Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,34 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Fazla Çalışmanın İspatı Ve Fazla Çalışma Bakımından İncelenmesi Gereken Özel Durumlar

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Ertuğrul YUVALI
 • Sayfa Sayısı: 47
 • Yayın Tarihi: 11.05.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
9,00 TL

Bu kitap 1341 kez incelendi; 149 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kongreler / Sempozyumlar

Fazla çalışma, işçinin çeşitli nedenlerle mevzuatta öngörülen normal çalışma süresini aşacak şekilde çalışmasıdır. İş sözleşmesinin işçinin şahsına bağlı bir iş görme edimini içermesi, ücretin genellikle işçinin yegâne gelir kaynağını oluşturması ve işçi karşısında güçlü işveren süjesinin bulunması karşısında işçinin kişiliğine gereğinden fazla müdahale edilmesinin önlenmesi kanun koyucu tarafından önemli bir görev olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda bireysel iş hukukunda çalışma süresi ve fazla çalışma kavramları her zaman önemini korumaktadır.

Türk İş Hukukunda işçilik alacakları arasında en fazla uyuşmazlık konusu olan alacak kalemini fazla çalışma alacağı oluşturmaktadır. Fazla çalışmanın işçi tarafından ispat edilmesindeki zorluk ve ispatın çoğunlukla tanık beyanına dayanması da fazla çalışma ile ilgili içtihat anlamında hukukumuza zenginlik kazandırmaktadır. Bu nedenle fazla çalışma kavramının, türleri ve hesaplanması yanında ispatı da büyük bir önem arz etmektedir.

Çalışmamızda öncelikle fazla çalışma kavramından bahsedilecek, ardından fazla çalışma ile fazla sürelerle çalışma farkına değinilerek fazla çalışmanın türleri, koşulları, tespiti ve karşılığı üzerinde çalışılacak ve nihayet son olarak esas konumuz olan fazla çalışmanın ispatı ve uygulamada fazla çalışmaya ilişkin bir kısım sorunlar ile Yargıtay’ın bu konudaki güncel kararlarına değinilecektir.

Akademisyen

Doç. Dr. Ertuğrul YUVALI

 • Eğitim Sayısı 2
 • E-Kitap Sayısı 3
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 188

Eğitmen Hakkında

8.03.1980 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokulu Elazığ’da, ortaokul ve liseyi Kayseri’de tamamladıktan sonra 1998 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. 2002 senesinde yükseköğrenimini tamamlayıp, aynı sene Ankara Barosunda avukatlık stajına başladı. 2004 senesinde Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında asistanlığa başladı.2006 senesinde “Türk Hukukunda BelirliS üreli İş Sözleşmeleri” isimli teziyle birlikte yüksek lisans mezunu oldu.2007 senesinde Gazi Üniversitesinde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora öğrenimine başladı.2011 yılında “ İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu” isimli doktora tezini savunmak suretiyle doktora öğrenimini tamamladı.2012 senesinden itibaren Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Yardımcı Doçent - Dr. Öğretim Üyesiolarakçalıştı. 28.11.2018 tarihi itibariyle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti unvan ve yetkisini aldı. Halen Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dekan Yardımcısı ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Sosyal Medya


8.03.1980 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokulu Elazığ’da, ortaokul ve liseyi Kayseri’de tamamladıktan sonra 1998 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. 2002 senesinde yükseköğrenimini tamamlayıp, aynı sene Ankara Barosunda avukatlık stajına başladı. 2004 senesinde Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında asistanlığa başladı.2006 senesinde “Türk Hukukunda BelirliS üreli İş Sözleşmeleri” isimli teziyle birlikte yüksek lisans mezunu oldu.2007 senesinde Gazi Üniversitesinde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora öğrenimine başladı.2011 yılında “ İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu” isimli doktora tezini savunmak suretiyle doktora öğrenimini tamamladı.2012 senesinden itibaren Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Yardımcı Doçent - Dr. Öğretim Üyesiolarakçalıştı. 28.11.2018 tarihi itibariyle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti unvan ve yetkisini aldı. Halen Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dekan Yardımcısı ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…