Menu

Arama Yapın

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ İÇİN TIKLAYIN.


Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

III. KAMU İHALE HUKUKU KONGRESİ

Kamu İhale Hukuku Enstitüsü

29-30 Haziran 2021

150,00 TL

KONTENJAN 1000 KİŞİ İLE SINIRLIDIR.

***VİDEO EĞİTİM ABONELERİMİZE VE CANLI EĞİTİM ABONELERİMİZE BU ZİRVEYE KATILIM ÜCRETSİZ OLACAKTIR***
ABONE OLMAK VEYA İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

3467 kez incelendi.

3. Kamu İhale Hukuku Kongresi Programı

29 Haziran 2021 Salı

10:00 – 10:15 Açılış Konuşmaları

I.Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müslüm AKINCI)

10:15 – 10:40 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçlarıyla İlgili Güncel Yargıtay İçtihadının Değerlendirilmesi / Av. Prof. Dr. Çetin ARSLAN (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

10:40 – 11:05 İhale Dokümanını Oluşturan Belgeler Arasındaki Öncelik Sıralaması ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar / Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL (Kamu İhale Hukuku Enstitüsü Başkanı)

11:05 – 11:30 Kamu İhale Sözleşmelerine İlişkin Güncel Yargıtay İçtihadının Değerlendirilmesi / Muammer ÖZTÜRK (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E. Başkanı)

11:30 – 12:00 Oturum Değerlendirme

12:00 – 13:00 Öğle Arası

II.Oturum (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şeref İBA)

13:00 – 13:25 Tıbbi Tedarik Sektöründe Yapılan İhalelerde Yaşanan Sorunlar / Mehmet ATASEVER  (Kamu İhale Kurumu E. Üyesi)

13:25 – 13:50 Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurusu Bedeline İlişkin Anayasa Mahkemesi İçtihadına Bir Bakış / Kadir Can ÖZEL (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi)

13:50 – 14:15 Anayasa Mahkemesi’nin Kamu İhale Mevzuatına İlişkin 2020 Yılında Verdiği Norm Denetimi Kararlarının Değerlendirilmesi / M. Serhat MAHMUTOĞLU (Cumhuriyet Savcısı/Anayasa Mahkemesi E. Raportörü)

14:15 – 14:45 Oturum Değerlendirme

30 Haziran 2021 Çarşamba

III.Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çetin ARSLAN)

10:00 – 10:25 Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Yaptırımıyla İlgili Güncel Danıştay İçtihadının Değerlendirilmesi / Dr. Eren TOPRAK (Kamu İhale Uzmanı)

10:25 – 10:50 Kamu İhale Sözleşmelerinde Sözleşme Görüşmelerinden Doğan (Culpa In Contrehendo) Sorumluluk / Av. Prof. Dr. Çağlar ÖZEL (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

10:50 – 11:15 Kamu İhale Sözleşmelerinin İmzalanmasında İdarenin Öteleyici Direngenliği / Prof. Dr. Müslüm AKINCI (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) -

Danıştay Kararları Işığında 4734 Sayılı Kanuna Göre Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi / Kasım OCAK

11:15 – 11:40 Kamu İmtiyazları ve Tahkim / Doç. Dr. Burak HUYSAL (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

11:40 – 12:10 Oturum Değerlendirme

12:10 – 13:00 Öğle Arası

IV.Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çağlar ÖZEL)

13:00 – 13:25 Kamu İhalelerine İlişkin 2020 Yılı İdari Yargı Kararlarının İncelenmesi / Bülent KÜFÜDÜR (Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı)

13:25 – 13:50 İdari Yargı Kararlarının Sözleşme Sürecine Etkisinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 25.4. Maddesine İlişkin Yargı Kararları Işığında İncelenmesi / Nihal ÖZMEN AKÇAM (Danıştay İDDK Tetkik Hakimi)

13:50 – 14:15 Kamu İhale Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezaların ve Kesintilerin Hukuki Değerlendirmesi / Salim KÜÇÜK (Yargıtay Üyesi)

14:15 – 14:45 Oturum Değerlendirme ve Kapanış

 

KAYITLAR HAKKINDA:

Kongre, belirtilen tarih ve saatte, zoom üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Ancak zoom linki veya şifresi paylaşılmayacaktır.

Zira,

Kayıt yapan katılımcılarımızın hesaplarına kongre programı işlenmiş olacaktır. Hesabım sayfasında "Gelecek Eğitimler" başlığı altında gözükecek kongreye, "eğitime gir" butonuna basarak otomatik olarak ilgili zoom sınıfına bağlanmış olunacaktır.

Canlı katılamayacaklar için, kongre kaydı hesaplarına işlenecek ve sınırsız tekrar izle özelliği açık olacaktır.

Başlangıç saatinden 30 dk önce salonumuz açılacaktır.

Kongre katılımcılarına kongrede sunulan tebliğler düzenlenip e-kitap olarak hediye edilecektir.

Slaytını paylaşmak isteyen her tebliğcinin slaytı, katılımcıların hesaplarına işlenecektir.

Sertifikalar online olup, katılımcının hesabına işlenecektir. 

Kongrenin her türlü görsel, sesli ve yazılı verilerinin telif hakkı Kamu İhale Hukuku Enstitüsü'ne aittir. Enstitü bu hakkına aykırı davranışta bulunan kişiler hakkında kanuni işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Av. Prof. Dr. Çetin Arslan / Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Prof. Dr. Çağlar Özel / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Müslüm Akıncı / Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Eren Toprak / Kamu İhale Uzmanı

Av. Seyyid Ahmet Hakkakul / Kamu İhale Hukuku Enstitüsü Başkanı

Av. Prof. Dr. Çetin Arslan / Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Eren Toprak / Kamu İhale Uzmanı

Av. Seyyid Ahmet Hakkakul / Kamu İhale Hukuku Enstitüsü Başkanı

Av. Prof. Dr. Çetin Arslan / Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Prof. Dr. Çağlar Özel / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Müslüm Akıncı / Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Burak Huysal / Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Şeref İba / TBMM

Muammer Öztürk / Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E. Başkanı

Salim Küçük / Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi

Bülent Küfüdür / Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

Serhat Mahmutoğlu / Cumhuriyet Savcısı/Anayasa Mahkemesi E. Raportörü

Nihal Özmen Akçam / Danıştay İDDK Tetkik Hakimi

Mehmet Atasever / Kamu İhale Kurulu E. Üyesi

Dr. Eren Toprak / Kamu İhale Uzmanı

Av. Seyyid Ahmet Hakkakul / Kamu İhale Hukuku Enstitüsü Başkanı

Kadir Can Özel / Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi