Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,28 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Sigorta Hukukunda Tüketiciyi Aydınlatma Açıklaması

  • Yayınevi: Aristo Yayınevi
  • Yazar: Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
  • Sayfa Sayısı: 38
  • Yayın Tarihi: 01.09.2020
  • Baskı: 1
  • Tür: E-kitap
  • Basılı Olsaydı Fiyatı: 28,00
28,00 TL
11,20 TL

Bu kitap 802 kez incelendi; 138 adet satıldı.

Toplumsal bilinç düzeyinin artmasına bağlı olarak, kişilerin sigorta bilinci de yükselmekte, başta zorunlu sigortalar gelmek üzere yeni sigorta türleri ile birlikte, sigorta sözleşmelerinin sayısı da giderek artmaktadır. Ne var ki, sigorta şirketleri karşısında daima daha az bilgi sahibi olmaları, yani bilgi dengesizliği veya asimetrik bilgi sorunu, sigorta ettirenlerin hukuk kuralları yoluyla daha çok korunması gereksinimini de beraberinde getirmektedir. Sigorta ettirenlerin çoğu kez tüketici konumunda bulunmaları nedeniyle, tüketici hukuku kuralları da bu korumadaki müdahale araçlarından birisini oluşturmaktadır.

Anılan korumanın önemi yanında, sigorta hukukunda tüketiciyi aydınlatma açıklamasını tebliğ konusu olarak seçmemizin bir diğer nedeni, konuya dair mevzuattaki gelişme ve değişmelerdir. 6762 Sayılı TK’da karşılığı bulunmayan, 6102 Sayılı TTK.’nın 1423. maddesi, bu gerekçelerle tebliğ konusu olarak seçilmiştir. Öte yandan, sigorta ettirenin, sözleşmesinin kurulması aşamasında sigorta ettireni (tüketiciyi) aydınlatma yükümlülüğü, teorik ve yasal dayanakları itibarıyla genel hükümlerle de yakından bağlantılıdır. Bu kapsamda da karşımıza, TMK. 2’deki dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı yanında, Borçlar Hukukunun genel hükümleri ile culpa in contrahendo gerekçesine dayalı sorumluluk çıkmaktadır.     

Çalışmada, öncelikle aydınlatma yükümlülüğüne dair mevzuata değinilecek; esas itibarıyla TTK. 1423 kapsamında açıklamalar yapılacaktır. Fakat, konuyla ilgisi ve ayrıntıları düzenlemesi nedeniyle, Sigortacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan Bilgilendirme Yönetmeliği de değerlendirilecek ve TTK. hükmü ile karşılaştırmalar yapılacaktır. Daha sonra sırasıyla, bu yükümlülüğün kime veya kimlere ait olduğu, yükümlülüğün kime karşı gündeme geleceği (muhatapları), yükümlülüğün zamanı, kapsamı ve ifa şekli ele alınacaktır. Nihayet, bu yükümlülüğün ihlali halinde uygulanacak yaptırım konusu incelenecektir.


27.06.1963 Andırın/K. Maraş doğumlu, Adana Erkek Lisesi 1981 mezunudur. 1986 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimini, 1989 yılında Özel Hukuk alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU danışmanlığında yazdığı tezi ile Özel Hukukta doktor ünvanını almıştır. 1993 yılında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamış, Dicle ve Kocaeli Üniversitelerinde dersler vermiş, 2000'de Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doçent ünvanını, 2006'da da aynı üniversitede profesör ünvanını elde etmiştir. Prof. Bahtiyar, halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanıdır. Yeditepe yanında, Kadir Has ve Bahçeşehir Üniversitelerinde de lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Av. Ayla ÖZEL BAHTİYAR ile evlidir; Eren Kutay adlı bir oğlu vardır.