Menu

Arama Yapın

    Size Uygun Abonelik Paketlerini İncelemek İçin Tıklayın.


Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

III. Kamu İhale Hukuku Kongresi Tüm Oturumlar Video Kaydı (4 Oturum)

Kamu İhale Hukuku Enstitüsü

III. Kamu İhale Hukuku Kongresi oturumlarının video kaydıdır. Eğitim süresi 7 saat 25 dakikadır.

900,00 TL
675,00 TL

1098 kez incelendi.

Kategoriler: Bütün Video Eğitimler, İdare Hukuku, Kongreler

I.Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müslüm AKINCI)

10:15 – 10:40 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçlarıyla İlgili Güncel Yargıtay İçtihadının Değerlendirilmesi / Av. Prof. Dr. Çetin ARSLAN (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

10:40 – 11:05 İhale Dokümanını Oluşturan Belgeler Arasındaki Öncelik Sıralaması ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar / Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL (Kamu İhale Hukuku Enstitüsü Başkanı)

11:05 – 11:30 Kamu İhale Sözleşmelerine İlişkin Güncel Yargıtay İçtihadının Değerlendirilmesi / Muammer ÖZTÜRK (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E. Başkanı)

11:30 – 12:00 Oturum Değerlendirme

12:00 – 13:00 Öğle Arası

II.Oturum (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şeref İBA)

13:00 – 13:25 Tıbbi Tedarik Sektöründe Yapılan İhalelerde Yaşanan Sorunlar / Mehmet ATASEVER  (Kamu İhale Kurumu E. Üyesi)

13:25 – 13:50 Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurusu Bedeline İlişkin Anayasa Mahkemesi İçtihadına Bir Bakış / Kadir Can ÖZEL (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi)

13:50 – 14:15 Anayasa Mahkemesi’nin Kamu İhale Mevzuatına İlişkin 2020 Yılında Verdiği Norm Denetimi Kararlarının Değerlendirilmesi / M. Serhat MAHMUTOĞLU (Cumhuriyet Savcısı/Anayasa Mahkemesi E. Raportörü)

14:15 – 14:45 Oturum Değerlendirme

III.Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çetin ARSLAN)

10:00 – 10:25 Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Yaptırımıyla İlgili Güncel Danıştay İçtihadının Değerlendirilmesi / Dr. Eren TOPRAK (Kamu İhale Uzmanı)

10:25 – 10:50 Kamu İhale Sözleşmelerinde Sözleşme Görüşmelerinden Doğan (Culpa In Contrehendo) Sorumluluk / Av. Prof. Dr. Çağlar ÖZEL (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

10:50 – 11:15 Kamu İhale Sözleşmelerinin İmzalanmasında İdarenin Öteleyici Direngenliği / Prof. Dr. Müslüm AKINCI (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) - Danıştay Kararları Işığında 4734 Sayılı Kanuna Göre Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi / Kasım OCAK

11:15 – 11:40 Kamu İmtiyazları ve Tahkim / Doç. Dr. Burak HUYSAL (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

11:40 – 12:10 Oturum Değerlendirme

12:10 – 13:00 Öğle Arası

IV.Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müslüm AKINCI)

13:00 – 13:25 Kamu İhalelerine İlişkin 2020 Yılı İdari Yargı Kararlarının İncelenmesi / Bülent KÜFÜDÜR (Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı)

13:25 – 13:50 İdari Yargı Kararlarının Sözleşme Sürecine Etkisinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 25.4. Maddesine İlişkin Yargı Kararları Işığında İncelenmesi / Nihal ÖZMEN AKÇAM (Danıştay İDDK Tetkik Hakimi)

13:50 – 14:15 Kamu İhale Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezaların ve Kesintilerin Hukuki Değerlendirmesi / Salim KÜÇÜK (Yargıtay Üyesi)

14:15 – 14:45 Oturum Değerlendirme ve Kapanış