Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,22 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Yargıtay 11. Hukuk Dai̇resi̇’ni̇n 06.11.2023 Tari̇hli̇ Kararı Çerçevesi̇nde, Üçüncü Haci̇z İhbarnamesi̇ne Muhatap Olan Üçüncü Ki̇şi̇ Tarafından Açılan Menfi̇ Tespi̇t Davasında Görevli̇ Mahkeme Sorunu

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT
 • Sayfa Sayısı: 30
 • Yayın Tarihi: 05.07.2024
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
12,00 TL

Bu kitap 850 kez incelendi; 0 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

I. İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 89. MADDESİ GEREĞİNCE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMELERİ

Alacaklı bir icra takibinde borçlunun bizzat kendisine ait mal ve haklarını haczedebileceği gibi, aynı kişinin üçüncü kişi nezdinde bulunan mevcut veya müstakbel hak ve alacaklarını da haczettirebilir. Neticede alacaklıya ait haczedilebilir malvarlığı değerlerinin bizzat borçlunun kendi elinde olması şart değildir. Kendisinin malvarlığı değerlerine ait olan ve fakat üçüncü kişilerdeki bazı hak ve alacakların haczedilmesi için 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 89. maddesinde bir silsile halinde haciz ihbarnameleri gönderilme süreci düzenlenmiştir.

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT

 • Eğitim Sayısı 16
 • E-Kitap Sayısı 2
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Uzmanlık Alanları
• Ticarî İşletme Hukuku (Tacir Yardımcıları- Simsarlık)
• Şirketler Hukuku (Anonim Şirketler- Pay, Pay Devri- Pay Devrinin Sınırlandırılması)
• Kıymetli Evrak Hukuku
• Sözleşme Hürriyeti ve Anayasal Boyutu
 
Eğitim
• Lisans: Hukuk, Ankara Üniversitesi (2003)
• Yüksek Lisans: Özel Hukuk (Ticaret Hukuku), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2006)
• Doktora: Özel Hukuk (Ticaret Hukuku), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2015)
• Yardımcı Doçent: 2016-2017 (Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
• Doktor Öğretim Üyesi: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2019-...)

Sosyal Medya


Uzmanlık Alanları
• Ticarî İşletme Hukuku (Tacir Yardımcıları- Simsarlık)
• Şirketler Hukuku (Anonim Şirketler- Pay, Pay Devri- Pay Devrinin Sınırlandırılması)
• Kıymetli Evrak Hukuku
• Sözleşme Hürriyeti ve Anayasal Boyutu
 
Eğitim
• Lisans: Hukuk, Ankara Üniversitesi (2003)
• Yüksek Lisans: Özel Hukuk (Ticaret Hukuku), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2006)
• Doktora: Özel Hukuk (Ticaret Hukuku), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2015)
• Yardımcı Doçent: 2016-2017 (Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
• Doktor Öğretim Üyesi: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2019-...)


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…