Menu

Arama Yapın

III. Ticaret Hukuku Kongresi %40 İNDİRİMLİ


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,33 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Avrupa Birliği Tek Pazar Direktifi ve Filtreleme Yükümlülüğü

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Dr. Öğr Üyesi Eda GİRAY
 • Sayfa Sayısı: 46
 • Yayın Tarihi: 16.08.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
3,00 TL

Bu kitap 1014 kez incelendi; 6 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Dijital teknolojilerin gelişimi, günümüz sosyal ve ekonomik yaşantısını büyük ölçüde değiştirerek yeni sosyal alanlar ve yeni iş modelleri ortaya çıkarmıştır. Öyle ki 2000’li yılların başlarında benzeri bile bulunmayan birçok dijital oluşum, kısa sürede günümüz insanın sosyal ve ekonomik yaşantısına yön verir hale gelmiştir. Tabi ki insanın bulunduğu yerde eser, eserin olduğu yerde telif hakkından söz etmek kaçınılmazdır. Gelişen ve değişen bu dijital dünyada eserin üretimi, kullanımı, dağıtımı ve faydalanılması noktalarında da birçok yenilik meydana gelmiş ve gelmeye de devam etmektedir. Bu kapsamda telif hakları bakımından yaşanan en büyük değişikliklerden biri de şüphesiz internetle birlikte eserin fiziki ortamın kısıtlarını aşarak, sınır ötesi kullanım yoluyla sınırsız bir erişim ve kazanç imkânı sağlamasıdır.

Tüm bu değişimleri göz önünde bulunduran Avrupa Birliği, AB Telif Hakkı düzenlemelerini yeni değişiklerle uyumlu hale getirmek ve telif hakları bakımından iyi işleyen bir Dijital Tek Pazar oluşturma amacı başta olmak üzere birçok hedefi barındıran Dijital Tek Pazar Stratejisi’ni benimsemiştir. Bu strateji kapsamında AB Komisyonu, uzun süren görüşmeler üzerine Eylül 2016’da “Dijital Tek Pazarda Telif Haklarına İlişkin Yönerge” adıyla bir yönerge sunmuştur. Anılan bu Yönerge basın yayıncılarının ve eser sahiplerinin dijital haklarının korunması açısından destek görmüşse de aynı zamanda ifade özgürlüğünü kısıtlayacak katılıkta maddeler içerdiği gerekçesiyle tepki çekmiş, sonuç olarak büyük bir tartışma konusu olmuştur.

İlerleyen süreçte tartışılan konularda tam bir uzlaşma sağlanamasa da bazı değişikliklere uğrayan Yönerge, Dijital Tek Pazarda Telif Haklarına ve Bağlantılı Haklara İlişkin (96/9 ile 2001/29 sayılı Direktiflerinin Tadili Hakkında) 2019/790 sayılı Direktif (Direktif) adı altında 15.04.2019 tarihinde Komisyon tarafından onaylanarak, 07.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ardından üye ülkelerin iç hukuk düzenlemelerini Direktif ile uyumlu hale getirmesi için 07.06.2021 tarihine kadar süre tanınmış olmakla birlikte gerek pandemi süreci gerekse Polonya’nın tartışmalı maddeler bakımından ABAD’a yaptığı başvuru üzerine uyum sürecinde gecikmeler yaşanmış[1], kimi ülkeler için bu süreç tamamlanmışken kimi ülkeler için süreç günümüze kadar devam etmiştir.

Direktif’in içeriğini inceleyecek olursak, birçok konuda düzenlemeler içeren metin esas olarak,

 • Üye Devletlerin Telif Hakları Bakımından Ortak Olarak Faydalandığı Dijital Tek Pazar,
 • Telif Haklarına Yönelik Eğitimsel, Bilimsel ve Kültürel Sınırlamalar,
 • Lisanslama Uygulamalarının Geliştirilmesine ve İçeriğe Daha Yaygın Erişimin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler ve
 • İyi İşleyen Bir Telif Hakkı Pazarının Tesisine Yönelik Tedbirler

olmak üzere dört esas nokta üzerinde düzenlemeler içermektedir[2]. Tebliğ konumuz, Direktif’in en tartışmalı maddelerinden biri olan 17. maddede düzenlenen “Çevrimiçi İçerik Paylaşımı Hizmet Sağlayıcılarının Filtreleme Yükümlülüğü” (Filtreleme Yükümlüğü) konusu ve bu konu hakkındaki tartışmalar ile güncel gelişmelerdir.

 

[1]     Alara NAÇAR, AB Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Direktifi İç Hukuka Ne Kadar Aktarılabildi?, (Eylül 2021), https://iprgezgini.org/2021/09/30/ab-dijital-tek-pazarda-telif -haklari-direktifi-ic-hukuka-ne-kadar-aktarilabildi/ Erişim Tarihi: 10.02.2022

[2]     M. Halil ÇONKAR, Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklar, https://cdn.istanbul.edu.tr/file/JTA6CLJ 8T5/D982D971D89C4AA3A4F299FAD2FF18F5. Erişim Tarihi: 10.02.2022

Akademisyen

Dr. Öğr Üyesi Eda GİRAY

 • Eğitim Sayısı 2
 • E-Kitap Sayısı 2
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 6

Eğitmen Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Eda Giray, 2000 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, aynı Üniversite’de Özel Hukuk alanında yapmış olduğu yüksek lisansını “Anonim Şirketlerin Kendi Hisse Senedini İktisap Yasağı” konulu teziyle tamamlamıştır. Doktora döneminde Fikri ve Sınai Haklar alanında yoğunlaşan Eda Giray doktora tezini “Markanın Devri ve Devir Hükmü Doğuran Hukuki İşlemler” üzerine hazırlayarak 2010 yılında doktor unvanını almıştır.

2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademisyenliğe başlayan Dr. Eda Giray, 2011 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Adalet MYO Adalet Programı Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku /Fikri Mülkiyet Hukuku öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.

Aynı zamanda tecrübeli bir arabulucu olan Dr. Eda Giray, 2013 yılından bu yana başta arabuluculuk olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda akademik ve uygulama çalışmalarını sürdürmekte; bu noktada daha evvel Özyeğin ve Kadir Has Üniversitelerinin düzenlemiş olduğu arabuluculuk eğitimlerinde Eğitmen olarak görev almış halihazırda da Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin gerek temel gerekse uzman arabuluculuk eğitimlerinde Eğitmen olarak görev almaktadır. Dr. Eda Giray 2018 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

 

Büromuzun kıymetli danışmanlarından biri olan Dr. Öğr. Üyesi Eda Giray Sınai Mülkiyet Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku ve Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku başta olmak üzere Anonim Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku,  Rekabet Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kapsamında yoğun akademik ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir. Eda Giray Marmara Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu üyesi görevini de sürdürmektedir.

 

Dr. Eda Giray akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli meslek birlikleri ile yayın ve sivil toplum kuruluşlarında aldığı görevlerle de hukuki uygulamanın doğru yönde şekillenmesine ve literatüre katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu noktada Dr. Eda Giray İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu’nda 2008-2013 yılları arasında yapmış olduğu Yürütme Kurulu Üyeliği görevini 2018-2020 döneminde de Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili olarak sürdürmektedir.

 

2016 yılından bu yana da Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Genel Editörü ve hakemi olarak görev yapmaktadır. Dr. Eda Giray İstanbul Barosu’nun düzenlediği Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Eğitimlerinde düzenli olarak görev almakta ve eğitim verdiği Üniversitelerde öğrencilerin yabancı Üniversitelerle ilişkilerini tesis edebilmek ve meslek hayatına daha verimli hazırlanabilmeleri için farazi davalara hazırlanmalarına destek olmaktadır.

Kitaplar

 • “İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu 2018-2020 Faaliyet Yılı Özel Yayını”, İstanbul Barosu Yayınları, Temmuz 2020 (Ortak Editörlük)

 • “Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Ulusal- Uluslararası Mevzuat”, Seçkin Kitapevi, 2019 (Ortak Yayın)

 • “Ticaret hukuku Uygulamaları”, Seçkin Kitabevi, 2018 (Ortak Yayın)

 • “Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat”, Seçkin Kitapevi, 2017 (Ortak Yayın)

 • “Marka Hukuku Mevzuatı”, Onikilevha Yayınları, 2016 (Ortak Yayın)

 • Şirketler Hukuku”, Mimoza, 2013 (Ortak Yayın) “Şirketler Hukuku Genel Hükümler” ve “Şirketler Topluluğu” bölümleri

 • “İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu Bildiri Dergisi”, 2005 (Editörlük)

Makaleler

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Arabuluculuk”, Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, Seçkin Yayıncılık, 2019

 •  “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Yetkin Yayıncılık, 2019

 • “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, AIPPI Türkiye Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Yayını, 2019

 • “Çizgi Romanın Eser Niteliği ve Çizgi Roman Üzerinde Eser Sahipliği”, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ’a Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2017, (Ortak Makale)

 • “Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesinin Şartları”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi - Sayı 45, 2016 (Ortak Makale)

 • “Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”, Türk – Çin Zirvesi, 2012

 • “Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Sorumluluk”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Hukuk Özel Sayısı, 2012

 • “Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davalarında Zamanaşımı Süreleri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı, Güz 2008 (Ortak Makale)

 • “Limited Şirketin Haklı Sebeple Feshi ve Yargıtay’ın Yaklaşımı”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı, Güz 2007

 • “Markanın Miras Yoluyla İntikali”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı,

Tebliğler​

 • “İTOTAM Bünyesinde Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Arabuluculuk ile Çözümü” İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, 2019

 • “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve İTOTAM”, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, 2019

 • “The Mediation in Trademark Law”, XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social Science Research, 2018

 • “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, AIPPI Turkey, 2018

 • “Telif Hakları ve Arabuluculuk”, Fikri Mülkiyet ve Arabuluculuk, Mimar Sinan Üniversitesi, 2017

 • “Türk Patent Nezdindeki Marka Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”, Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler, AIPPI Turkey, Özyeğin Üniversitesi, 2017

 • “Sınai Haklar ve Arabuluculuk” 6769 Sayılı SMK Çerçevesinde Marka Hukukuna İlişkin Değişiklikler/ Sınai Haklarda Arabuluculuk,  MarmaaOrtak Karar Arabuluculuk Merkezi, 2017

 • “Paris Sözleşmesine Taraf Ülkelerde Tescilli Ticaret Unvanlarının Türkiye’de Tescilli Ticaret Unvanları ve Markalar Karşısındaki Hukuki Durumu”, I. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014

 • “Parallel Import and Exhaustion of Right Principle in the Intellectual Property Law”, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social Science Research, 2014

 • “Haksız Rekabet ve Fikri Mülkiyet İhtilaflarında Arabuluculuk”, İstanbul Üniversitesi, 2014

 • “Drug Patents In Perspective: International Law, Eu and Turkey”, 2. Pharm. Tech. IAPST International Conference on New Insights into Diseases and Recent Therapeutic Approaches, 2012

 • “Kıymetli Evrak Hukukunda Yaşanan Gelişmeler”, III. Hukuk Bilimlerinin Güncel Sorunları Uluslararası Kongre, Samsun Üniversitesi, 2012

 • “Kuruluştan Doğan Sorumluluk”, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012

 • “Ticari Temsilci”, Çarşamba Konferansları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012

 • “Şirketler Topluluğu”, Yeni Türk Ticaret Kanunu Tanıtım ve Değerlendirme Sempozyumu, Afyonkarahisar Barosu, 2011

 • “Gümrük Birliği ve Fikri Haklar”, Türkiye Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Barosu Avrupa Birliği Komisyonu,2011

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu VIII. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Programı, 2011

 • “Markanın Devrine İlişkin Yargıtay Karalarının Genel Değerlendirmesi”, Yargıtay Kararları ve Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2010

 • “Coğrafi İşaretler”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, VII. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2010

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, VII. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2010  

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, VI. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2009  

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, IV. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2009

Çalıştaylar / Projeler

 • "Arabuluculuk Eğitim Modülü Güncellemesi Çalıştayı”, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı, 2020

 • “Arabuluculuk Yeni Müfredat ve Eğitim Materyallerinin Tanıtımı Model Eğitici Eğitimi Çalıştayı”, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, 2017

 • “Uzlaştırma- Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Fail Uzlaştırması Alanında Eğiticilerin Eğitimi”, Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 2012

 • “Avrupa Birliği Ortak Hukuk Uygulaması ve İngiltere Örneği (Common Law Implementations in EU and UK Practices)” konulu Leonardo da Vinci AB Projesi, 2011

 • “Ulusal Gelişmeler ve Bologna Süreci Işığında Türk Hukuk Fakültelerinde Lisans Programlarının Yeniden Yapılandırılması” konulu projede İstanbul Ticaret Üniversitesi Komisyon Üyeliği, 2007

Sosyal Medya


Dr. Öğretim Üyesi Eda Giray, 2000 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, aynı Üniversite’de Özel Hukuk alanında yapmış olduğu yüksek lisansını “Anonim Şirketlerin Kendi Hisse Senedini İktisap Yasağı” konulu teziyle tamamlamıştır. Doktora döneminde Fikri ve Sınai Haklar alanında yoğunlaşan Eda Giray doktora tezini “Markanın Devri ve Devir Hükmü Doğuran Hukuki İşlemler” üzerine hazırlayarak 2010 yılında doktor unvanını almıştır.

2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademisyenliğe başlayan Dr. Eda Giray, 2011 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Adalet MYO Adalet Programı Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku /Fikri Mülkiyet Hukuku öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.

Aynı zamanda tecrübeli bir arabulucu olan Dr. Eda Giray, 2013 yılından bu yana başta arabuluculuk olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda akademik ve uygulama çalışmalarını sürdürmekte; bu noktada daha evvel Özyeğin ve Kadir Has Üniversitelerinin düzenlemiş olduğu arabuluculuk eğitimlerinde Eğitmen olarak görev almış halihazırda da Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin gerek temel gerekse uzman arabuluculuk eğitimlerinde Eğitmen olarak görev almaktadır. Dr. Eda Giray 2018 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

 

Büromuzun kıymetli danışmanlarından biri olan Dr. Öğr. Üyesi Eda Giray Sınai Mülkiyet Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku ve Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku başta olmak üzere Anonim Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku,  Rekabet Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kapsamında yoğun akademik ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir. Eda Giray Marmara Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu üyesi görevini de sürdürmektedir.

 

Dr. Eda Giray akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli meslek birlikleri ile yayın ve sivil toplum kuruluşlarında aldığı görevlerle de hukuki uygulamanın doğru yönde şekillenmesine ve literatüre katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu noktada Dr. Eda Giray İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu’nda 2008-2013 yılları arasında yapmış olduğu Yürütme Kurulu Üyeliği görevini 2018-2020 döneminde de Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili olarak sürdürmektedir.

 

2016 yılından bu yana da Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Genel Editörü ve hakemi olarak görev yapmaktadır. Dr. Eda Giray İstanbul Barosu’nun düzenlediği Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Eğitimlerinde düzenli olarak görev almakta ve eğitim verdiği Üniversitelerde öğrencilerin yabancı Üniversitelerle ilişkilerini tesis edebilmek ve meslek hayatına daha verimli hazırlanabilmeleri için farazi davalara hazırlanmalarına destek olmaktadır.

Kitaplar

 • “İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu 2018-2020 Faaliyet Yılı Özel Yayını”, İstanbul Barosu Yayınları, Temmuz 2020 (Ortak Editörlük)

 • “Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Ulusal- Uluslararası Mevzuat”, Seçkin Kitapevi, 2019 (Ortak Yayın)

 • “Ticaret hukuku Uygulamaları”, Seçkin Kitabevi, 2018 (Ortak Yayın)

 • “Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat”, Seçkin Kitapevi, 2017 (Ortak Yayın)

 • “Marka Hukuku Mevzuatı”, Onikilevha Yayınları, 2016 (Ortak Yayın)

 • Şirketler Hukuku”, Mimoza, 2013 (Ortak Yayın) “Şirketler Hukuku Genel Hükümler” ve “Şirketler Topluluğu” bölümleri

 • “İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu Bildiri Dergisi”, 2005 (Editörlük)

Makaleler

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Arabuluculuk”, Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, Seçkin Yayıncılık, 2019

 •  “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Yetkin Yayıncılık, 2019

 • “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, AIPPI Türkiye Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Yayını, 2019

 • “Çizgi Romanın Eser Niteliği ve Çizgi Roman Üzerinde Eser Sahipliği”, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ’a Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2017, (Ortak Makale)

 • “Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesinin Şartları”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi - Sayı 45, 2016 (Ortak Makale)

 • “Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”, Türk – Çin Zirvesi, 2012

 • “Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Sorumluluk”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Hukuk Özel Sayısı, 2012

 • “Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davalarında Zamanaşımı Süreleri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı, Güz 2008 (Ortak Makale)

 • “Limited Şirketin Haklı Sebeple Feshi ve Yargıtay’ın Yaklaşımı”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı, Güz 2007

 • “Markanın Miras Yoluyla İntikali”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı,

Tebliğler​

 • “İTOTAM Bünyesinde Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Arabuluculuk ile Çözümü” İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, 2019

 • “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve İTOTAM”, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, 2019

 • “The Mediation in Trademark Law”, XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social Science Research, 2018

 • “Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar”, AIPPI Turkey, 2018

 • “Telif Hakları ve Arabuluculuk”, Fikri Mülkiyet ve Arabuluculuk, Mimar Sinan Üniversitesi, 2017

 • “Türk Patent Nezdindeki Marka Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”, Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler, AIPPI Turkey, Özyeğin Üniversitesi, 2017

 • “Sınai Haklar ve Arabuluculuk” 6769 Sayılı SMK Çerçevesinde Marka Hukukuna İlişkin Değişiklikler/ Sınai Haklarda Arabuluculuk,  MarmaaOrtak Karar Arabuluculuk Merkezi, 2017

 • “Paris Sözleşmesine Taraf Ülkelerde Tescilli Ticaret Unvanlarının Türkiye’de Tescilli Ticaret Unvanları ve Markalar Karşısındaki Hukuki Durumu”, I. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014

 • “Parallel Import and Exhaustion of Right Principle in the Intellectual Property Law”, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social Science Research, 2014

 • “Haksız Rekabet ve Fikri Mülkiyet İhtilaflarında Arabuluculuk”, İstanbul Üniversitesi, 2014

 • “Drug Patents In Perspective: International Law, Eu and Turkey”, 2. Pharm. Tech. IAPST International Conference on New Insights into Diseases and Recent Therapeutic Approaches, 2012

 • “Kıymetli Evrak Hukukunda Yaşanan Gelişmeler”, III. Hukuk Bilimlerinin Güncel Sorunları Uluslararası Kongre, Samsun Üniversitesi, 2012

 • “Kuruluştan Doğan Sorumluluk”, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012

 • “Ticari Temsilci”, Çarşamba Konferansları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012

 • “Şirketler Topluluğu”, Yeni Türk Ticaret Kanunu Tanıtım ve Değerlendirme Sempozyumu, Afyonkarahisar Barosu, 2011

 • “Gümrük Birliği ve Fikri Haklar”, Türkiye Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Barosu Avrupa Birliği Komisyonu,2011

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu VIII. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Programı, 2011

 • “Markanın Devrine İlişkin Yargıtay Karalarının Genel Değerlendirmesi”, Yargıtay Kararları ve Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2010

 • “Coğrafi İşaretler”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, VII. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2010

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, VII. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2010  

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, VI. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2009  

 • “Sınai Haklar Üzerindeki Tasarruf İşlemleri”, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, IV. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı, 2009

Çalıştaylar / Projeler

 • "Arabuluculuk Eğitim Modülü Güncellemesi Çalıştayı”, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı, 2020

 • “Arabuluculuk Yeni Müfredat ve Eğitim Materyallerinin Tanıtımı Model Eğitici Eğitimi Çalıştayı”, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, 2017

 • “Uzlaştırma- Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Fail Uzlaştırması Alanında Eğiticilerin Eğitimi”, Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 2012

 • “Avrupa Birliği Ortak Hukuk Uygulaması ve İngiltere Örneği (Common Law Implementations in EU and UK Practices)” konulu Leonardo da Vinci AB Projesi, 2011

 • “Ulusal Gelişmeler ve Bologna Süreci Işığında Türk Hukuk Fakültelerinde Lisans Programlarının Yeniden Yapılandırılması” konulu projede İstanbul Ticaret Üniversitesi Komisyon Üyeliği, 2007


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…