Bu eğitim 1547 kez incelendi.

İİK. 281 (Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama)

Süre: 90 dk
Tarih: 17 Haziran 2019
Saat: 19: 00 - 20: 30
Detay Bilgi İçin: 0530 884 23 24
Tekrar Talep Et


 • Kalan Kontenjan:
 • Sertifika : Var
 • Tekrar İzle : Var

İÇİNDEKİLER:

 1. Yetkili mahkeme

Borçlu ve 3. kişinin zorunlu dava arkadaşı olmasının etkisi

 1. Görevli mahkeme

- Ticaret, tüketici, iş mahkemesinde görülmemesi

- İstihkak davasına karşı olarak açılması

- 6183 s. Kanun uyarınca açılan davalarda görev

 1. Hak düşürücü süre (İİK. 284)

- TBK. 19 uyarınca açılan davalarda süre

 1. Harç
 2. Vekalet Ücreti

- Davanın ön koşul yokluğundan reddi halinde vekalet ücreti

- Aynı hukuki sebebe dayalı red halinde vekalet ücreti

- 6183 s. Kanuna dayalı açılan davada vekalet ücreti

- Taşınmazın hangi tarihteki değeri üzerinden vekalet ücretine hükmedileceği

 1. Yargılama Giderleri

- Davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olması

 1. Yargılama Usulü

- Davanın TBK 19’a mı İİK. 277 vd.’na göre mi açıldığı

- Davanın terditli açılması

- Borcun doğum tarihi

- Takibe konu alacağın gerçek bir alacak olması

- Aciz vesikası (aciz hali) şartı

- İptal davalarında ihtiyati haciz

  • 5.00
  • Tom Joe – Mar 15, 2015:
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec volutpat purus tempor sem molestie, sed blandit lacus posuere. Lorem ipsum dolor sit amet.
  • 4.00
  • Mark Doe – Jan 23, 2015:
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec volutpat purus tempor sem molestie, sed blandit lacus posuere. Lorem ipsum dolor sit amet.

Anında haberdar olmak ister misiniz ?

Whatsapp grubumuza kayıt olun!