Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,38 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu III - Bildiri Özetleri

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Aristo Yayınevi
 • Sayfa Sayısı: 53
 • Yayın Tarihi: 11.05.2022
 • Baskı:
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 0,00
ÜCRETSİZ - ARMAĞANIMIZDIR

Bu kitap 2235 kez incelendi; 394 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Medeni Hukuk, Ücretsizler / Armağanımızdır

 

 

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA GÜNCEL TARTIŞMALAR SEMPOZYUMU III

12-13 MAYIS 2022

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

Prof. Dr. Saibe Oktay ÖZDEMİR

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

Prof. Dr. Turgut ÖZ

Prof. Dr. Arzu GENÇ ARIDEMİR

 

DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Meliha Sermin PAKSOY

Arş. Gör. Ali Yaşar ÇELİKEL

Arş. Gör. Nesli Beril ÖZEN

1. GÜN

10:00 – 10:10 Açılış Konuşması

Prof. Dr. Leyla ATEŞ – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şükran ŞIPKA - Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk/Özel Hukuk Bölümü Başkanı

I. OTURUM

KİŞİLER HUKUKU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

10:10 – 10:30 Arş. Gör. Nesli Beril ÖZEN – Altınbaş Üniversitesi

Sosyal Medya Aracılığıyla Çocuğun Kişilik Hakkının Velisi Tarafından İhlali

10:30 – 10:50 Arş. Gör. İsmail DEDE – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yargıtay’ın İnterseks Kişilere Yönelik Türettiği “MK 39.5” Formülünün Eleştirisi

10:50 – 11:10 Dr. Öğr. Ü. Meliha Sermin PAKSOY – Altınbaş Üniversitesi

COVID-19 ve Çocukluk Dönemi Aşıları Üzerinden Aşı Zorunluluğunun Sorgulanması

11:10 – 11:30 Soru – Cevap

11:30 – 13:00 Öğle arası

II. OTURUM

AİLE HUKUKU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

13:00 – 13:20 Dr. Öğr. Ü. Nuri Aziz MİDYAT – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Güncel Yargıtay Kararları Çerçevesinde Düğünde Takılan Ziynet Eşyalarının Kime Ait Olduğu Sorununun Değerlendirilmesi

13:20 - 13:40 Arş. Gör. Hasan Ali GÜÇLÜ - Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yardım Nafakasının Hakkaniyete Aykırılık Sebebiyle Kaldırılması

13:40 – 14:00 Dr. Efe Can YILDIRIR - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Çocuk ile Velayeti Haiz Olmayan Ebeveyn Arasında Kişisel İlişkinin Kurulması ve 7343 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler Uyarınca Bu İlişkinin Engellenmesine Bağlanan Sonuçlar

14:00 – 14:20 Arş. Gör. Kübra ACER – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Kapsamında Aile Hukuku Uyuşmazlıklarının Arabuluculuğa Elverişliliği

14:20 – 14:50 Soru – Cevap

14:40 – 15:00 Kahve molası

III. OTURUM

MİRAS HUKUKU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

15:00 – 15:20 Arş. Gör. Gözdenur GÜLLÜ - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dijital Hesap Varislerinin Türk Miras Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi

15:20 – 15:40 Dr. Bilge ERTAN

İsviçre’de Miras Hukuku Alanında Yapılan Değişikliklerin Genel Hatları ile İncelenmesi ve Türk Miras Hukuku Sistemine Örnek Alınıp Alınamayacağı Hususunda Değerlendirmeler

15:40 – 16:00 Soru – Cevap

16:00 – 16:20 Kapanış konuşması ve değerlendirme

 

2. GÜN

I. OTURUM

EŞYA HUKUKU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu GENÇ ARIDEMİR

10:00 – 10:20 Dr. Öğr. Ü. Evrim ERİŞİR - İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Cebrî Arttırma ile Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davasının Birbirine Dolanması

10:20 – 10:40 Dr. Öğr. Ü. Nilgün BAŞALP YILDIRIM
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Aile Konutu Üzerinde TMK m. 1023’e Dayanarak Aynî Hak Kazanılmasına İlişkin Öğretideki Görüşler ve Yargıtay Uygulaması

10:40 – 11:00 Arş. Gör. Ali Yaşar ÇELİKEL – Altınbaş Üniversitesi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Üçüncü Kişilere Etkisi

11:00 – 11:20 Soru – Cevap

11:20 – 13:00 Öğle arası

II. OTURUM

BORÇLAR HUKUKU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emrehan İNAL

13:00 - 13:20 Arş. Gör. Zeynep Özge OĞUZ – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Güncel Yargı Kararları Işığında Yeni Malikin Gereksinimi Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

13:20 – 13:40 Dr. Öğr. Ü. Başak GÜNEŞ – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yargıtay Kararları Işığında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Bedensel Zararlara İlişkin Tazminatlarda Zamanaşımının Başlangıcı

13:40 – 14:00 Dr. Öğr. Ü. Caner TAŞATAN – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Niyet Mektubu ve Himaye Açıklaması Kavramlarının Türk Borçlar Kanunu Sistematiği Açısından Değerlendirilmesi

14:00 – 14:20 Dr. Öğr. Ü. Müge ÜREM – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Aliud İfa ile Ayıplı İfa Arasındaki Sınırın Konu Edildiği Mahkeme Kararlarının Değerlendirilmesi

14:20 – 14:40 Soru – Cevap

14:40 – 15:00 Kapanış Konuşması ve değerlendirme

Şirket

Aristo Yayınevi

 • Eğitim Sayısı 30
 • E-Kitap Sayısı 5
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 55933
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 622

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…