Menu

Arama Yapın

MARKA SINAVI EĞİTİMİNİ İNCELE


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,75 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Trafik Kazası Davalarında Bilirkişi Raporları Ve Yorumlanması

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. Esra ÇÖPOĞLU
 • Sayfa Sayısı: 103
 • Yayın Tarihi: 16.06.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 65,00
65,00 TL
16,25 TL

Bu kitap 1813 kez incelendi; 140 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları

Ülkemizde 2021 yılında meydana gelen trafik kazası sayısı, 2020 yılına göre yüzde 20,59 artışla 1 milyon 186 bin 353'e yükseldi. Bu kazaların 998 bin 390'ı hasarlı, 187 bin 963'ü ise ölümlü yaralanmalı trafik kazalarıydı. Bu üzücü tablonun ne yazık ki gündelik yaşamımızın bir parçası olduğunu kabul etmekteyiz. Bu sebeple trafik kazaları, hukuk sistemi içinde en kapsamlı yargılamaların olduğu hadiselerdendir. Nitekim bir trafik kazası meydana geldiğinde mahiyeti gereği hem ceza hukuku hem tazminat hukuku hem sigorta hukuku hem de idare hukukunun konularına giren alanlarda uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu uyuşmazlıkların çözümü için yapılan yargılamalarda; bilirkişi raporları kazanın gerçekte nasıl meydana geldiğinin tespitini, kazanın sorumluları ve kusur oranlarının belirlenmesini sağlamaktadır.

Uygulamada trafik kazası sonucu ceza ve hukuk davaları derdestken işbu dosyalarda aynı olayla ilgili birden çok rapor alınabilmekte ve bu raporlar arasında önemli çelişkiler bulunabilmekte, bu çelişkileri gidermek için tekrar rapor düzenlenmesi istenebilmektedir. Söz konusu dosyalar istinaf ve temyiz aşamalarında iken bu raporlar yine de eksik bulunabilmekte ve tekrar bilirkişilerden rapor talep edilebilmektedir. Tüm bu süreç hem yargılamayı uzatmakta hem de söz konusu kaza sonucu görülen yargılamalarda tarafların adalet duyguları incinebilmektedir.

Bu sebeple hukukçuların da önlerine gelen trafik kazasına ilişkin dosyalarda, bilirkişi raporlarını değerlendirirken ve itirazlarını sunarken maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için araştırılması gereken her hususun usulüne uygun şekilde irdelendiğinden emin olmaları gerekmektedir. Ancak araştırmanın kapsamlı olması ve bazı teknik hususlar içermesi, rapora ilişkin itirazların yalnızca tarafların ve tanıkların sözlü beyanlarına dayanılarak yapılması sonucunu doğurmaktadır. Oysaki kazanın meydana gelme sebeplerinin olay anındaki koşullara göre somut delillere dayanılarak objektif verilerle tartışılması hem maddi gerçeğin ortaya çıkmasını hem de yargılama aşamasında tarafların adalet duygusunun tatminini sağlayacaktır.

Bunun için trafik kazası sonrasında delillerin doğru şekilde toplanması, arşivlenmesi ve değerlendirilip rapor haline getirilmesi gereklidir. Usulüne uygun, hiçbir husus atlanmadan toplanan ve saklanan deliller ile oluşturulan bilirkişi raporları, yargılamalarda birden fazla rapora ihtiyaç duyulmasını ya da dosyada birden fazla rapor bulunsa dahi raporlar arasındaki çelişkileri önleyecektir.

Bu çalışma ile trafik kazalarına ilişkin dosyalarda; bilirkişi raporlarını inceleyen hukukçulara, raporların mevzuata ilişkin konularla birlikte teknik konularda da eleştirilmesini sağlayacak bilgiler sunmayı amaçladık. Meslektaşlara faydalı olmasını temenni ederiz.

Avukat

Av. Esra ÇÖPOĞLU

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 140

Eğitmen Hakkında

1996 İstanbul doğumludur. 2010 yılında AB uyum süreci çalışmaları kapsamında yürütülen COMENIUS Projesi’nde görev almış, 2012 yılında AB Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği yarışmada yazdığı eser il çapında ödüle layık görülmüştür. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden onur derecesi ile mezun olmuştur. Hâlihazırda Kocaeli ilinde serbest avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sosyal Medya


1996 İstanbul doğumludur. 2010 yılında AB uyum süreci çalışmaları kapsamında yürütülen COMENIUS Projesi’nde görev almış, 2012 yılında AB Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği yarışmada yazdığı eser il çapında ödüle layık görülmüştür. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden onur derecesi ile mezun olmuştur. Hâlihazırda Kocaeli ilinde serbest avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…