Menu

Arama Yapın

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ İÇİN TIKLAYIN.


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,27 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Terk Nedeniyle Boşanma

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL
 • Sayfa Sayısı: 37
 • Yayın Tarihi: 15.03.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
3,00 TL

Bu kitap 1306 kez incelendi; 53 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Medeni Hukuk

Eşlerden birinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, eşlerin boşanması ve evliliğin butlanına karar verilmesi evliliği sona erdiren sebeplerdir. Eşlerden biri ya da her ikisinin talebi üzerine Kanun’da belirtilen sebeplerle evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona erdirilmesi halinde “boşanma” söz konusu olmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nda boşanmaya imkân veren sebepler 161. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı boşanmanın özel sebepleridir. Buna karşılık evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık boşanmanın genel sebepleri olarak Kanun’da düzenleme altına alınmıştır.

Terk sebebiyle boşanma TMK m. 164’te yer almakta olup terk fiili eşlerin birlikte yaşama yükümlülüğünün ihlali sonucunu doğurmaktadır. Terk sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi birtakım şartların varlığına bağlıdır. Bunun için ortak hayata son verilmiş olması, ortak hayata son vermenin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeme niyetiyle gerçekleştirilmiş olması, ayrı yaşamanın en az 6 ay sürmesi, terk eden eşe ihtarda bulunulmuş ve eşin ihtara rağmen dönmemiş olması gerekmektedir. Tüm bu koşulların gerçekleşmesi halinde terk nedeniyle boşanma kararı verilebilecektir.

Konunun anlaşılması açısından önce terk kavramı ve hukuki niteliği açıklanmaya çalışılacak, sonrasında terkin koşulları, terk sebebiyle boşanmanın hükmü ve boşanma sebepleri arasında terk kavramına yer vermenin gerekliliği üzerinde durulacaktır.

Akademisyen

Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL

 • Eğitim Sayısı 44
 • E-Kitap Sayısı 23
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 4158
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 30645

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından 2022 yılı Mart ayına kadar Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. 2022 yılı Mart ayından itibaren ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sosyal Medya


Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından 2022 yılı Mart ayına kadar Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. 2022 yılı Mart ayından itibaren ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…