Menu

Arama Yapın

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve Eşzamanlı Online Deneme Sınavlarını İnceleyin!


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,25 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Limited Şirket Sözleşmesiyle Ortağa Çıkma Hakkı Tanınması

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Ömer KORKUT
 • Sayfa Sayısı: 34
 • Yayın Tarihi: 03.06.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
9,00 TL

Bu kitap 862 kez incelendi; 6 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Şirket sözleşmesiyle ortağa herhangi bir şarta bağlanmadan şirketten çıkma hakkı tanınabileceği gibi, bu hakkın belirli şartlara bağlanması da mümkündür (TTK m. 638/1). Ortağa şirket sözleşmesiyle çıkma hakkı tanınmışsa şirket sözleşmesinde çıkma hakkının kullanılmasına ilişkin özel bir şekil şartı öngörülmemişse ortağın çıkma bildiriminin şirkete ulaşması yeterli olacaktır. Ortağın çıkma bildirimi, şirkete ulaşması gereken tek taraflı yenilik doğuran bir irade beyanıdır. Bildirimin geçerliliği ve sonuç doğurması herhangi bir şekle bağlı değildir.

Sözleşme ile tanınan çıkma hakkının kullanılması, dürüstlük kuralına aykırı olmamalıdır. Ortağın çıkma hakkını kullanmasında menfaati yoksa veya uygun olmayan bir zamanda hakkını kullanıyorsa dürüstlük kuralına aykırılık söz konusu olacaktır.

Ortağın sözleşmede tanınan bir hakka dayanarak çıkma beyanında bulunması halinde, şirkete ulaştığı tarihte çıkma gerçekleşecektir. Ortağın çıkma beyanının esas sözleşmeye uygunluğu hususunda fikir ayrılığı söz konusu olduğunda şirket veya ortak tarafından bir tespit davası açılması gerekecektir. Mahkemenin vereceği karar açıklayıcı niteliktedir. Dava kesinleşirse ortağın şirketten çıkması şirkete bildirim tarihi itibariyle söz konusudur.

Limited şirket sözleşmesinde çıkma hakkı tanınan ortağın çıkma hakkını kullanması halinde ortağa ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı da şirket sözleşmesiyle belirlenebilecektir (TTK m. 577/1.k). Ancak ayrılma akçesinin tamamen kaldırılmaması ve aşırı derecede sınırlandırılmaması gerekir.

Akademisyen

Prof. Dr. Ömer KORKUT

 • Eğitim Sayısı 1
 • E-Kitap Sayısı 2
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 6

Eğitmen Hakkında

1973 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi’nde 2000 yılında yüksek lisans eğitimini, 2006 yılında ise özel hukuk doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2013 yılında doçent unvanını aldı. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı görevini 2012-2016 yılları arasında yürütmüştür. Halen Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü öğretim üyesi olan Ömer Korkut, Çukurova Üniversitesi Senatosu’nda Fakülte Temsilcisi, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Sosyal Medya


1973 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi’nde 2000 yılında yüksek lisans eğitimini, 2006 yılında ise özel hukuk doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2013 yılında doçent unvanını aldı. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı görevini 2012-2016 yılları arasında yürütmüştür. Halen Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü öğretim üyesi olan Ömer Korkut, Çukurova Üniversitesi Senatosu’nda Fakülte Temsilcisi, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…