Menu

Arama Yapın

TIP HUKUKU ZİRVESİ 29 OCAK 2022


Kalan Süre :

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,38 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Uğur Bulut
 • Sayfa Sayısı: 53
 • Yayın Tarihi: 08.01.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
3,00 TL

Bu kitap 847 kez incelendi; 8 adet satıldı.

Kategoriler: Avukatlık Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Tüketici Hukuku

Avukatlık sözleşmesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 163 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenebilir. Ancak, sözleşmede belirli bir hukukî yardım ve meblâğ yahut değerin gösterilmesi gerekir. Avukatın bu sözleşmeden kaynaklanan aslî yükümlülüğü sözleşmeye konu işi sonuna kadar takip etme; müvekkilin aslî yükümlülüğü ise, avukatlık ücretini ödemektir. Avukatlık sözleşmesine tâbi olarak iş yapan avukatın, müvekkilin talimatlarıyla iş sözleşmesindeki gibi bir bağlılığının söz konusu olmadığı açıktır. Hatta klasik vekâlet sözleşmesinden kaynaklandığı şekilde, müvekkilin talimatlarına kesin bir şekilde uyarak işi görme borcu altında olduğu dahi söylenemez (TBK m. 505). Zira avukat, hukukî bilgi ve tecrübesini kişilerin yararlanmasına ve adalet hizmetine tahsis etmiş kişidir (AvK m. 2/1). Avukatlık sözleşmesine konu işi sonuna kadar takip etme yükümlülüğü, müvekkilin talep ve istekleri çerçevesinde şekillenecek olmakla beraber bu talebe giden yolda yapılacak hukukî işlemleri tespit ve uygulamada avukat serbesttir. Kuşkusuz ki, bu serbesti, keyfiyet anlamına gelmemekte olup hukukî olarak yerinde, gerekli ve yeterli imkânlardan faydalanılmasını zorunlu kılar.

Bu kapsamda, avukatın avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü belirli bir hukukî hizmetin sunulması şeklinde görülebileceğinden, taraflar arasındaki ilişkinin tüketici hukuku kapsamında da değerlendirilmesi gerekir. Zira, bu hizmetin sunulması, özünde bir vekâlet sözleşmesi olarak kabul edilerek, yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da özel olarak vekâlet sözleşmesinin de ismen anılması nedeniyle, tüketici mahkemelerinin görev alanına dahil edilebilecektir. İlgili kanunî düzenlemede özel olarak birtakım sözleşme türlerini saymanın gereksizliği bir yana bırakılırsa, tüketici işlemi tanımından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un amacından ve özel olarak avukatlık sözleşmesinin niteliğinden hareketle sonuca gidilmelidir. Avukatlık sözleşmesi ve bu kapsamda avukatlık hizmeti, tüketicilere yönelik olağan bir hizmet sunulması şeklinde değil yargının kurucu unsuru olarak bir temel hakka ilişkin gereklerin özel ve nitelikli bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Dahası, bu hizmeti sunan avukat ile bu hizmetten yararlanan müvekkilin konum ve amaçlarında, 6502 sayılı Kanun ile ortaya çıkarılan herhangi yeni bir durum da söz konusu değildir. Tüm bu nedenlerle, avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri değil, daha önceki uygulamada olduğu gibi asliye hukuk mahkemeleri görevli kabul edilmelidir.

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Bulut

 • Eğitim Sayısı 1
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 8

Eğitmen Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Sosyal Medya


Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…