Menu

Arama Yapın

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve Eşzamanlı Online Deneme Sınavlarını İnceleyin!


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,4 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğünde Tahkim

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Betül AKTAŞ
 • Sayfa Sayısı: 55
 • Yayın Tarihi: 16.05.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
9,00 TL

Bu kitap 916 kez incelendi; 14 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğü davalarının tahkime elverişliliği konusu Türk hukukunda oldukça tartışmalıdır. Bu durumun temel sebepleri, kanunda düzenlemenin yer almaması, emredici hükümler ilkesi karşısında esas sözleşmede tahkim kaydının geçerliliği ve anılan kararların hükümsüzlüğü davalarına ilişkin özel düzenlemelerin tahkim uygulaması bakımından kabul edilip edilemeyeceğidir.

Çalışmamızın ilk kısmında şirketler hukuku temel ilkeleri ve esas sözleşmeye ilişkin kurallar bakımından değerlendirme yapılmıştır. Tahkim şartının esas sözleşmede düzenlenmesi konusunda kanunda herhangi bir düzenleme bulunmaması karşısında, kanun boşluğu sebebiyle tahkim şartı tamamlayıcı hüküm niteliğindedir. Tahkim şartının şirketin temel meselelerine ilişkin olması, pay sahiplerini ve organları bağlaması dolayısıyla da maddi (korporatif) esas sözleşme hükmü olarak kabul edilmesi gerekir. Pay devralan kimseler bakımından ayrıca bir onay alınmasına gerek yoktur. Zira bu kimseler şirketin esas sözleşmesini inceleme ve tahkim şartının varlığını öğrenme imkânına sahiptirler.

Esas sözleşmede tahkim şartına yer verilirken geçerlilik bakımından bazı hususlara dikkat edilmesi önemlidir. Özellikle pay sahiplerinin tahkime ilişkin bilgilendirilmesi, davaya katılma haklarına ve usule ilişkin açıklamalara yer verilmesi gerekir. Esas sözleşme değişikliğiyle tahkim şartının kararlaştırılması durumunda ise temel hakların zedelenmemesi bakımından oybirliği şartı aranmalıdır.

Çalışmamızın ikinci ve üçüncü bölümlerinde öğretide oldukça tartışmalı olan genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğü davalarında tahkime elverişlilik konuları ele alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle tahkime elverişliliğin temel kriteri olan taraf iradelerinin bulunduğunun tespit edilmesi önemlidir. Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğünde tarafların sulh olmaları ve uyuşmazlığın sona ermesi mümkündür. Bir diğer önemli sorun ise emredici usulü hükümlerin tahkimde uygulanıp uygulanmayacağıdır. Hakemler, devlet mahkemelerinde olduğu gibi emredici hükümleri ve özel usulü hükümleri esas sözleşmede yer alan tahkim şartında belirtilmemiş olsa dahi uygulamakla yükümlüdürler. Ancak bu düzenlemelere esas sözleşmede yer verilmesi veya ilgili kanun hükmüne atıf yapılması uygulama belirsizliğini azaltma bakımından daha isabetlidir.

Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü bakımından erga omnes etki tahkime elverişlilikte özenle dikkate alınması gereken bir kuraldır. Tahkim şartında bu etkiye yer verilmesi ve TTK 450 hükmünün uygulanması gerekmektedir. Bu şartların sağlanması halinde tahkime elverişlilik bakımından bir sorun söz konusu olmayacaktır.

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Betül AKTAŞ

 • Eğitim Sayısı 16
 • E-Kitap Sayısı 3
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 14

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…