Menu

Arama Yapın

III. Ticaret Hukuku Kongresi %40 İNDİRİMLİ


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,38 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Denetçinin Seçimine İlişkin Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Ertan DEMİRKAPI
 • Sayfa Sayısı: 52
 • Yayın Tarihi: 03.06.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
3,00 TL

Bu kitap 990 kez incelendi; 11 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

6102 sayılı Kanun öncesinde sınırlı bir alanda uygulama bulan bağımsız dış denetim olgusu, bu Kanun ile tüm sermaye şirketleri bakımından genel bir uygulama haline getirilmiştir. 6335 sayılı Kanun ile değiştirilmesi sonucu tüm sermaye şirketlerine yönelik bir zorunluluk olmaktan çıkmasına rağmen, geçen süre içinde bağımsız denetime tabi şirketlerin sayısının artmasına sebep olan, eşiklerin düşürülmesine yönelik değişiklikler ile birlikte, uygulamanın yoğunlaştığı görülmektedir.

Geniş anlamda incelendiğinde azınlık hakları ve bireysel haklar da dâhil olmak üzere şirketin iradesini ve hareket alanını kısıtlayan her türlü sınırlama denetim olarak nitelendirilebilir. Ancak inceleme konumuz itibariyle denetim, dar anlamda denetimdir ve denetime yetkili organlar ve kuruluşlar tarafından, yönetim kurulunun işlemlerinin ve bununla birlikte şirket hesaplarının ilgili mevzuata uygun olup olmadığının denetlenmesini ifade eder.

Dar anlamda denetim faaliyeti iç denetim ve dış denetim şeklinde iki başlıkta incelenir. İç denetim şirket içinde gerçekleştirilen denetim faaliyetidir. Dış denetim ise şirket dışından yetkilendirilmiş kişi ve kurumlar tarafından gerçekleştirilir. İnceleme konumuzu oluşturan denetim, bağımsız dış denetim olarak da isimlendirilen bu ikinci tür denetimdir.

Bağımsız denetçiye verilen görev TTK md. 397 ve 398’de iki husus ile sınırlanmış bulunmaktadır: Envanterin ve muhasebenin Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesi ile riskin erken saptanması komitesinin raporunun denetlenmesi olarak sayılabilir.

Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu bu kapsamda özellikle faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve faaliyet raporunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bakımından denetlenmektedir.

Denetimden beklenen amaç ise şu şekilde ortaya konulmaktadır:

“Denetleme, şirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve finansal durumunun 515 inci madde anlamında dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde yapılır”.

Denetimin yaptırılmamasının sonucu TTK md. 397, f. 5’de ortaya konulmaktadır: “Beşinci fıkra kapsamında denetime tabi olduğu hâlde söz konusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir”.

Bunun sonucu olarak finansal tablolar ve faaliyet raporlarının batıl olması, bunlara dayanak oluşturacak genel kurul kararlarının sakatlanmasıdır. Finansal raporlara dayanılarak alınan temel kararların ibra ve kar dağıtımı olması, özellikle finansal raporların düzenlenmemiş sayılmasının şirketin genel işleyişi bakımından etkili bir sonuç ortaya çıkardığı belirtilmelidir.

 

Akademisyen

Prof. Dr. Ertan DEMİRKAPI

 • Eğitim Sayısı 1
 • E-Kitap Sayısı 2
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 11

Eğitmen Hakkında

Ertan Demirkapı, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır

Sosyal Medya


Ertan Demirkapı, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…