Menu

Arama Yapın

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve Eşzamanlı Online Deneme Sınavlarını İnceleyin!


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,26 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Bankacılık Kanunu Ve Türk Ticaret Kanunu Ekseninde “Banka Yöneticisi” Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar

30,00 TL
9,00 TL

Bu kitap 889 kez incelendi; 8 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Ticaret hayatı ve ekonominin önemli aktörlerinden biri de kuşkusuz bankalardır. Bankalar bir yönleriyle, ülke ekonomisine makro düzeyde etki ve katkıda bulunan kurumlar olarak ortaya çıkarken bir yönleriyle de katı bir sermaye ortaklığı olarak nitelendirilen ve kabul edilen anonim ortaklıkların özel bir grubunu oluşturmaktadır. Zira, söz konusu mevcut veya olası etkileri nedeniyle, devlet gözetimi ve özel bir mevzuatın varlığının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerle, diğer anonim ortaklıklara kıyasla bankalara uygulanacak düzenlemelerin gerek çevresi gerekse kapsamı genişlemekte; çoğunlukla ise uygulanacak düzenlemeler doğrudan farklılık arz etmektedir. Kuşkusuz, uygulanacak mevzuata ilişkin olarak meydana gelen bu değişiklikler banka yöneticilerine de yansımakta; bu anlamda da farklı sonuçlar doğmaktadır. Bu farklılıklar “yönetici” kavramının tanımlanmasından başlayarak, yetki ve daha sonrasında sorumluluğunun kapsamına kadar pek çok noktada karşımıza çıkmaktadır.

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖKDEMİR

  • Eğitim Sayısı 1
  • E-Kitap Sayısı 2
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 8

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…