Menu

Arama Yapın

III. Ticaret Hukuku Kongresi %40 İNDİRİMLİ


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,92 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Aile Hukuku İle ilgili Anayasa Mahkemesi Kararları

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. Ayça ÖZDOGAN, Av. Begüm TEKİN
 • Sayfa Sayısı: 127
 • Yayın Tarihi: 20.12.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 90,00
90,00 TL
9,00 TL

Bu kitap 1131 kez incelendi; 27 adet satıldı.

Kategoriler: Anayasa Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Medeni Hukuk

Bu çalışmada aile hukuku ile ilgili davalarda Anayasa Mahkemesine (AYM) yapılan bireysel başvurular ve bu başvurular üstüne AYM tarafından verilen kararlar üzerinde bir inceleme yapılmıştır.

İncelemenin amacı uygulamacılara, hangi durumlarda bireysel başvuru yoluna gitmelerinin doğru olacağı, bireysel başvuru yoluna giderken hangi hususları gözetmeleri ve hangi hatalardan kaçınmaları gerektiği konularında mütevazı bir rehber ortaya koymak ve bu sayede aile hukuku alanında çalışan avukatları bireysel başvuru yolunu daha sık kullanmaya teşvik etmektir.

İncelenen kararlar haklar başlığı altında değil, aile hukukuna ilişkin başlıklar altında toplanmıştır. Şüphesiz kararların bu şekilde tasnif edilmiş olması, aile hukukuna ilişkin farklı başlıklar altında aynı hak ihlallerinin ele alınmasına sebep olmasından dolayı eleştirilebilir. Ancak çalışma AYM kararlarına aile hukuku penceresinden bir bakış olduğundan ve çalışmanın öncelikli hedef kitlesi de aile hukuku alanında çalışan avukatlar olduğundan tercihimiz bu şekilde olmuştur.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararlarının %60’tan fazlasını, adil yargılanma hakkı kapsamında ele alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlali kararları oluşturmakta, makul sürede yargılanma hakkına diğer adil yargılanma hakkı ihlalleri de eklendiğinde toplam ihlal kararlarının %70’ini adil yargılanma hakkının ihlaline ilişkin kararların oluşturduğu görülmektedir. Bu sadece aile hukuku alanı için değil, tüm hukuk alanları için geçerli bir orandır. Bu sebeple çalışmada incelenen kararların ekseriyeti de adil yargılanma hakkının ihlali ile ilgilidir.

İncelenen kararların bir kısmında Anayasa Mahkemesinin, başvurucu tarafından ileri sürülen iddiayı, derece mahkemesince delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının yorumlanmasına ilişkin hususlarla ilgili bulduğu görülecektir. Bu tür durumlarda Anayasa Mahkemesi derece mahkemesinin kararında bariz takdir hatası veya açık keyfilik oluşturan bir durum da yok ise ihlal iddiasının “kanun yolu şikâyeti” niteliğinde olması sebebiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermektedir. Bu nevi kararların çalışmamızın içinde yer almasının sebebi, uygulamacıların başvuru yaparken bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamaktır.

Çalışmada incelenen kararlar Anayasa Mahkemesinin anayasa.gov.tr web sayfasındaki kararlar bilgi bankasından alınmıştır. İlerleyen süreçte AYM vereceği yeni kararlarla yaklaşım ve/veya kapsam değiştirdiğinde çalışmada güncelleme yapmayı, böylece bu çalışmayı yaşayan bir eser haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Hukukçulara yararlı olması temennisiyle…

Avukat

Av. Ayça ÖZDOGAN

 • Eğitim Sayısı 28
 • E-Kitap Sayısı 7
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 7282
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 1933

Eğitmen Hakkında

Av. Ayça Özdoğan
1977 yılında İstanbul'da doğan Ayça Özdoğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajını İstanbul Barosu bünyesinde tamamlamış ve 2000 yılından beri serbest avukatlık yapmaktadır. 2010 yılından itibaren Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi’nde, 2011 yılından itibaren İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde ve yine 2010 yılından itibaren çeşitli özel üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde ve yine davet edildiği barolarda stajyer avukatlar ve avukatlara “Aile Hukuku”, özellikle de “Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi” konularında teori ve pratiğe dayalı eğitimler vermektedir. 2008 yılından itibaren Aile Mahkemelerinde yasal mal rejiminin tasfiyesi konusunda hesap bilirkişisi olarak görev alan Ayça Özdoğan, Prof. Şükran Şıpka ile birlikte hazırladıkları “Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları” adında bir kitabı ve çeşitli dergilerde ve yayınlarda makaleleri yayınlanmıştır. Özellikle Aile Hukuku ile Miras Hukuku ile ilgilenmekte olup çalışmalarına bu alanlarda devam etmektedir. Hukuki çalışmalarının yanı sıra; aile, kadın ve çocuklarla ilgili çeşitli derneklerde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sosyal Medya


Av. Ayça Özdoğan
1977 yılında İstanbul'da doğan Ayça Özdoğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajını İstanbul Barosu bünyesinde tamamlamış ve 2000 yılından beri serbest avukatlık yapmaktadır. 2010 yılından itibaren Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi’nde, 2011 yılından itibaren İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde ve yine 2010 yılından itibaren çeşitli özel üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde ve yine davet edildiği barolarda stajyer avukatlar ve avukatlara “Aile Hukuku”, özellikle de “Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi” konularında teori ve pratiğe dayalı eğitimler vermektedir. 2008 yılından itibaren Aile Mahkemelerinde yasal mal rejiminin tasfiyesi konusunda hesap bilirkişisi olarak görev alan Ayça Özdoğan, Prof. Şükran Şıpka ile birlikte hazırladıkları “Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları” adında bir kitabı ve çeşitli dergilerde ve yayınlarda makaleleri yayınlanmıştır. Özellikle Aile Hukuku ile Miras Hukuku ile ilgilenmekte olup çalışmalarına bu alanlarda devam etmektedir. Hukuki çalışmalarının yanı sıra; aile, kadın ve çocuklarla ilgili çeşitli derneklerde faaliyetlerini sürdürmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…