Kamu İhalelerine İlişkin İdari Başvuru Yolları

 • Eğitim Adı
  Kamu İhalelerine İlişkin İdari Başvuru Yolları
 • Eğitim Fiyatı
  0,00
 • Kalan Kontenjan:
 • Sertifika : Var
Bu eğitim 25 kez incelendi.

Eğİtİm İçerİğİ

 • Eğİtmen
  Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL

KAMU İHALE HUKUKU EĞİTİM KONULARI

 

 1. Kamu İhalelerinde İdari Başvuru Yolları ve Dava Süreci
 • İdari başvuru yolu ve zorunlu idari başvuru yolu ayrımı
 • Şikayet başvurusu
 • Şikayet başvurusunun şekil / usul / süreler açısından incelenmesi
 • Şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlar
 • İtirazen şikayet başvurusu
 • İtirazen şikayet başvurusunun şekil / usul / süreler açısından incelenmesi
 • İtirazen şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlar
 • Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı başvuru yolu / dava süreci
 • İdari yargıda usul ve süreler
 • İdari yargıda ivedi yargılama usulü
 • Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı açılan davalarda yetki ve görev meselesi
 • İhalelerden yasaklılık kararlarına karşı başvuru yolları / dava süreci
 • Doğrudan teminlere ilişkin uyuşmazlıklarda başvuru yolları ve dava süreci
 • Şikayet ve itirazen şikayet başvurularında sıkça yapılan hatalar ve öneriler

 

 1. Türkiye’de kamu ihaleleri
 • Türkiye’de kamu ihaleleri ve bu ihalelere ilişkin istatiksel bilgiler
 • Türkiye’de kamu ihalelerine katılım koşulları ve istenilen bilgi ve belgeler
 • Kamu İhale Kanunu’nda yerli ve yabancı istekli ayrımı
 • Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması
 • Yerli malı kavramı yerli malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı uygulanması
 • Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması’nın değerlendirilmesi ve taraf ülkeler açısından getirdikleri
 • Avrupa Birliği’nin ve üye devletlerin yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması konusuna bakışı
 • Kamu İhale Kurulu’nun konuyla ilgili kararlarının değerlendirilmesi

 

 1. Kamu ihalelerine ilişkin idari yaptırımlar ve ihale sürecinde ortaya çıkan suçlar
 • Kamu İhale Kanunu’nda düzenlenen yasak fiil ve davranışlar
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda düzenlenen yasak fiil ve davranışlar
 • Kamu ihalelerinden yasaklılık kararları
 • Kamu ihalelerinden yasaklılık kararlarına karşı başvuru yolu
 • Konuyla ilgili yargı kararlarının değerlendirilmesi
 • İhaleye fesat karıştırma suçu
 • Edimin ifasına fesat karıştırma suçu
 • İlgili suç türleriyle ilgili yargı kararlarının değerlendirilmesi