Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 2,45 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Toplu Yapılarda Yönetim Planı

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Dr. Nurgül KUTLU DOĞAR
 • Sayfa Sayısı: 338
 • Yayın Tarihi: 16.08.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 250,00
250,00 TL
75,00 TL

Bu kitap 1636 kez incelendi; 44 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Medeni Hukuk, Taşınmaz (Gayrimenkul) Hukuku, Tez Serisi

Sanayileşme sonucu büyük şehirlere göç, iş merkezlerine yakın konut talebini artırmıştır. Şehirlerdeki nüfusun artmasıyla birlikte dikey yükselen binalar inşa edilmiştir ve bunların yönetimi hakkında Kat Mülkiyeti Kanunu çıkarılmıştır.

Önceleri sadece barınma ihtiyacının karşılamasına yönelik konut talebine, günümüzde sosyal ihtiyaçlar da eklenmiştir. Böylece sadece konutlardan oluşmayan, bünyesinde spor salonu, yüzme havuzu, otopark, çocuk parkı, kreş, kafe, restoran hatta alışveriş merkezi ve otel gibi oluşumlar barındıran ve bazılarının içinden kamu yolları geçen ‘toplu yapılar’ ortaya çıkmıştır. Günümüzde toplu yapılar bir veya birden fazla parsel üzerine yayılmakta ve her bir parselde de birden çok yapı bulunabilmektedir. Böylece sayıları bazen binleri bulan bağımsız bölüm içeren toplu yapılar oluşmaktadır. Artan bu nicelik karşısında, tek parsel tek yapı esasına göre hazırlanan Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hükümleri yetersiz kalmaktadır. Bazı değişiklikler ile Kanun’a toplu yapılara ilişkin hükümler ilave edilmiş olsa da çıkan uyuşmazlıklara çözüm getirme bakımından bu değişiklikler yetersiz kalmaktadır.

Günümüzde çoğu insan artık toplu yapılarda ikamet ettiğinden Kat Mülkiyeti Kanunu’nun temas ettiği kitle hayli geniştir. Özellikle nüfus yoğunluğu fazla olan şehirlerde, toplu yapılardan konut edinen kişiler, AVM, restoran, spor salonu, kreş vb. yerlere trafik sıkıntısı yaşamadan ulaşma; yeşil alanlardan, sosyal tesislerden ve güvenlik hizmetinden yararlanma gibi amaçlar gütmektedirler. İnsanları toplu yapılardan konut alımına teşvik eden bu düşünceler, iyi işleyen bir yönetimi gerektirmektedir. Ancak bağımsız bölüm ve kat maliki sayısı arttıkça yönetimle ilgili sorunlar da artmaktadır. Örneğin karar alma, kat maliklerine ulaşma, giderleri toplama, ortak alanları kullanma gibi sorunlar yönetimle ilgilidir. Bu gibi sorunları gidermede yönetim planı önemli bir işleve sahiptir.

Her toplu yapının kendine özgü özellikleri bulunduğu için yönetim planları bu farklılıklar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Ancak uygulamaya baktığımızda çoğu zaman yönetim planlarının matbu olduğu ve toplu yapının özelliğine uygun hazırlanmadığı, hatta bazen kat maliklerinin yönetim planının varlığından haberleri bile olmadığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Birlikte yaşam kültürünün oluşmasında kat maliklerinin birbirilerine karşı hak ve yükümlülüklerini bilmeleri ve uyulması gereken kuralların baştan belirlenmesi çok önemlidir. Yönetim planı, bu tür kuralların yer aldığı ve uyuşmazlıkları baştan çözmeye yönelik bir düzenlemedir. Ancak bu öneminin uygulamada yeteri kadar bilinmediği görülmektedir.

Yönetim planı, toplu yapılarda sosyal adaleti ve barışı temin eden bir belge niteliğindedir. Bu çalışma ile hedeflenen, toplu yapı yönetim planları hazırlanırken hangi hususların dikkate alınması gerektiğini tespit etmektir. Toplu yapılarda yönetim planı kavramının tam anlaşılabilmesi açısından kat mülkiyetinin tarihi gelişimi ve taşınmaz mülkiyetine ilişkin düzenlemelerin bilinmesi önemlidir. Bu açıdan çalışmamızda öncelikle toplu yapılara gelene kadar kat mülkiyetinin tarihi gelişimi incelenmektedir. Sonrasında Kat Mülkiyeti Kanunu’nun toplu yapılara ilişkin düzenlemeleri, uygulama ve mahkeme kararlarında toplu yapıların ele alınışı değerlendirilmektedir. Devam eden bölümlerde toplu yapı yönetim planlarının hazırlanması, kapsamı, değiştirilmesi ve uyarlanmasına yer verilmektedir.

Akademisyen

Dr. Nurgül KUTLU DOĞAR

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Nurgül Kutlu Doğar 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamış ve 2006 yılında avukatlık ruhsatını almıştır. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Önalım Hakkının Kullanılması” adlı tezini savunarak 2010 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitedeki doktora eğitiminden 2022 yılında mezun olmuştur.

Sosyal Medya


Nurgül Kutlu Doğar 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamış ve 2006 yılında avukatlık ruhsatını almıştır. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Önalım Hakkının Kullanılması” adlı tezini savunarak 2010 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitedeki doktora eğitiminden 2022 yılında mezun olmuştur.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…