Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 1,43 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafilik

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Av. Baturalp YAVUZ
 • Sayfa Sayısı: 197
 • Yayın Tarihi: 05.01.2023
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 140,00
140,00 TL
56,00 TL

Bu kitap 1704 kez incelendi; 77 adet satıldı.

Kategoriler: Avukatlık Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Ceza Muhakemesi Hukuku, Tez Serisi

Günümüzde müdafilik, ceza muhakemesi sisteminin kurulu olduğu üç ayaktan birini teşkil etmektedir. Lakin bu önemine rağmen, müdafinin hakları, yetkileri ve yükümlülükleri konusunda gerek ulusal gerekse de uluslararası hukuk doktrininde halen tartışmalar devam etmektedir. Bu araştırmanın amacı, müdafilik kurumuna dair teorik açıklamalarda bulunmak, müdafi olabilmenin şartlarının incelenmesi, müdafiden yararlanma hakkının araştırılması, müdafinin yetki, görev ve yükümlülükleri ile görevini sona erdiren durumların ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda bu araştırmada Türk hukukunda müdafiliğin şartları, müdafiden yararlanma hakkı, müdafinin görev ve yetkileri, hak ve yükümlülükleri ve müdafi görevinin sona erme durumu değerlendirilecektir. Sonuç olarak bir suç isnadıyla karşılaşan şüpheli/sanığın, adil bir biçimde yargılanması ve savunma hakkından etkili bir biçimde yararlanabilmesi için müdafiden özgürce yararlanabilmesi; buna paralel olarak ve hukukun işlerliği bakımından müdafinin de yeterli hak ve yetkilerinin bulunması gerekmektedir. Ancak ceza muhakemesi hukuku değerlendirildiğinde müdafiliğe ilişkin hükümlerin yetersiz kaldığı, müdafilik kurumunun yasal düzlemde güçlendirilmesi ve yetkilerinin genişletilmesi önemlidir. Bu kapsamda Anayasa’da yargılama makamı olan hakimlere ve iddia makamı olan savcılara ilişkin düzenlemenin bulunması hatta Sayıştay’a ilişkin dahi düzenlemenin bulunup, savunma makamı olan müdafiliğe ilişkin düzenlemenin olmayışı, uygulamadan kaynaklanan önemli bir sorun olan kolluğun şüpheliye haklarını tam olarak bildirmeyişi ve buna ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği ile aralarında gerçekleştirilecek ortak bir meslek içi eğitim ile şüpheliye haklarının tam olarak belirtilmesi gerekmektedir. Zorunluğu müdafiliğe ilişkin olarak, birden fazla suçtan yargılanan kişilerin kendilerine atanacak müdafi bakımından her bir suç için ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekirken doğrudan yargılamaya geçilmesi konusunda mevzuattaki ciddi eksikler ve boşluklar çalışmamızın temel iddiasını oluşturan “ceza muhakemesi hukukuna ilişkin kurallar, müdafinin savunma yapabilmesine yeterli değildir.” iddiasına, çalışmamızın çözüm önerileri getirmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ceza Muhakemesi, Müdafi, Müdafi Yardımından Faydalanma Hakkı

Avukat

Av. Baturalp YAVUZ

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Av. Baturalp Yavuz, 1996 yılında İstanbul’da doğmuş, ilk ve orta öğretimini Fındıkzade İlköğretim Okulu’nda tamamlamıştır. 2010 yılında giriş yaptığı Oğuzkaan Koleji’nden 2014 yılında mezun olmuş ve aynı sene İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmıştır. Bir sene İngilizce hazırlık olmak üzere okulunu 2019 yılında bitirmiş, aktif avukatlığa ve Yavuz Hukuk & Danışmanlık ile beraber hukuki temsil faaliyetlerine başlamıştır. 2021 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamış ve eğitimini 2022 yılının Aralık ayında tamamlamıştır. Halen avukatlık yapmaktadır.

 

Sosyal Medya


Av. Baturalp Yavuz, 1996 yılında İstanbul’da doğmuş, ilk ve orta öğretimini Fındıkzade İlköğretim Okulu’nda tamamlamıştır. 2010 yılında giriş yaptığı Oğuzkaan Koleji’nden 2014 yılında mezun olmuş ve aynı sene İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmıştır. Bir sene İngilizce hazırlık olmak üzere okulunu 2019 yılında bitirmiş, aktif avukatlığa ve Yavuz Hukuk & Danışmanlık ile beraber hukuki temsil faaliyetlerine başlamıştır. 2021 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamış ve eğitimini 2022 yılının Aralık ayında tamamlamıştır. Halen avukatlık yapmaktadır.

 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…