Bu eğitim 139 kez incelendi.


Bireysel Başvurularda Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türleri, Bağlayıcılığı ve İcrası isimli online konferansın video kaydıdır.

Eğitim süresi 1 saat 51 dakikadır.

Dr. Metin BAYKANMetin BAYKAN, 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünü bitirdi. Aynı yıl başladığı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programından 2011 yılında “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü” isimli tezi başarıyla savunarak mezun oldu. 2012 yılında önce İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü daha sonra ise Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitelerinin ortaklaşa açmış oldukları Kamu Hukuku Doktora programına başladı ve bu ortak doktora programından “Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvuruların Ön İncelemesi ve Kabul Edilebilirliği” isimli tezi oybirliğiyle başarılı bulunarak mezun oldu.

2010 yılında başladığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'ndaki görevini hala sürdürmektedir. Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları alanında yazmış olduğu çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, iki kitap ve bir de kitap bölümü bulunmaktadır.

  • 5.00
  • Tom Joe – Mar 15, 2015:
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec volutpat purus tempor sem molestie, sed blandit lacus posuere. Lorem ipsum dolor sit amet.
  • 4.00
  • Mark Doe – Jan 23, 2015:
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec volutpat purus tempor sem molestie, sed blandit lacus posuere. Lorem ipsum dolor sit amet.