Menu

Arama Yapın

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve Eşzamanlı Online Deneme Sınavlarını İnceleyin!


Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

İptal Davalarına Giriş ve İİK. 278 (İvazsız Tasarrufların İptali)

Av. Talih UYAR

69,00 TL
59,00 TL

1900 kez incelendi.

Avukat - Akademisyen

Av. Talih UYAR

  • Eğitim Sayısı 8
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 1181
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

9 Eylül Üniversitesi Hukuku Fakültesi’nin eski öğretim görevlisi olan Av. Talih Uyar; 20 Haziran 1945 yılında Manisa'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1966 yılında birincilikle bitiren Av. Talih Uyar’ın bugüne kadar 68 kitabı ve 400’ü aşkın makalesi yayımlanmıştır.

Sosyal Medya

9 Eylül Üniversitesi Hukuku Fakültesi’nin eski öğretim görevlisi olan Av. Talih Uyar; 20 Haziran 1945 yılında Manisa'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1966 yılında birincilikle bitiren Av. Talih Uyar’ın bugüne kadar 68 kitabı ve 400’ü aşkın makalesi yayımlanmıştır.

İÇİNDEKİLER:

  1. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği

- Kişisel dava olması

  1. Tasarrufun İptali Davalarının Amacı
  2. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu

- İptal davasına konu olabilecek tasarruf işlemleri

- Muvazaa (TBK. mad. 19) nedeniyle açılan iptal davaları

 - Nam-ı müstear

- Haczi mümkün olmayan malın iptal davasına konu edilmesi

- Cebri icra yoluyla yapılan satışların iptal davasına konu edilmesi

  1. İvazsız Tasarrufların Butlanı (İİK. mad. 278)

- Geriye doğru 2 yıllık süre

- “İvazsız tasarruf” kavramının anlamı

- Bağışlama hükmünde olan tasarruflar

-- Yakın akrabalar arasındaki tasarrufların iptali ve 11.07.2018 T. 9/84 sayılı Anayasa Mahkemesi kararının etkisi

-- Edimler arasında misli fark bulunması (ve yukarı doğru oransızlık)

-- Kaydı hayat koşulu ile irat veya intifa hakkı kurulan sözleşmelerle, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri