"Tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur."

 

HUKUK EĞİTİM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) 
 • [] (bundan sonra kısaca “Üye” olarak anılacaktır.) (e-posta adresi []) ile 
 • Gürsel Mah. Gelin Sok. No: 2/A Kağıthane İstanbul adresinde mukim, Enstitü Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (bundan sonra kısaca “Enstitü Danışmanlık” olarak anılacaktır.) 

arasında [] tarihinde aşağıdaki şartlarla www.hukukegitim.com Web Sitesine üye olmak ve kullanmak için işbu Üyelik Sözleşmesi’ne Web sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren Üye arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
  1. İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, hukukegitim.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
  2. hukukegitim.com adlı internet sitesinden (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Enstitü Danışmanlık ile siteye üye olan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, Üye tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

 

 1. TANIMLAR
  1. Üye : Enstitü Danışmanlık’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Enstitü Danışmanlık tarafından üyelikleri onaylanarak Enstitü Danışmanlık 'e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)          
  2. Kullanıcı : Üye olsun veya olmasın, Enstitü Danışmanlık’a ait hukukegitim.com sitesini ziyaret eden kişidir.            
  3. Onaylama İşlemi: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Enstitü Danışmanlık'a SMS (kısa mesaj) göndermesi ile Enstitü Danışmanlık’ın Kullanıcı’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir. 
  4. Link: hukukegitim.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden hukukegitim.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 
  5. İçerik: hukukegitim.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 
  6. Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi: hukukegitim.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Enstitü Danışmanlık arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.  
  7. Web Sitesi Kullanım Koşulları: hukukegitim.com web sitesi ziyaretçilerinin uymakla yükümlü olduğu kurallardır.
  8. Kişisel Veri: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, hukukegitim.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, ziyaret tarihi, saati gibi kimliği belirli veya belirlenebilir kişilere ilişkin her türlü bilgidir.
  9. Eğitmen: hukukegitim.com web sitesi üzerinden çevrimiçi eğitim veya konferans veren gerçek kişidir.

 

 1. HİZMETLERİN KAPSAMI
  1. Enstitü Danışmanlık’ın, hukukegitim.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. hukukegitim.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
  2. Enstitü Danışmanlık’ın hukukegitim.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi hukukegitim.com adresinde satışa sunulan eğitimlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, Üyeye online olarak sunulmasıdır. 
  3. Enstitü Danışmanlık, hukukegitim.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği hukukegitim.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ederler. 
  4. hukukegitim.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Enstitü Danışmanlık tarafından belirlenecek olan ve hukukegitim.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Enstitü Danışmanlık, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin hukukegitim.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ederler. 
  5. Hukukegitim.com Kullanım Koşulları, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcılar işbu üyelik sözleşmesini onaylamakla Kullanım Koşullarına da onay verdiklerini kabul ederler. 

 

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile hukukegitim.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin hukukegitim.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " Üye adı" iki farklı Üye ‘ye verilmez. hukukegitim.com’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Enstitü Danışmanlık üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar. 
  2. Üyeler, hukukegitim.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, hukukegitim.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler. 
  3. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Enstitü Danışmanlık’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Enstitü Danışmanlık’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
  4. hukukegitim.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Enstitü Danışmanlık mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye veya Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. hukukegitim.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
  5. Enstitü Danışmanlık, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Enstitü Danışmanlık’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Enstitü Danışmanlık’ın haklarını korumak ve kullanmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 
  6. Enstitü Danışmanlık, hukukegitim.com mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, hukukegitim.com üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. hukukegitim.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler hukukegitim.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile hukukegitim.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. hukukegitim.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Enstitü Danışmanlık 'in hukukegitim.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 
  7. hukukegitim.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Enstitü Danışmanlık’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Enstitü Danışmanlık çalışanlarının ve yöneticilerinin, Enstitü Danışmanlık yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Enstitü Danışmanlık, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
  8. hukukegitim.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla hukukegitim.com üzerinde işlem yapabilirler. Üye’lerin, hukukegitim.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Üye, Enstitü Danışmanlık ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üye’lerin hukukegitim.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Enstitü Danışmanlık'ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 
  9. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Enstitü Danışmanlık tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Enstitü Danışmanlık; Enstitü Danışmanlık hizmetleri, Enstitü Danışmanlık bilgileri, Enstitü Danışmanlık telif haklarına tâbi çalışmaları, Enstitü Danışmanlık ticari markaları, Enstitü Danışmanlık ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 
  10. Enstitü Danışmanlık’ın her zaman tek taraflı olarak işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine aykırı davrandığını tespit ettiği Kullanıcı’nın üyeliğini silme, askıya alma ve tekrar üye olmasını yasaklama hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Enstitü Danışmanlık’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  11. Enstitü Danışmanlık, iş bu Üyelik sözleşmesi uyarınca, Üye’nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı işbu Üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
  12. Üye, herhangi bir şekilde hukukegitim.com üzerinden satın aldığı bir eğitim veya video eğitimine ilişkin içeriği kopyalamayacağını, kendi cihazına kaydetmeyeceğini, üçüncü kişilere aktarmayacağını, başkalarına kendi hesabı üzerinden erişim sağlamayacağını, dağıtımını yapmayacağını, kendisine gönderilen eğitim içeriğini de her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.   Üye, Enstitü Danışmanlık’ın veya hukukegitim.com üzerinden eğitim veren Eğitmen’in kendisine sunduğu içeriği veya herhangi bir fikri hakkını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde bundan doğan zararı karşılayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  1. Enstitü Danışmanlık, Üye’nin kişisel verilerini, işbu sözleşmenin kurulması veya ifası için kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle hukukegitim.com’ un tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler hukukegitim.com tarafından gizli bir şekilde tutulup hizmetin ifası için gereken tedarikçiler ve kanunen yetkili merciler dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
  2. Üye, siteye kaydolurken verdiği kişisel verilerini “Profil” ekranından güncelleyebilir.
  3. Özellikle eğitim hizmetinin verilmesi esnasında üyelerin sesli, görüntülü veya yazılı olarak eğitim akışına katılmak istemesi halinde, ilgili üyenin yazılı, görsel ve işitsel verileri kendi rızası ve seçimi ile eğitmene ve eğitim sınıfında bulunan diğer üyelere görünür olur. Üye bu durumu bildiğini ve seçimlerini buna göre yönettiğini kabul eder.
  4. Üyelerin kişisel verilerinin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun davranacağını beyan eder. Kişisel verilerin korunması ile ilgili aydınlatma metnine burayı tıklayarak ulaşılabilir.
  5. Enstitü Danışmanlık’ın, Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  1. İşbu üyelik sözleşmesi, Üye Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Üye’nin üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. 
  2. Enstitü Danışmanlık herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu Sözleşme’de veya Web Sitesi’da ilan edilen kurallara aykırılık halleri, Üye’nin telif haklarını ihlal edecek faaliyetleri ile Üyenin bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir. Üyeler’in işbu sözleşmeyi ya da hukukegitim.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle hukukegitim.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

 

 1. SON HÜKÜMLER
  1. Sorumluluğun Sınırlandırılması: Enstitü Danışmanlık, hukukegitim.com’a erişilmesi, hukukegitim.com’un ya da hukukegitim.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Enstitü Danışmanlık, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. hukukegitim.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da hukukegitim.com’un kullanılması ile Enstitü Danışmanlık’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Üyeler doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  2. Mücbir Sebepler: Enstitü Danışmanlık, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda (savaş, sıkıyönetim, salgın hastalık gibi), hukukegitim.com sitesine ait işbu Üyelik Sözleşmesi’nde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, üyeler tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Enstitü Danışmanlık’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Üye’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.
  3. Yürürlük: Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
  4. Sözleşme DeğişiklikleriEnstitü Danışmanlık tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda hukukegitim.com Web Sitesi’nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 
  5. Devir: Enstitü Danışmanlık, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye, bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
  6. Yetki: İşbu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 
  7. Kısmi Geçersizlik: İş bu sözleşme maddelerinden biri ya da birkaçının geçersizliğine karar verilmiş olması, sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini ortadan kaldırmaz.

 

 

 

Sözleşme Yayın Tarihi

11/11/1111

Versiyon

v2.0

Şirket Bilgileri

Firma Unvanı

Enstitü Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Adresi

Gürsel Mahallesi Gelin Sokak NO:2/A Kağıthane İSTANBUL 

Telefon

05412810661

E-Posta

[email protected]

Vergi Dairesi

ŞİŞLİ

Vergi No

8730353729

Ticaret Sicili ve No

İSTANBUL- 914208-0

 

 


 

 

HUKUK EĞİTİM KULLANIM KOŞULLARI

 

 1. Kullanıcılar hukukegitim.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.
 2. Bu Site'de sunulan hizmetler Enstitü Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (bundan sonra kısaca “Enstitü Danışmanlık” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve hukukegitim.com’un yasal sahibi Enstitü Danışmanlık olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Enstitü Danışmanlık’a aittir.             
 3. İşbu üyelik sözleşmesi Enstitü Danışmanlık tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak hukukegitim.com’da yayınlanarak Kullanıcılar’ın erişimine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.           
 4. Site hizmetlerinden yararlanan ve hukukegitim.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Enstitü Danışmanlık tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 5. Enstitü Danışmanlık hukukegitim.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 6. Kullanıcı, www.hukukegitim.com sitesine giriş için belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Enstitü Danışmanlık’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Enstitü Danışmanlık’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 7. Kullanıcı, www.hukukegitim.com Web Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.
 8. SİTE üzerinden, Enstitü Danışmanlık’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı’lara ve Üye’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. hukukegitim.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Enstitü Danışmanlık 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı’ların ve Üye’lerin kendi sorumluluğundadır. 
 9. Kullanıcı, www.hukukegitim.com Web Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı, Web Sitesi’da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri ile Web Sitesi’nde yayınlanan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
 10. Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Kullanıcı’nın Enstitü Danışmanlık’a ait sistemlerin işleyişini ve bütünlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin tespiti halinde Kullanıcı üyelikten yasaklanabilir veya üyeliği askıya alınabilir. Kullanıcının hukuka aykırı faaliyeti sonucu Enstitü Danışmanlık’ın maddi bir zararının oluşması halinde Kullanıcı doğan zararı ödemeyi kabul eder.
 11. hukukegitim.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Enstitü Danışmanlık mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. hukukegitim.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
 12. Kullanıcı, hukukegitim.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Enstitü Danışmanlık'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
 13. Kullanıcı, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir.
 14. Enstitü Danışmanlık, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve hukukegitim.com kullanma koşulları ile hukukegitim.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, hukukegitim.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, hukukegitim.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. hukukegitim.com kullanımı ya da hukukegitim.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.