HUKUK EĞİTİM KULLANIM KOŞULLARI

 

 1. Kullanıcılar hukukegitim.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.
 2. Bu Site'de sunulan hizmetler Enstitü Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (bundan sonra kısaca “Enstitü Danışmanlık” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve hukukegitim.com’un yasal sahibi Enstitü Danışmanlık olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Enstitü Danışmanlık’a aittir.             
 3. İşbu üyelik sözleşmesi Enstitü Danışmanlık tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak hukukegitim.com’da yayınlanarak Kullanıcılar’ın erişimine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.           
 4. Site hizmetlerinden yararlanan ve hukukegitim.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Enstitü Danışmanlık tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 5. Enstitü Danışmanlık hukukegitim.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 6. Kullanıcı, www.hukukegitim.com sitesine giriş için belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Enstitü Danışmanlık’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Enstitü Danışmanlık’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 7. Kullanıcı, www.hukukegitim.com Web Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.
 8. SİTE üzerinden, Enstitü Danışmanlık’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı’lara ve Üye’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. hukukegitim.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Enstitü Danışmanlık 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı’ların ve Üye’lerin kendi sorumluluğundadır. 
 9. Kullanıcı, www.hukukegitim.com Web Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı, Web Sitesi’da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri ile Web Sitesi’nde yayınlanan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
 10. Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Kullanıcı’nın Enstitü Danışmanlık’a ait sistemlerin işleyişini ve bütünlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin tespiti halinde Kullanıcı üyelikten yasaklanabilir veya üyeliği askıya alınabilir. Kullanıcının hukuka aykırı faaliyeti sonucu Enstitü Danışmanlık’ın maddi bir zararının oluşması halinde Kullanıcı doğan zararı ödemeyi kabul eder.
 11. hukukegitim.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Enstitü Danışmanlık mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. hukukegitim.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
 12. Kullanıcı, hukukegitim.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Enstitü Danışmanlık'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
 13. Kullanıcı, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir.
 14. Enstitü Danışmanlık, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve hukukegitim.com kullanma koşulları ile hukukegitim.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, hukukegitim.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, hukukegitim.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. hukukegitim.com kullanımı ya da hukukegitim.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.