Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 1,99 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Çözümlü Arabuluculuk Sınavı Soru Bankası - Etkileşimli E-Kitap

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. Arb. Sibel ELKİN GÜNER
 • Sayfa Sayısı: 274
 • Yayın Tarihi: 16.11.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 150,00
150,00 TL
60,00 TL

Bu kitap 6560 kez incelendi; 181 adet satıldı.

Kategoriler: Arabuluculuk Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Sınav Kitapları

Değerli okuyucu,

Arabuluculuk Sınavı Soru Bankası” isimli bu çalışma, etkileşimli elektronik kitap olarak hazırlanmıştır. Çalışmaya telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden çevrimiçi ve çevrimdışı olarak erişebilmeniz mümkündür. Bu sayede kitap taşıma zahmetinden kurtulacak ve her yerde çalışma imkanına kavuşmuş olacaksınız.

Çalışmada yer alan soruların cevaplarına kitabın en sonunda yer verilmiş olup, soru altlarında yer alan linkleri kullanarak hızlı bir şekilde cevaba ulaşmanız ve sonrasında tekrar hızlı bir şekilde soruya dönmeniz mümkündür. Bu sayede sorunun cevaplarını bulmak için vakit kaybetmeyecek ve soruyu okurken cevabı görmeyeceksiniz.

Çalışmada yer alan 500 adet soru ve bu sorulara ait cevaplar; Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı, Türkiye Arabulucular Etik Kuralları, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi gibi pek çok kaynak incelenerek oluşturulmuştur.

Ayrıca bu çalışma; 04 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavının müfredat, soru sayısı ve cevapların değerlendirmesi yönünden getirdiği aşağıda detayları belirtilen yeni durumlar dikkate alınarak hazırlanmıştır:

 • Müfredata ilişkin yeni durum: Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabının 3’üncü baskısında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk” isimli modül kaldırılmış ve Taraf Vekilliği” isimli yeni bir modül eklenmiştir.
 • Soru sayısına ilişkin yeni durum: 2019 yılı Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavında 100 adet çoktan seçmeli soru sorulmasına karşın, 2022 yılı Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavının 60 adet çoktan seçmeli sorudan oluşacağı duyurulmuştur.
 • Cevapların değerlendirmesine ilişkin yeni durum: 2019 yılı arabuluculuk sınavından farklı olarak 2022 yılı Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavında yanlış cevapların doğru cevapları etkileyeceği duyurulmuştur.

Diğer taraftan çalışmanın hazırlık döneminde; 24.11.2019 tarihinde yapılan 2019 yılı arabuluculuk sınavında sorulan 100 adet soru konular itibariyle gruplandırılarak ağırlıkları tespit edilmiş ve 60 soruluk yeni sınavın konu dağılımı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada yer verilen soruların ağırlıkları da bu tahmin doğrultusunda belirlenmiştir.

2019 yılında Yapılan Arabuluculuk Sınavı Konu Dağılımı

Konular

Soru Sayısı

Çatışma Teorisi (Modül 1)

10

Arabuluculuk Nedir (Modül 2)

7

Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri (Modül 3)

11

Arabulucu Kimdir (Modül 4)

11

Arabuluculuğun Aşamaları (Modül 5, Modül 6, Modül 7, Modül 8, Modül 9 ve Modül 10)

37

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk (Modüller arasından çıkarılmıştır)

2

Arabuluculuk Mevzuatı (Modül 12)

17

Arabuluculukta Etik (Modül 13)

4

Taraf Vekilliği (Modül 14) (Yeni eklenmiştir.)

1

Toplam

100

 

2019 yılı arabuluculuk sınavı konu dağılımı ile 2022 yılı arabuluculuk sınavına ilişkin tahmini konu dağılımını çalışmanıza yol göstermesi için aşağıda paylaşmaktayız:

 

2022 Yılında Yapılacak Arabuluculuk Sınavı Tahmini Konu Dağılımı

Konular

Soru Sayısı

Çatışma Teorisi (Modül 1)

6

Arabuluculuk Nedir (Modül 2)

4

Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri (Modül 3)

7

Arabulucu Kimdir (Modül 4)

7

Arabuluculuğun Aşamaları (Modül 5, Modül 6, Modül 7, Modül 8, Modül 9 ve Modül 10)

22

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk (Modüller arasından çıkarılmıştır)

0

Arabuluculuk Mevzuatı (Modül 12)

10

Arabuluculukta Etik (Modül 13)

2

Taraf Vekilliği (Modül 14) (Yeni eklenmiştir.)

2

Toplam

60

 

Kitabın yazılması fikri de dahil olmak üzere, çalışmanın hazırlanma sürecinin her aşamasında; bilgisini, tecrübesini ve değerli zamanını esirgemeyerek bana her fırsatta yardımcı olan sevgili eşim Ümit GÜNERe teşekkürü bir borç bilirim.

Son olarak, uzun bir mesai neticesinde hazırlanmış olan bu çalışmanın arabuluculuk sınavına hazırlanan sizlere faydalı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum.

            Saygılarımla.
            Sibel ELKİ
N GÜNER

Avukat

Av. Arb. Sibel ELKİN GÜNER

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

1987 yılında Edirne’de doğdu. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık stajının ardından 2012 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açmış olduğu sınavda başarı göstererek kurum avukatı olarak çalışmaya başladı. İzmir ve Adana Vergi Dairesi Başkanlıkları’nda yaklaşık 11 yıl görev yapmıştır. Halen Adana Vergi Dairesi Başkanlığı’nda kurum avukatı olarak görev yapmaktadır.

2019 yılı Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavında başarı göstererek arabuluculuk siciline kaydolmuştur. Halen arabuluculuk faaliyetini yürütmektedir.

Sosyal Medya


1987 yılında Edirne’de doğdu. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık stajının ardından 2012 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açmış olduğu sınavda başarı göstererek kurum avukatı olarak çalışmaya başladı. İzmir ve Adana Vergi Dairesi Başkanlıkları’nda yaklaşık 11 yıl görev yapmıştır. Halen Adana Vergi Dairesi Başkanlığı’nda kurum avukatı olarak görev yapmaktadır.

2019 yılı Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavında başarı göstererek arabuluculuk siciline kaydolmuştur. Halen arabuluculuk faaliyetini yürütmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…