Menu

Arama Yapın

TIP HUKUKU ZİRVESİ 29 OCAK 2022


Kalan Süre :

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

İİK. 281 (Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama)

Av. Talih UYAR

69,00 TL
59,00 TL

2258 kez incelendi.

9 Eylül Üniversitesi Hukuku Fakültesi’nin eski öğretim görevlisi olan Av. Talih Uyar; 20 Haziran 1945 yılında Manisa'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1966 yılında birincilikle bitiren Av. Talih Uyar’ın bugüne kadar 68 kitabı ve 400’ü aşkın makalesi yayımlanmıştır.

İÇİNDEKİLER:

  1. Yetkili mahkeme

Borçlu ve 3. kişinin zorunlu dava arkadaşı olmasının etkisi

  1. Görevli mahkeme

- Ticaret, tüketici, iş mahkemesinde görülmemesi

- İstihkak davasına karşı olarak açılması

- 6183 s. Kanun uyarınca açılan davalarda görev

  1. Hak düşürücü süre (İİK. 284)

- TBK. 19 uyarınca açılan davalarda süre

  1. Harç
  2. Vekalet Ücreti

- Davanın ön koşul yokluğundan reddi halinde vekalet ücreti

- Aynı hukuki sebebe dayalı red halinde vekalet ücreti

- 6183 s. Kanuna dayalı açılan davada vekalet ücreti

- Taşınmazın hangi tarihteki değeri üzerinden vekalet ücretine hükmedileceği

  1. Yargılama Giderleri

- Davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olması

  1. Yargılama Usulü

- Davanın TBK 19’a mı İİK. 277 vd.’na göre mi açıldığı

- Davanın terditli açılması

- Borcun doğum tarihi

- Takibe konu alacağın gerçek bir alacak olması

- Aciz vesikası (aciz hali) şartı

- İptal davalarında ihtiyati haciz