Bu eğitim 780kez incelendi.

İptal Davalarına Giriş ve İİK. 278 (İvazsız Tasarrufların İptali)

Süre: 90 dk
Tarih: 10 Haziran 2019
Saat: 19: 00 - 20: 30
Detay Bilgi İçin: 0530 884 23 24
Tekrar Talep Et


 • Kalan Kontenjan:
 • Sertifika : Var
 • Tekrar İzle : Var

İÇİNDEKİLER:

 1. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği

- Kişisel dava olması

 1. Tasarrufun İptali Davalarının Amacı
 2. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu

- İptal davasına konu olabilecek tasarruf işlemleri

- Muvazaa (TBK. mad. 19) nedeniyle açılan iptal davaları

 - Nam-ı müstear

- Haczi mümkün olmayan malın iptal davasına konu edilmesi

- Cebri icra yoluyla yapılan satışların iptal davasına konu edilmesi

 1. İvazsız Tasarrufların Butlanı (İİK. mad. 278)

- Geriye doğru 2 yıllık süre

- “İvazsız tasarruf” kavramının anlamı

- Bağışlama hükmünde olan tasarruflar

-- Yakın akrabalar arasındaki tasarrufların iptali ve 11.07.2018 T. 9/84 sayılı Anayasa Mahkemesi kararının etkisi

-- Edimler arasında misli fark bulunması (ve yukarı doğru oransızlık)

-- Kaydı hayat koşulu ile irat veya intifa hakkı kurulan sözleşmelerle, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri

  • 5.00
  • Tom Joe – Mar 15, 2015:
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec volutpat purus tempor sem molestie, sed blandit lacus posuere. Lorem ipsum dolor sit amet.
  • 4.00
  • Mark Doe – Jan 23, 2015:
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec volutpat purus tempor sem molestie, sed blandit lacus posuere. Lorem ipsum dolor sit amet.

Anında haberdar olmak ister misiniz ?

Whatsapp grubumuza kayıt olun!