Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,37 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Butlanı Yaptırımının Daralan Sınırları

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Nuri ERDEM
 • Sayfa Sayısı: 51
 • Yayın Tarihi: 11.05.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
9,00 TL

Bu kitap 1243 kez incelendi; 31 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Anonim ortaklıklarda genel kurul kararlarının butlanı da hükümsüzlük hallerinden birisidir. Genel kabule uygun olarak, hükümsüzlük yaptırımları anonim ortaklık genel kurul kararları bakımından sırasıyla yokluk, butlan, iptal edilebilirlik ve askıda hükümsüzlük olarak sıralanabilir. Bunlar içerisinde butlan yaptırımı, iptal yaptırımına nazaran mutlak bir hükümsüzlük hali olması ve hukuki yararı bulunan herkes tarafından süreye bağlı olarak ileri sürülebilmesi sebebiyle hukuk ve işlem güvenliği açısından bir takım sakıncaları bünyesinde barındırmaktadır. Çalışmamızda butlan yaptırımını sınırlandıran kriterleri değerlendirecek olmakla birlikte başlık olarak butlan yaptırımının sınırlarından ziyade butlanın daralan sınırları tercih edilmiştir. Zira anonim ortaklık genel kurul kararlarının butlanı açısında butlan yaptırımını sınırlandırmaya ilişkin kıstaslar yanında, zaman içerisinde kanunda yapılan düzenlemeler ile özel butlan sebepleri tespit edilerek her ne kadar sınırlı sayıda olmasa da butlan yaptırımının uygulanacağı hallere ilişkin fikir verici betimlemeler yapılmıştır. Ancak mehaz İsviçre ve Türk hukukunda konuyu düzenleyen hükümlerin (TTK m. 447, İsvBK 706b) batıl bir genel kurul kararının unsurlarını tespit etmekte yetersiz olduğu noktalarda genel kurul kararlarının butlanı yaptırımının sınırlarının tespit edilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Çalışmamızda incelenen sınırlama kriterleri, sırasıyla mutlak-nisbi emredici hükümlere aykırılık, butlanın taliliği, münferit-daimi aykırılık ve butlanın süre yönünden ileri sürülebilir olup olmadığı kriterlerdir. Bunlar arasında özellikle daimi-münferit aykırılık kıstası, sınırlandırma açısından doyurucu, uygulamada pek çok problemi çözebilecek kapasitede ve başarılı bir sınırlama kriteridir. Özellikle talilik prensibi ile birlikte değerlendirildiğinde, kanunda butlan nedeni olarak zikredilmeyen haller yönünden bu kuralın uygulanması isabetli sonuçlar verebilmektedir. Öte yandan, kuralın yöneldiği önemli alanlardan biri, bizzat kanunda butlan sebepleri olarak düzenlenen aykırılık halleridir. Bu noktada ise, kanaatimizce TTK m. 447’de düzenlenen butlan sebepleri yönünden bir ayırıma gidilmesi yerinde olacaktır.

Akademisyen

Doç. Dr. Nuri ERDEM

 • Eğitim Sayısı 17
 • E-Kitap Sayısı 4
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 63

Eğitmen Hakkında

1980 İstanbul doğumlu olan Erdem, 1998-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans, 2003-2006 yılları arasında aynı Üniversite'de Özel Hukuk alanında "Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler" tezi ile yüksek lisans ve Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda  2007-2012 tarihleri arasında "Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi" konulu tezi ile doktora çalışmasını tamamladı. 2006-2007 tarihleri arasında Almanya'da International Studies Centre/ Ruprecht-Karls-University-Heidelberg, Max-Weber-Haus'ta dil eğitimi aldı ve 2011 yılında doktora tezi için Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kısa süreli araştırmacı olarak bulundu.

 

Doktora çalışmasını tamamladığı 2012 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve yardıcı doçent olarak göreve atandı.  

 

Bunun yanısıra çeşitli ünivesitelerde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermekte. 2003 - 2006 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak da çalışmış olan Erdem, son dönemde Kemerburgaz Üniversitesi'nde "Uluslararası Ticaret Hukuku" yüksek lisans programında ders vermiş olup, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Sermaye Piyasası Hukuku" ve "Özel Hukuk" yüksek lisans programlarında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

Halen 2012 yılında Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak atandığı İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosunda bulunan Erdem,  Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Etik Kurul Üyesi, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

 

Yayınlanmış Eserleri

 

Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Edt. Erol Ulusoy, “Azınlığın Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshini Mahkemeden Talep Etme Hakkı”, Bilge Yayınevi, Ankara, 2014, s. 167-183.

 

- Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.

 

-Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler (Tahrifat), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008.

 

-"6102 Sayılı Yeni TTK'ya Göre Anonim Ortaklık Pay Sahiplerinin Müktesep (Kazanılmış) Hakları"; REGESTA, c. 2, s. 1, 2012/1, s. 29-44.

 

-"Towards a New Form of Incorporation in European Company Law", "The European Union in 2005: Candidate Countries' Perspectives: a Jean Monnet Doctoral Volume / Edited by Georgy Genov, Julia Zaharieva and Krassimir Y. Nikolov. - Sofia : Bulgarian European Community Studies Association, 2005.

 

-"Vadelerine Göre Mevduat Hesabı Türleri", Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 2, Yıl 2004,  s. 253.  

 

-"TTK Tasarısı ve Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme'ye Göre Donatanın Sınırlı Sorumluluğu",Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 4, S. 2, Yıl 2008.

 

-"Eczane, Depo ve İlaç Firmaları Arasındaki İlişkilerin Hukuki Durumu: Haklar, Yükümlülükler ve Sözleşmenin Niteliği", Bilim ve Uygulamada İlaç ve Hukuk, İstanbul, 2009. 

Sosyal Medya


1980 İstanbul doğumlu olan Erdem, 1998-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans, 2003-2006 yılları arasında aynı Üniversite'de Özel Hukuk alanında "Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler" tezi ile yüksek lisans ve Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda  2007-2012 tarihleri arasında "Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi" konulu tezi ile doktora çalışmasını tamamladı. 2006-2007 tarihleri arasında Almanya'da International Studies Centre/ Ruprecht-Karls-University-Heidelberg, Max-Weber-Haus'ta dil eğitimi aldı ve 2011 yılında doktora tezi için Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kısa süreli araştırmacı olarak bulundu.

 

Doktora çalışmasını tamamladığı 2012 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve yardıcı doçent olarak göreve atandı.  

 

Bunun yanısıra çeşitli ünivesitelerde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermekte. 2003 - 2006 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak da çalışmış olan Erdem, son dönemde Kemerburgaz Üniversitesi'nde "Uluslararası Ticaret Hukuku" yüksek lisans programında ders vermiş olup, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Sermaye Piyasası Hukuku" ve "Özel Hukuk" yüksek lisans programlarında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

Halen 2012 yılında Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak atandığı İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosunda bulunan Erdem,  Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Etik Kurul Üyesi, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

 

Yayınlanmış Eserleri

 

Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Edt. Erol Ulusoy, “Azınlığın Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshini Mahkemeden Talep Etme Hakkı”, Bilge Yayınevi, Ankara, 2014, s. 167-183.

 

- Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.

 

-Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler (Tahrifat), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008.

 

-"6102 Sayılı Yeni TTK'ya Göre Anonim Ortaklık Pay Sahiplerinin Müktesep (Kazanılmış) Hakları"; REGESTA, c. 2, s. 1, 2012/1, s. 29-44.

 

-"Towards a New Form of Incorporation in European Company Law", "The European Union in 2005: Candidate Countries' Perspectives: a Jean Monnet Doctoral Volume / Edited by Georgy Genov, Julia Zaharieva and Krassimir Y. Nikolov. - Sofia : Bulgarian European Community Studies Association, 2005.

 

-"Vadelerine Göre Mevduat Hesabı Türleri", Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 2, Yıl 2004,  s. 253.  

 

-"TTK Tasarısı ve Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme'ye Göre Donatanın Sınırlı Sorumluluğu",Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 4, S. 2, Yıl 2008.

 

-"Eczane, Depo ve İlaç Firmaları Arasındaki İlişkilerin Hukuki Durumu: Haklar, Yükümlülükler ve Sözleşmenin Niteliği", Bilim ve Uygulamada İlaç ve Hukuk, İstanbul, 2009. 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…