Menu

Arama Yapın

III. Ticaret Hukuku Kongresi %40 İNDİRİMLİ


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,43 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Anonim ve Limited Şirket Hisselerinin Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Tasfiyesi

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. İsmail KAYAR
 • Sayfa Sayısı: 60
 • Yayın Tarihi: 23.08.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
3,00 TL

Bu kitap 1249 kez incelendi; 46 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Eşler arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi (EMKR) eşlerden birinin ölümü veya eşlerin başka bir mal rejimini kabul etmeleri halinde bu tarihte sona erer. Mahkemece evliliğin iptaline, boşanmaya veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer (TMK m. 225/2). Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu süre, genellikle evlenme tarihi (önceki evlilikler yönünden 01.01.2002 tarihi) ile boşanma davasının açıldığı tarih veya ölüm tarihi arasındaki süredir. Dolayısıyla, eşlerin bu dönemden önce sahip olduğu veya evliyken edindiği kişisel mal nitelikli şirket hisselerinin gelirlerinin neler olabileceği ve bunların nasıl hesaplanacağı ile bu hisselerden dolayı başkaca edinilmiş malların olup olmayacağının belirlenmesi gerekmektedir.

Bu çalışmanın konusu, edinilmiş mallara katılma rejiminin (EMKR) tasfiyesinde, kişisel mal niteliğindeki şirket hisselerinin, TMK m.219/4 çerçevesinde edinilmiş mal sayılan gelirlerinin neler olabileceği ve nasıl hesaplanacağıdır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin gerek rızaî gerekse dava yoluyla tasfiyesinde, eşlerin pay sahibi olduğu şirketlerdeki hisselerin durumu ile bu hisselerin edinilmiş mal ve kişisel mal niteliğindeki gelirlerinin neler olabileceği ve bunların nasıl hesaplanacağı incelenecektir. Bu bakımdan, eşlerden birinin pay sahibi olduğu şirketlerde, eşler arasında EMKR’nin geçerli olduğu dönemde dağıtılan kâr payları, dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulan kâr ve yedek akçeler, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarından alınan yeni hisseler, pay sahibi eşin bölünme yoluyla edindiği yeni şirket hisseleri ile şirketin finansal tablolarına hiç yansıtılmadan doğrudan yatırıma dönüşen şirket gelirlerinin (gizli kâr) durumu incelenecek ve bunların, TMK m.220, b.4 gereğince “kişisel mal” mı yoksa TMK m.219, b.4’e göre “kişisel malın geliri” olarak “edinilmiş mal” mı sayılacağı konuları tartışılacak ve değerlendirilecektir.

Akademisyen

Prof. Dr. İsmail KAYAR

 • Eğitim Sayısı 16
 • E-Kitap Sayısı 3
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 26385

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…