Menu

Arama Yapın

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve Eşzamanlı Online Deneme Sınavlarını İnceleyin!


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,32 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Kişilik Hakkı Algısındaki Değişim

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Burak ÖZEN
 • Sayfa Sayısı: 44
 • Yayın Tarihi: 16.05.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
9,00 TL

Bu kitap 896 kez incelendi; 17 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Medeni Hukuk

Öğretide ve uygulamada, kişilik hakkı kapsamında yer alan değerleri, bu hakkın tanınmasında etkili olmuş liberal ratioya aykırı bir biçimde genişletme eğilimi gözlenmektedir. Bu gelişme beraberinde önemli sakıncaları da getirmekte, insan haklarının özel hukuka giriş kapısı mahiyetindeki kişilik hakkı; temel hak ve özgürlüklerle çelişecek, giderek bu özgürlükleri ortadan kaldıracak bir içerik edinmektedir. 

TMK’nın kaynağı olan İsviçre Medeni Kanunu ve dönemin bütün liberal kodları, insana duyulan büyük bir güveni yansıtırlar. İnsan “eşrefi mahlukat”tır bütün bu kodları hazırlayanların nezdinde. İnsana bakıştaki iyimserlik özellikle iki noktada göze çarpmaktadır. İlk olarak, insan, sırf “insan” olduğu için değer taşıyan ve herkesçe her türlü saygıyı hak eden bir varlık olarak sunulur. Öyle ki, insanın değeri, herhangi bir topluluğun mensubu olmasına bağlı görülemeyecektir. Bilâkis insan tekinin başlı başına değerli bir varlık olarak her türlü toplumsal yapı karşısında bağımsız olduğu ve bu bağımsızlığın sonuna kadar korunması gerektiği çıkış noktası olarak alınacaktır. İkincisi, insan, özgür iradeye sahip, davranışlarının sorumluluğunu taşıyabilecek bir varlık olarak algılanmıştır. Böyle bir algı, sorumlu tutulmak istenen insanın “kusurlu” olması gerektiği esasını beraberinde getirmiştir. Ptolomeus’un dünya merkezli evren anlayışı çökmüştür çökmesine. Buna karşılık, bu anlayışın temelini oluşturan “insan” merkezli anlayış çökmemiş, çökmek şöyle dursun Rönesans ile birlikte güçlenmiştir.

Akademisyen

Prof. Dr. Burak ÖZEN

 • Eğitim Sayısı 26
 • E-Kitap Sayısı 9
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 131

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…