Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Kurumsal Eğitimler

Şirketler İçin Borçlar Hukuku

Hukuk Eğitim

20000,00 TL
15000,00 TL

949 kez incelendi.

* Eğitimimiz 1 tam gün / 5-6 saattir.

** Eğitimi satın aldığınızda eğitmenimizle iletişime geçerek en kısa zamanda mutabık kalınan bir gün programlanarak eğitim gerçekleştirilecektir.

*** Eğitimlerimizde tekrar izle, ekli dosya ve online sertifika özellikleri açıktır.

**** Kurumsal eğitimlerde katılımcı sayısı sınırı yoktur, 1 kişi ile 100 kişinin katılması arasında herhangi bir fiyat değişikliği söz konusu değildir.

***** Eğitim başlıkları ve konu içerikleri, ihtiyacınıza ve talebinize göre size özel olarak da hazırlanabilmektedir.

 

EĞİTİM BAŞLIKLARI:

TBK ile ilgili genel bilgiler

Genel işlem koşulları

Yabancı para borçları

Sorumsuzluk anlaşmaları

Faize ilişkin yeni düzenlemeler

Borçlu temerrüdü

Aşırı ifa güçlüğü

Alacağın temliki, borcun nakli

İşletmenin devri

Borca katılma

Haksız Fiil Sorumluluğu

Sebepsiz Zenginleşme Sorumluluğu

Tazminat

Zamanaşımı