Menu

Arama Yapın

TIP HUKUKU ZİRVESİ 29 OCAK 2022


Kalan Süre :

Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

İİK. 277, 282 ve 283 (İptal Davasının Tarafları ve Sonuçları)

Av. Talih UYAR

69,00 TL
59,00 TL

3300 kez incelendi.

9 Eylül Üniversitesi Hukuku Fakültesi’nin eski öğretim görevlisi olan Av. Talih Uyar; 20 Haziran 1945 yılında Manisa'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1966 yılında birincilikle bitiren Av. Talih Uyar’ın bugüne kadar 68 kitabı ve 400’ü aşkın makalesi yayımlanmıştır.

İÇİNDEKİLER:

  1. Tasarrufun İptali Davasının Tarafları

- Davacı Sıfatı (Haciz yolu ile takiplerde / İflas yolu ile takiplerde) (İİK. 277)

- Davalı Sıfatı (Haciz yolu ile takiplerde / İflas yolu ile takiplerde) (İİK. 282)

  1. Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları (Haciz yolu ile takiplerde / İflas yolu ile takiplerde)

-  Konusu taşınır olan iptal davasının kazanılması/kaybedilmesi

- Temlik işleminin iptaline ilişkin iptal davasının kazanılması

-  Konusu taşınmaz olan iptal davasının kazanılması

- Kazanılan iptal davasının konusunun rehin hakkı olması

- Kazanılan iptal davasının konusu taşınmaz satış vaadi şerhi olması

- Davalı 3. kişinin borçludan satın aldığı taşınırı/taşınmazı elinden çıkarması (davanın bedele dönüşmesi)

- Dava konusu malın cebri icra ile satılması

- Tasarrufun iptaline ilişkin ilamın icrası

-  İptal davasını kazanan alacaklının sıra cetvelindeki konumu