Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,89 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Kazandırıcı Zamanaşımı İle Mülkiyetin Kazanılması

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL
 • Sayfa Sayısı: 123
 • Yayın Tarihi: 28.01.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 90,00
90,00 TL
27,00 TL

Bu kitap 1996 kez incelendi; 111 adet satıldı.

Kategoriler: Borçlar Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Taşınmaz (Gayrimenkul) Hukuku

Zamanın geçmesinin alacak hakları üzerindeki etkisi dışında belirli bir sürenin sonunda kimi koşulların gerçekleşmesi üzerine kişinin zilyetliğinde bulundurduğu eşyanın mülkiyetini kazanmasını sağlama yönünde de etkisi bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu hem taşınırların hem de taşınmazların kazandırıcı zamanaşımı ile kazanılmasına imkân tanımıştır. Taşınmazlar bakımından hem olağan hem de olağanüstü kazandırıcı zamanaşımıyla mülkiyetin kazanılması düzenlenmiştir.

Tapu kütüğünde adına yolsuz bir tescil bulunan kişinin taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız şekilde on yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürmesi halinde olağan kazandırıcı zamanaşımı ile mülkiyeti kazanması söz konusu olacaktır. Olağan kazandırıcı zamanaşımı ile kazanılabilecek taşınmaz ancak tapuya kayıtlı taşınmaz olabilecektir. Diğer şartlar yanında zilyet olan kişinin on yıl süreyle iyi niyetle yani adına yapılan tescilin yolsuz olduğunu bilmeden, bilmesi gerekmeden zilyetliğini sürdürmesi gerekmektedir.

Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile kazanılabilecek taşınmaz ise tapuya kayıtlı olmayan, tapuya kayıtlı olsa bile maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kişi adına kayıtlı olan taşınmazdır. Olağan kazandırıcı zamanaşımından farklı olarak ilgili taşınmazı malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişinin iyi niyetli olması gerekmez. Üstelik başlangıçta taşınmazı fer’i zilyet olarak ele geçirmiş bir kişinin sonrasında malik sıfatıyla hareket etmesi söz konusu olursa bu andan itibaren 20 yıllık davasız, aralıksız malik sıfatıyla zilyetliğin sürmesi şartına bağlı olarak olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile (tüm maddi ve şekli koşulların yerine getirilmesi ile) mülkiyet kazanılabilecektir. Bu anlamda Roma Hukukunda intifa hakkı sahibinin, kiracının vs. başkasına ait mal üzerinde fiilen egemenlik kuran kişilerin başkası için ellerinde tuttukları malı, malikin zilyetliğini reddederek kendileri için elde tutmaya başlamaları kazandırıcı zamanaşımından yararlanmaları için yeterli olmadığından, “hiç kimse kendi kendine zilyetliğin sebebini değiştiremez” kuralı geçerli olmaktayken[1] bizim hukukumuz bakımından olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı yönünden zilyetliğin sebebini değiştirerek sonradan malik sıfatıyla zilyetliğini ilan eden kişi mülkiyeti kazanabilecektir.

Kanun koyucu sadece taşınmazların değil, taşınırların da belli koşullarla mülkiyetinin kazandırıcı zamanaşımı yoluyla kazanılmasına imkân tanımıştır. Bunun için başkasının taşınır bir malını davasız ve aralıksız beş yıl iyi niyetle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurmak gerekecektir.

Bu çalışmada sırasıyla olağan ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımıyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ele alınacak, sonrasında taşınır mülkiyetinin kazandırıcı zamanaşımıyla mülkiyetinin kazanılması konusu üzerinde durulacaktır.

 

[1]     Özlem Söğütlü, Roma Özel Hukuku, Ankara 2021, s. 697.

Akademisyen

Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL

 • Eğitim Sayısı 44
 • E-Kitap Sayısı 26
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 4211
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 30881

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından 2022 yılı Mart ayına kadar Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. 2022 yılı Mart ayından itibaren ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sosyal Medya


Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından 2022 yılı Mart ayına kadar Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. 2022 yılı Mart ayından itibaren ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…