Menu

Arama Yapın

TIP HUKUKU ZİRVESİ 29 OCAK 2022


Kalan Süre :

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 3,98 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Hukuk Bürosu Yönetimi

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Reşat ERAKSOY
 • Sayfa Sayısı: 549
 • Yayın Tarihi: 22.12.2021
 • Baskı: 3
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 250,00
250,00 TL
25,00 TL

Bu kitap 958 kez incelendi; 15 adet satıldı.

Kategoriler: Avukatlık Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları

2004 yılında bir hukuk bürosu bünyesinde yönetim danışmanı olarak ça­lışmaya başladıktan sonra hukuk bürosu yönetimine dair bildiklerimi ve çoğunu avukatlardan öğrenerek işletme yönetimi ile harmanladığım konula­rı bir kitap haline getirme fikri doğdu. Hukuk bürosu dünyası avukatlık hiz­metleri dışında işletme yönetimi tarafıyla benim için her zaman bir ilgi mer­kezi oldu. Avukatlık hizmetlerini yürüten avukatların benim gibi hukukçu olmayan ama işletme yönetimi ve mühendislik bilgisi olan profesyonellerle beraber çalışmasının çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Bir benzetme ya­pacak olursak nasıl hastaneler başhekimler tarafından değil de işletme yöne­ticileri tarafından yönetilerek doktorların tıbba yoğunlaşmalarını, sağlık kurumlarının daha verimli ve etkin yönetilmesini sağladıysa avukatlık büroları da profesyonel yöneticilerin desteğiyle daha iyi hizmet gören kurumlar ola­caktır. Avukatların işletme yönetimi ilkelerini uygulayarak kendi bürolarını daha iyi işleyen kurumlar haline getirmeleri için mutlaka profesyonelleri bünyelerine katmaları da şart değildir. Bu ilkeleri kendileri uygulamak üzere kullanabilirler.

İşletme yönetimini hukuk bürolarına uygulamanın amacı büronun da­ha iyi işlemesini sağlamak kadar basit bir gerekliliğe dayanır. Sadece avukat­lar olsaydı da bir büro yönetilebilirdi. Bununla birlikte kendi konularında yetkin kadrolar, iş gücünün verimli kullanılmasında, teknolojiyi iş süreçleri­ne uygulamada avukatlara destek olarak büroların daha iyi organize olması­nı ve müvekkillerine daha iyi hizmet vermelerini sağlar.

Hukuk, bir yönüyle ekonomik yaşam tarafından etkilenen iş ve top­lumsal ilişkileri düzene sokar ve kurallar getirir. Ekonomik yaşam içinde yer alan tüm unsurların etkilendiği değişim ve dönüşümler hukuk hizmetinin su­numunu da etkiler. Ekonomik yaşam içinde düşünülse de ayrıca itici bir güç olarak teknolojideki değişimler ve gelişmeler de hukukun bu gelişmelere ayak uydurmasını gerektirir. Bilişimdeki gelişmeler birçok alanda avukatlara ko­laylık sunmaya başladı. Örneğin, ıslak imza yerine elektronik imzanın kulla­nılabilir olması, kâğıtsız ve dosyasız ofis ortamında yazışmalara sadece elek­tronik ortamdan erişilerek çalışılabilmesi, bürodan dışarı çıkmaya gerek kal­madan video-konferans sistemiyle müvekkillerle toplantı yapmak, akıllı tele­fonlardan duruşma günleri ve çalışma takvimine erişerek günlük planlarını düzenleyebilme yeteneği avukatların günümüzde kullanmaya başladığı tek­nolojik yeniliklerdir. Tüm bu teknolojik gelişmeler bu teknolojiyi büro çalış­malarına uyarlayabilecek bilginin olmasını ayrıca bürodaki iş yapma şekille­rinin bu teknolojileri kullanacak şekilde dönüşmesini gerektirir. Hukuk büro­su yönetiminin önemli unsurlarından biri de teknolojiyi daha hızlı, etkin ve verimli sonuçlar alabilecek şekilde kullanmaktır. Teknolojinin gelişmesi ister istemez avukatların büro yönetiminde işletme yönetimi bilgisini ve teknik bil­giyi kullanmalarını gerektirecektir. 2020 yılından başlayarak Dünya'yı ve Türkiye'yi etkileyen COVID-19 pandemisi, teknolojinin uzaktan çalışmayı kolaylaştırmasıyla ofise bağlı kalmadan her zaman her yerde çalışılmasını kolaylaştırmıştır. Internet üzerinden toplantı yapılması, yazılımlar yardımıyla aynı dosya üzerinde birden fazla avukatın aynı anda çalışması gibi gelişmeler, iş yapma şekillerini hızlı bir şekilde dönüştürmüştür.

Büroların yönetim ve çalışma grupları yapıları, büro işleyişinin analizi, strateji oluşturma, tanıtım faaliyetleri, müvekkil ilişkileri yönetimi, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, teknoloji kullanımı konularını kapsaya­cak şekilde hazırladığım bu kitabın tüm avukat ve büro yöneticileri için fay­dalı olmasını dilerim.

Reşat ERAKSOY

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 2
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 209

Eğitmen Hakkında

Orta ve lise öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de New York Institute of Technology’de MBA (işletme yüksek lisansı) derecesini aldı. Eğitiminden sonra Aselsan’da, ardından Doğuş Otomotiv ile Global Bilgi çağrı merkezlerinin kuruluşunda görev aldı. 2004-2007 yılları arasında proje yönetimi, stratejik planlama, bütçe ve süreç yönetimi konularında eğitim veren Eraksoy, 2007-2012 yıllarında görev aldığı avukatlık ortaklığında proje ve süreç yönetimi yöntemlerini uygulayarak büro genelinde bir yeniden yapılanma ve bununla birlikte yazılıma dönüşecek çok kapsamlı bir finans, iş geliştirme süreçleri analizini gerçekleştirdi. Bu dönemde hukuk bürosunda yönetici olarak çalıştı. Çeşitli hukuk bürolarına da danışmanlık yapmakta olan yazar, 2013’ten itibaren Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Hukuk Bürosu Yönetimi” dersini vermektedir.

Sosyal Medya


Orta ve lise öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de New York Institute of Technology’de MBA (işletme yüksek lisansı) derecesini aldı. Eğitiminden sonra Aselsan’da, ardından Doğuş Otomotiv ile Global Bilgi çağrı merkezlerinin kuruluşunda görev aldı. 2004-2007 yılları arasında proje yönetimi, stratejik planlama, bütçe ve süreç yönetimi konularında eğitim veren Eraksoy, 2007-2012 yıllarında görev aldığı avukatlık ortaklığında proje ve süreç yönetimi yöntemlerini uygulayarak büro genelinde bir yeniden yapılanma ve bununla birlikte yazılıma dönüşecek çok kapsamlı bir finans, iş geliştirme süreçleri analizini gerçekleştirdi. Bu dönemde hukuk bürosunda yönetici olarak çalıştı. Çeşitli hukuk bürolarına da danışmanlık yapmakta olan yazar, 2013’ten itibaren Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Hukuk Bürosu Yönetimi” dersini vermektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…