Menu

Arama Yapın

III. Ticaret Hukuku Kongresi %40 İNDİRİMLİ


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,21 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Kambiyo Senetlerinde Teminat Kayıtları (Teminat Senetleri) Hakkında Hukuki Bir Değerlendirme

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI
 • Sayfa Sayısı: 29
 • Yayın Tarihi: 23.08.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
3,00 TL

Bu kitap 1115 kez incelendi; 35 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Uygulamada telaffuz edildiğinin aksine, mevzuatta “teminat senetleri” adında bir senet türü ne adi senet ne de kambiyo senedi olarak mevcuttur. Böyle bir adlandırmanın senedin kullanılma amacına işaret ettiği açıktır. TTK m. 645 hükmü gereği nitelikli ve özellikli bir senet olan kıymetli evrak ve kıymetli evrak içerisinde soyut, kamu güvenine dayalı alacak senetleri olan kambiyo senetleri kullanılma amaçlarına göre çeşitli adlar almaktadır. Kambiyo senetlerinin esasen bir borcun ödenmesi amacıyla düzenlenmesi kural ise de, mevcut bir borcun teminatını oluşturmak ya da ileride doğması muhtemel bir borcun teminatını oluşturmak üzere düzenlenmesini engelleyen bir hüküm yoktur. Bu sebeple sıklıkla kambiyo senetlerine “teminat kayıtları” konulmakta ve teminat kaydı içeren senetler teminat senetleri olarak adlandırılmaktadır. Kambiyo senetleri içerisinde de özellikle bono kullanım sıklığı açısından ön plana çıkmaktadır.

Kambiyo senetlerinde çekin ödeme aracı olma niteliği ve görüldüğünde ödenmesinin gerekliliği onun teminat senedi olarak düzenlenmesine engel gibi görünse de Çek Kanunu Geçici m. 3, f. 5 hükmü ileri tarihli çek düzenlenmesine izin vermesi, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödeme için muhatap bankaya ibrazını yasaklaması çekte adeta vadeye hukuken izin vermekte ve çekleri de teminat senedi olarak kullanılabilir hale getirmektedir.

Kambiyo senetlerinin üzerine genellikle, “teminattır”, “bedeli teminattır”, “teminat içindir” gibi ibareler eklenerek oluşturulan teminat senetlerinin ve belirtilen kayıtların geçerliliği konusunda bu tebliğ özetinde kısaca hukuki değerlendirme yapılacaktır[1].

 

[1]     Bu değerlendirme esnasında metnin kapsamının genişlememesi için sadece ulaşılan sonuçlar açıklanacak, metin içerisinde atıf usulü yoluna gidilmeyecek, kullanılan kaynaklar bütün halinde metnin sonunda zikredilecektir.

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI

 • Eğitim Sayısı 12
 • E-Kitap Sayısı 5
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 297

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…