Menu

Arama Yapın

TIP HUKUKU ZİRVESİ 29 OCAK 2022


Kalan Süre :

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

İptal Davalarına Giriş ve İİK. 278 (İvazsız Tasarrufların İptali)

Av. Talih UYAR

69,00 TL
59,00 TL

1502 kez incelendi.

9 Eylül Üniversitesi Hukuku Fakültesi’nin eski öğretim görevlisi olan Av. Talih Uyar; 20 Haziran 1945 yılında Manisa'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1966 yılında birincilikle bitiren Av. Talih Uyar’ın bugüne kadar 68 kitabı ve 400’ü aşkın makalesi yayımlanmıştır.

İÇİNDEKİLER:

  1. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği

- Kişisel dava olması

  1. Tasarrufun İptali Davalarının Amacı
  2. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu

- İptal davasına konu olabilecek tasarruf işlemleri

- Muvazaa (TBK. mad. 19) nedeniyle açılan iptal davaları

 - Nam-ı müstear

- Haczi mümkün olmayan malın iptal davasına konu edilmesi

- Cebri icra yoluyla yapılan satışların iptal davasına konu edilmesi

  1. İvazsız Tasarrufların Butlanı (İİK. mad. 278)

- Geriye doğru 2 yıllık süre

- “İvazsız tasarruf” kavramının anlamı

- Bağışlama hükmünde olan tasarruflar

-- Yakın akrabalar arasındaki tasarrufların iptali ve 11.07.2018 T. 9/84 sayılı Anayasa Mahkemesi kararının etkisi

-- Edimler arasında misli fark bulunması (ve yukarı doğru oransızlık)

-- Kaydı hayat koşulu ile irat veya intifa hakkı kurulan sözleşmelerle, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri