Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,61 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

TKHK Kapsamında Tapu İptali ve Tescil Davaları

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Ali SELEK
 • Sayfa Sayısı: 84
 • Yayın Tarihi: 05.09.2020
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 50,00
50,00 TL
20,00 TL

Bu kitap 3540 kez incelendi; 744 adet satıldı.

Kategoriler: Borçlar Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Taşınmaz (Gayrimenkul) Hukuku, Tüketici Hukuku

Bu çalışma, günümüzde Tüketici Mahkemelerini en çok meşgul eden konulardan biri olan ve adeta kangren haline gelen yükleniciden bağımsız bölüm satın alan (6098 s. TBK ya göre üçüncü kişi sayılan) alıcıların tapu iptali ve tescil taleplerinden kaynaklanan sorunların tespiti ve olası çözüm yollarının bulunması amacıyla hazırlanmış olup sorunun nihai çözüm yeri maalesef mahkemeler değil yasa koyucudur.

Çalışmamızda doktrindeki görüşler yanında Yargıtay içtihatlarından yararlanılmıştır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında açılan tapu iptali ve tescil davalarının incelenip sonuçlandırılmasında 6502 sayılı Yasanın “Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 1/2. maddesindeki “(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince hem 6502 sayılı Yasanın hem de 4822 sayılı Yasayla değişik 4077 sayılı Kanunun uygulanma ihtimali mevcut olup bu davaların çoğu zaman 6098 s. TBK nın 470 vd maddelerinde düzenlenen eser sözleşmelerinden bağımsız olarak incelenme ve hükme bağlanma imkânı da bulunmamaktadır.

Ali SELEK

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

1969 yılında Konya’da doğan Ali SELEK, 1986 - 1990 yılları arasında Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak çalışmış; 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1991 – 1993 yılları arasında Mersin ve Silifke Adli Yargı Adalet Komisyonları nezdinde Hakimlik stajını tamamlayarak Hakimlik görevine başlamıştır.

1994 – 1998 yılları arasında Reyhanlı (HATAY) ve 1998 – 1999 yılları arasında Muradiye (VAN) Hakimliği görevlerinde bulunmuştur. 1999 yılında Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği’ne atanan Ali SELEK, 2003 yılı Kasım ayında kendi isteğiyle ayrılana kadar Yargıtay Hakimi olarak çalışmıştır.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin inceleme alanı olan Eser Sözleşmeleri konusunda oldukça ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olan Ali SELEK, halen Ankara Adliyesi ile Ankara Batı Adliyesi’nde hukukçu bilirkişilik yapmaya devam etmektedir.

Özellikle eser sözleşmeleri kapsamına giren İnşaat Hukuku ( Kamu ve özel sektördeki her türlü inşaat davaları), Kamu İhale Hukuku, Tekstil, Radyo TV prodüksiyon gibi dava türleri, İİK 277 vd. ve 6183 sayılı yasaya göre Tasarrufun İptali davaları, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku davaları ile Enerji Hukuku ve İmar Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

2011 – 2015 yılları arasında Ankara Barosu Staj Kurulu’nda Borçlar Hukuku ve Eser Sözleşmeleri üzerine ders veren Ali SELEK, çeşitli kurumların hukukçulara yönelik vermiş olduğu meslek içi eğitim seminerlerde de eğitimci olarak yer almış olup LİBRA AKADEMİ bünyesinde eğitim vermeye devam etmektedir.

LİBRA Bilişim Danışmanlık Basın Yayın Eğitim İnşaat Emlak İletişim Sanayi Limited Şirketi’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali SELEK, hâlen avukatlık ve arabuluculuk yapmaya devam etmektedir.

Sosyal Medya


1969 yılında Konya’da doğan Ali SELEK, 1986 - 1990 yılları arasında Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak çalışmış; 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1991 – 1993 yılları arasında Mersin ve Silifke Adli Yargı Adalet Komisyonları nezdinde Hakimlik stajını tamamlayarak Hakimlik görevine başlamıştır.

1994 – 1998 yılları arasında Reyhanlı (HATAY) ve 1998 – 1999 yılları arasında Muradiye (VAN) Hakimliği görevlerinde bulunmuştur. 1999 yılında Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği’ne atanan Ali SELEK, 2003 yılı Kasım ayında kendi isteğiyle ayrılana kadar Yargıtay Hakimi olarak çalışmıştır.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin inceleme alanı olan Eser Sözleşmeleri konusunda oldukça ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olan Ali SELEK, halen Ankara Adliyesi ile Ankara Batı Adliyesi’nde hukukçu bilirkişilik yapmaya devam etmektedir.

Özellikle eser sözleşmeleri kapsamına giren İnşaat Hukuku ( Kamu ve özel sektördeki her türlü inşaat davaları), Kamu İhale Hukuku, Tekstil, Radyo TV prodüksiyon gibi dava türleri, İİK 277 vd. ve 6183 sayılı yasaya göre Tasarrufun İptali davaları, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku davaları ile Enerji Hukuku ve İmar Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

2011 – 2015 yılları arasında Ankara Barosu Staj Kurulu’nda Borçlar Hukuku ve Eser Sözleşmeleri üzerine ders veren Ali SELEK, çeşitli kurumların hukukçulara yönelik vermiş olduğu meslek içi eğitim seminerlerde de eğitimci olarak yer almış olup LİBRA AKADEMİ bünyesinde eğitim vermeye devam etmektedir.

LİBRA Bilişim Danışmanlık Basın Yayın Eğitim İnşaat Emlak İletişim Sanayi Limited Şirketi’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali SELEK, hâlen avukatlık ve arabuluculuk yapmaya devam etmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…