Menu

Arama Yapın

Menu

-
Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Marka Patent Sınavı

Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Tam Paket

Hukuk Eğitim

3000,00 TL
1500,00 TL

1536 kez incelendi.

***Türk Patent ve Marka Kurumu, Genel Yeterlilik sınavı tarihini 13 Kasım 2021 olarak ilan etmiştir.

Sınav İlan Metnine ulaşmak İçin Tıklayınız!

***İşbu paketi alanlar,

28 Ekim'de başlayacak olan Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi'ne

30 Ekim'de başlayacak olan Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi'ne

6 Kasım'da yapılacak olan Marka Vekilliği Deneme Sınavı'na

7 Kasım'da yapılacak olan Patent Vekilliği Deneme Sınavı'na

kaydolmuş olacaklardır.

 

EĞİTMENLER:

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Prof. Dr. Ayşe Odman BOZTOSUN

Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE

Doç. Dr. Ozan CAN

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Esra HAMAMCIOĞLU  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA

Dr. Öğr. Üyesi Eda GİRAY

Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ

Em. Hâkim İlhami GÜNEŞ, LL.M (Em. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi)

Av. Deniz Dinar UĞUR

Av. Müge TEKİL

Volkan HAMAMCIOĞLU ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Makine Yüksek Mühendisi )

Aydın MUTLU

Barış ATALAY ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Elektrik Mühendisi )

 

MARKA VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİM İÇERİĞİ:

Marka Hukuku Genel İçerik:

Marka nedir? Marka olabilecek işaretler? Tescilli – Tescilsiz markalar

Markanın işlevleri, marka korumasının amaçları

Marka Mevzuatı (ulusal mevzuat ve Uluslararası anlaşmalar)

Ulusal Başvuru / Uluslararası başvuru (Madrid- EUTM)

Marka Tescil Başvurusu Öncesi İşlemler

Başvuru dilekçesi (başvuru sahibi bilgileri, mal/hizmetler, ücretler... vs)

Rüçhan Hakları

Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi

Mutlak Red nedenlerine göre inceleme / Karar / Karara İtiraz (YİDD)

Yayın

Marka tescilinde nispi ret nedenleri

Yayına İtiraz / Karar / Karara İtiraz (YİDD)

Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi

Tescil

Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları

Tescil Sonrası İşlemler

Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi

İptal hâlleri ve iptal talebi

Marka Hakkında İstisnalar, Kullanım Zorunluluğu

Madrid Protokolü Başvurusu

Madrid Protokolü İşlemleri /Red / Redde itiraz

Madrid Protokolü Tescil sonrası işlemler

EUTM Başvuru Sistemi

Coğrafi İşaretler:

Coğrafi İşaret nedir? Türleri?

Geleneksel Ürün adı nedir?

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları Mevzuatı

Tescil başvurusu (başvuru sahibi – tanımlar, denetim)

Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi

Yayın / Yayına İtiraz / Karar (YİDK)

Tescil, Tescil Sonrası İşlemler

Sınava İlişkin Genel Bilgilendirme, Teşkilat Yapısı ve Meslek Kuralları:

Patent ve Marka Vekilliğinin Hukuki Dayanakları

Patent ve Marka Vekili Tanımları ve Patent ve Marka Vekilliğine Kabul Şartları

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine dair Yönetmelik Hükümleri

Gerçek ve Tüzel Kişi Vekiller, Mesleki Yeterlik Sınavları, Vekillik Siciline Kayıt ve Yenileme

İşlem yetkisi olan kişiler, tebligat, vekillerin yetki kapsamı vekaletname

Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları

Disiplin cezaları, ceza uygulanacak fiiller ve Disiplin Kurulu,

Şikayet ve Soruşturma, Zaman Aşımı

Vekillerin Yükümlülükleri

Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent)

Tasarım:

Tasarım nedir? Ürün Nedir?

Tescilli – Tescilsiz tasarımlar

Tasarım Mevzuatı (ulusal mevzuat ve Uluslararası anlaşmalar)

Kamuya Sunma

Yenilik ve Ayırt edicilik

Tasarım Hakkı kapsamı ve koruma dışı hâller

Ulusal Başvuru

Tasarım Tescil Başvurusu Öncesi İşlemler

Başvuru dilekçesi (başvuru sahibi – tasarımcı bilgileri, görsel anlatımlar, tarifname, ücret, ... vs)

Rüçhan Hakları

Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi

Yayın / Yayına İtiraz / Karar (YİDD)

Tescil, Tescil Sonrası İşlemler

Tasarımın koruma süresi ve yenileme

Hak sahipliği ve gasp

Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği

Ortak Hükümler ve Genel Hukuk ve Davalar:

Medeni Hukuk (başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri)

Borçlar Hukuku (vekalet hükümleri, ticari temsilci ve ticari vekil kavramları)

Ticaret Hukuku (ticari işletme, tacir, ticaret sicili ve tescil kavramları)

Sınai Haklarda Hukuk Davaları

YİDK karar iptal davası

Marka hükümsüzlük davası

Tasarım hükümsüzlük davası

Coğrafi işaret hükümsüzlük davası

Patent hükümsüzlük ve tecavüz davası

Markanın iptali davası

Markanın hükümsüzlüğü ve iptali arasındaki farklar

Marka, tasarım ve coğrafi işaret hakkına tecavüz davası

Haksız rekabet davaları

Menfi tespit davası

Dava niteliğinde olmayan hukuki himayeler

Hukuki işlemler

SMK Ortak Hükümler

Örnek Sorular ve Çözümleri:

Geçmiş yıllarda çıkan sorular ve çözümleri

Çıkması beklenen konuların tespiti ve özel olarak hazırlanan sorular ve çözümleri

 

PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİM İÇERİĞİ:

Patent Hukuku Genel İçerik:

Buluş, Patent, Faydalı Model?

Patent / FM Mevzuatı (ulusal mevzuat ve Uluslararası anlaşmalar)

Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları

Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma

Patent hakkının kapsamı ve sınırları

Önceki kullanımdan doğan hak sahipliği

Ulusal Başvuru / Uluslararası başvuru (PCT) / Bölgesel Başvuru (EPC)

Patent/FM Başvurusu Öncesi İşlemler (Ön araştırma)

Başvuru dilekçesi (başvuru sahibi-buluş sahibi bilgileri, ücretler... vs)

Tarifname, Şekiller, İstemler, Özet

Rüçhan Hakları

Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi

Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru

Araştırma Raporu Talebi ve Rapor, Yayın

Araştırma Raporuna cevap ve İnceleme Talebi

Yayın sonrası Araştırma raporuna İtiraz (3. kişi görüşü),

İnceleme

Patent verilmesi Sonrası İşlemler

Patentin verilmesi sonrası İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

Faydalı Model başvurusu ve işlemleri

Koruma süresi ve yıllık ücretler

Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi

Patentin Kullanılması

İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi

Patent başvurularında hak sahipliği ve patentin gaspı

Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği

Çalışanların Buluşları

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar

Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar

Ek ve Gizli Patent

Zorunlu Lisans

Faydalı Modellerde Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma

PCT Başvurusu (Uluslararası Faz – Ulusal ve Bölgesel Fazlar-Kısım I ve II)

EPC başvurusu, EPC İstem yayını – Fasikül yayını

Sınava İlişkin Genel Bilgilendirme, Teşkilat Yapısı ve Meslek Kuralları:

Patent ve Marka Vekilliğinin Hukuki Dayanakları

Patent ve Marka Vekili Tanımları ve Patent ve Marka Vekilliğine Kabul Şartları

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine dair Yönetmelik Hükümleri

Gerçek ve Tüzel Kişi Vekiller, Mesleki Yeterlik Sınavları, Vekillik Siciline Kayıt ve Yenileme

İşlem yetkisi olan kişiler, tebligat, vekillerin yetki kapsamı vekaletname

Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları

Disiplin cezaları, ceza uygulanacak fiiller ve Disiplin Kurulu,

Şikayet ve Soruşturma, Zaman Aşımı

Vekillerin Yükümlülükleri

Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent)

Tasarım:

Tasarım nedir? Ürün Nedir?

Tescilli – Tescilsiz tasarımlar

Tasarım Mevzuatı (ulusal mevzuat ve Uluslararası anlaşmalar)

Kamuya Sunma

Yenilik ve Ayırt edicilik

Tasarım Hakkı kapsamı ve koruma dışı hâller

Ulusal Başvuru

Tasarım Tescil Başvurusu Öncesi İşlemler

Başvuru dilekçesi (başvuru sahibi – tasarımcı bilgileri, görsel anlatımlar, tarifname, ücret, ... vs)

Rüçhan Hakları

Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi

Yayın / Yayına İtiraz / Karar (YİDD)

Tescil, Tescil Sonrası İşlemler

Tasarımın koruma süresi ve yenileme

Hak sahipliği ve gasp

Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği

Ortak Hükümler ve Genel Hukuk ve Davalar:

Medeni Hukuk (başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri)

Borçlar Hukuku (vekalet hükümleri, ticari temsilci ve ticari vekil kavramları)

Ticaret Hukuku (ticari işletme, tacir, ticaret sicili ve tescil kavramları)

Sınai Haklarda Hukuk Davaları

YİDK karar iptal davası

Marka hükümsüzlük davası

Tasarım hükümsüzlük davası

Coğrafi işaret hükümsüzlük davası

Patent hükümsüzlük ve tecavüz davası

Markanın iptali davası

Markanın hükümsüzlüğü ve iptali arasındaki farklar

Marka, tasarım ve coğrafi işaret hakkına tecavüz davası

Haksız rekabet davaları

Menfi tespit davası

Dava niteliğinde olmayan hukuki himayeler

Hukuki işlemler

SMK Ortak Hükümler

KAYITLAR HAKKINDA:

***İşbu paketi alanlar,

28 Ekim'de başlayacak olan Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi'ne

30 Ekim'de başlayacak olan Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi'ne

6 Kasım'da yapılacak olan Marka Vekilliği Deneme Sınavı'na

7 Kasım'da yapılacak olan Patent Vekilliği Deneme Sınavı'na

kaydolmuş olacaklardır.

 

Eğitimler, belirtilen tarih ve saatte, zoom üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Ancak zoom linki veya şifresi paylaşılmayacaktır.

Zira,

Kayıt yapan katılımcılarımızın hesaplarına eğitim programı işlenmiş olacaktır. Hesabım sayfasında "Gelecek Eğitimler" başlığı altında gözükecek eğitime, "eğitime gir" butonuna basarak otomatik olarak ilgili zoom sınıfına bağlanmış olunacaktır.

Başlangıç saatinden 30 dk önce salonumuz açılacaktır.

Slaytını paylaşmak isteyen her eğitmenin slaytı, katılımcıların hesaplarına işlenecektir.

Sertifikalar online olup, katılımcının hesabına işlenecektir. 

Eğitimin her türlü görsel, sesli ve yazılı verilerinin telif hakkı Hukuk Eğitim'e aittir. Hukuk Eğitim, bu hakkına aykırı davranışta bulunan kişiler hakkında kanuni işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

​​​​​​​Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Prof. Dr. Ayşe Odman BOZTOSUN

Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE

Doç. Dr. Ozan CAN

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Esra HAMAMCIOĞLU  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA

Dr. Öğr. Üyesi Eda GİRAY

Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ

Em. Hâkim İlhami GÜNEŞ, LL.M (Em. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi)

Av. Deniz Dinar UĞUR

Av. Müge TEKİL

Volkan HAMAMCIOĞLU ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Makine Yüksek Mühendisi )

Aydın MUTLU

Barış ATALAY ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Elektrik Mühendisi )

Av. Deniz Dinar UĞUR

Av. Hakan TOKBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

​​​​​​​Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Prof. Dr. Ayşe Odman BOZTOSUN

Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE

Doç. Dr. Ozan CAN

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Esra HAMAMCIOĞLU  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞUA

Dr. Öğr. Üyesi Eda GİRAY

Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ

Em. Hâkim İlhami GÜNEŞ, LL.M (Em. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi)

Av. Deniz Dinar UĞUR

Av. Müge TEKİL

Volkan HAMAMCIOĞLU ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Makine Yüksek Mühendisi )

Aydın MUTLU

Barış ATALAY ( Avrupa Patent Vekili / Türkiye Patent ve Marka Vekili / Elektrik Mühendisi )