Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım KESER

Yazar Hakkında

1981 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 2005 yılında, “Paylı Mülkiyette Yönetim” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Jandarma Okullar Komutanlığı’nda öğretmen asteğmen olarak askerlik görevini yaptı. Bir buçuk yıl süre ile İngiltere’de dil eğitim aldı ve sinaî haklar alanında çeşitli araştırmalar yaptı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bilim Dalı’nda doktoraya başladı. 2014 yılında, “Marka Hukuku’nda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanma” konulu teziyle doktor unvanını aldı. Aynı dönem içerisinde avukatlık, marka ve patent vekilliği yaptı. 2015 yılından beri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitimi Merkezi’nde, Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

Halen, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olup, bedensel zararlar konusunda bilirkişilik yapmaktadır. Ayrıca, tahkimde hakemlik ve arabuluculuk yapmaktadır. Çeşitli konularda yayınlanmış, kitap ve makaleleri vardır.

Yazarın Kitaplığı