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 4300

Eğitmen Hakkında

Hakim

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…