Av. Gökşan YILMAZ

Yazar Hakkında

Yazar, 15 Ekim 1994 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta eğitimini TED Ankara Koleji, lise eğitimini Ufuk Arslan Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

2016 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisansını tamamladı. 2017 yılında avukatlığa başlaması ile birçok meslek içi eğitim aldı. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler lisansını tamamladı.  2019 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk alanında “İş Hukukunda Fazla Çalışma” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı.

Ankara Barosu’na bağlı olarak  2018 yılında kendi avukatlık bürosunu kuran yazar, hali hazırda  başta işçi ve işveren alacakları olmak üzere Bireysel ve Toplu İş Hukuku; takip, haciz ve satış işlemleri olmak üzere İcra ve İflas Hukuku; boşanma, velayet, vesayet ve nafaka davaları olmak üzere Aile Hukuku; Tüketici Hukuku; Ticaret Hukuku; değer kaybı, destekten yoksun kalma tazminatı ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan diğer alacaklar olmak üzere Sigorta Tahkimi ile İdari Yargılama ve Vergi Hukuku alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Yazarın Kitaplığı